U bent hier

1.2.1. Content

De Vlaamse tv-markt wordt gekenmerkt door een groot aanbod aan lokale content. Deze content kan door de omroepen in huis aangemaakt zijn of aangeleverd worden door productiehuizen. 

1.2.1.1. Contentproductie door televisieomroeporganisaties

Televisieomroeporganisaties staan - afhankelijk van het profiel van de zender - in min of meerdere mate zelf in voor de aanmaak van de programma’s die zij uitzenden.

Onder andere journalisten, schermgezichten, producers en technische medewerkers werken hieraan in dienstverband mee. Daarnaast schakelen de omroepen voor de realisatie van programma’s soms zelfstandige medewerkers of facilitaire bedrijven in.

De – journalistieke – content wordt vaak niet uitsluitend voor televisie bestemd, maar wordt ook via andere mediavormen (bv. internet) verspreid.

De organisaties die in Vlaanderen actief zijn als televisieomroeporganisatie worden verderop onder punt “Aggregatie: Televisieomroeporganisaties” vermeld.

1.2.1.2. Onafhankelijke productiehuizen

Vlaamse onafhankelijke productiehuizen bedenken en realiseren originele formats of zetten bestaande internationale formats om naar een Vlaamse versie.

Het magazine Inside-TV publiceert wekelijks een overzicht van producties van productiehuizen op tv en in productie, met vermelding van de omroep waarvoor dit programma bestemd is. In Tabel 9: Vlaamse productiehuizen en de omroepen waarvoor ze actief zijn werd deze informatie samengevoegd tot een overzicht van productiehuizen en de omroeporganisaties waarvoor zij in de eerste drie kwartalen van 2012 content maakten of die hun content uitzonden. Verder werd het overzicht aangevuld met nieuwe productiehuizen. Ook omroepen die eigen content maken worden hierin vermeld.

Tabel 9 : Vlaamse productiehuizen en de omroepen waarvoor ze actief zijn
naam Acht Belgacom Kanaal Z Life!tv Telenet TMF VMMA* VRT

VIER

VIJF

reg. zenders Internat.
3 KEYS x - - - - - - x - - -
8 OP 10 - - - - - - - x - - -
Acht x - - - - - - - - - -
ALASKA - - - - - - - x - - -
ANY MEDIA - - - - - - x x - - x
BEELDBAZAAR - - - - - - - - - - x
BERT SMETS PRODUCTIONS - - - - - - - x - - -
Bgoodmedia - - - - - - - x x - -
BLAZHOFFSKI - - - - - - x x x - -
Boemerang TV - - - - - - - - x - -
Borgerhoff&Lamberigts TV   - - - - - - x - - -
C-VIEW - - - - - - - x - - -
CAVIAR - - - - - - x x - - -
CTM PRODUCTIONS (Corbeau Television Masters) - - - - - - x - - - -
Cube new media - - - - - x x - - - -
De Chinezen - - - - - - - x - - -
De FILISTIJNEN PRODUCTIONS - - - - - - x x x - -
DE RACONTEURS - - - - - - - x - - -
DE TV-MAKERS - - - - - - - x - - x
DED'S IT - - - - - - x x x - x
DEMENSEN - - - - - - x x - - -
EBU/ARMTV - - - - - - - x - - -
EL HORIA - - - x - - - - x - -
ELISABETH - - - - - - - x - - -
ENDEMOL BELGIE - - - - - - x - x - -
EYEWORKS - - - - - - x x x - x
FEEL ROUGE - - - - - - x - - - -
FREMENTLEMEDIA BELGIUM - - - - - - x - x - x
HOTEL HUNGARIA - - - - - - - x x - -
JIM tv - - - - - - x - - - -
KANAKNA PRODUCTIONS - - - - - - x x x - x
KOEKEN TROEF - - - - - - - x - - -
MENUET - - - - - - x x - - -
MTV NETWORKS BELGIUM - - - - - x - - - - -
NO CIRCUS - - - - - - - x - - -
Operatie koekoek [12]  - - - - - - x - - - -
PARADIGMA - - x - - - x - - - -
PIAS - - - - - - - x - - -
PINCEEL RUDY - - - - - - x - - - -
RED PEPPER MEDIA - - x x - - x - - - -
RTV PRODUCTIONS - - - - - - x - - - -
SBS BELGIUM - - - - - - - - x - -
SEAMONSTER - - - - - - x - - - -
Shelter [13]  - - - - - - x - - - -
SKYLINE ENTERTAINMENT - - - - - - x - x - -
SPUTNIK TV - - - - - - x x x x x
STARPLANET - - - - - - x - - - -
STRIX BENELUX - - - - - - x - - - -
STUDIO 100 - - - - - - x x - - x
STUDIO-A - - - - - - x - - - -
SULTAN SUSHI - - - - - - x x x - x
SYLVESTER PRODUCTIONS - - - - x - x x - x x
TEVE COMPANY - - - - - - x - - x x
TUVALU MEDIA BELGIUM - - - - - - - x x - -
VITAYA - - - - - - x - - - -
VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ - - - - - - x x - - -
VLAAMSE RADIO EN TELEVISIE - het televisiehuis - - - - - - - x - - -
VPRO/CANVAS - - - - - - - x - - -
WOESTIJNVIS - x - - - - - x x - -
WORLD WIDE COOKING COMPANY - - - - - - x - - - -

bbqskd Business  [14] Bron: De Standaard, “Vlaamse acteurs richten voor het eerst vakbond op”, 17 juli 2012 [14] Bron: De Standaard, “Vlaamse acteurs richten voor het eerst vakbond op”, 17 juli 2012 

[12] Business unit van Studio A
[13]
Business unit van Studio A
* VMMa inclusief Vitaya

Bron: samengesteld a.d.h.v. Inside TV nrs. 255-332.

Uit de tabel kan afgeleid worden dat ongeveer de helft van de productiehuizen actief is voor één enkele omroeporganisatie (soms gaat het om de aanmaak van slechts één programma). Het aantal productiehuizen dat voor meerdere omroepen werkt, bleef vrij stabiel t.o.v. 2011. Ook dit jaar werken er enkele productiehuizen voor internationale (vaak Nederlandse) afnemers.

De overname van de VT4/VIER en VijfTV/VIJF heeft wel enkele wijzigingen, maar geen aardverschuivingen teweeggebracht. Het exclusiviteitscontract tussen Woestijnvis en VRT liep in de loop van het jaar af, waardoor Woestijnvis zowel in de kolommen VIER/VIJF als VRT aangevinkt staat.

Naast de productiehuizen die vermeld worden in Tabel 9: Vlaamse productiehuizen, zijn er nog Vlaamse ondernemingen die omwille van hun NACE-code gekend zijn als productiehuis. De VRM heeft geen weet van de programma’s die zij maken. Mogelijkerwijze beperken zij zich tot de aanmaak van reclamefilms of bioscoopfilms.

Een lijst van bijkomende productiehuizen wordt verzameld door Mediarte, het paritair comité voor de audiovisuele sector. Een groot aantal Vlaamse productiehuizen zijn lid van de beroepsvereniging ‘Vlaamse Onafhankelijke Televisie Producenten’ (VOTP). 

1.2.1.3. Auteursrechtenverenigingen

Auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten kunnen auteursrechten over hun programma’s doen gelden. Dit wordt in België geregeld in de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, gepubliceerd op 27 juli 1994 (zoals reeds verschillende keren gewijzigd, hierna de Auteurswet).

Wanneer hun programma’s uitgezonden worden op televisie, hebben auteurs en houders van naburige rechten enerzijds recht op uitzendrechten, een vergoeding die geregeld wordt tussen de rechtenhouder / beheersvennootschap en de omroep. Anderzijds zijn er de kabelrechten voor de verdeling van de programma’s over kabel of satelliet.

Auteurs moeten, zoals bepaald in artikel 53, § 1 van de Auteurswet, beroep doen op een beheersvennootschap om deze kabelrechten/vergoedingen te innen (verplicht collectief beheer).
Er zijn beheersvennootschappen voor verschillende categorieën van rechthebbenden. Volgende vennootschappen zijn in Vlaanderen actief rond audiovisuele producties:

Tabel 10 : Beheersvenootschappen
Beheersvennootschap Omschrijving
AGICOA collectieve beheersvennootschap die de Belgische en internationale producenten van audiovisuele werken vertegenwoordigt voor het beheer van de auteurs- en naburige rechten
BAVP collectieve beheersvennootschap van de producenten van audiovisuele werken
deAuteurs beheersvennootschap die instaat voor het beheer van auteursrechten verbonden aan de exploitatie van literaire werken, illustraties en strips, podiumkunsten en audiovisuele werken van Nederlandstalige auteurs
IMAGIA beheersvennootschappen voor het innen van de rechten van de producenten van muziek en videoclips
JAM Journalisten Auteurs Maatschappij
SABAM Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers
SACD vertegenwoordigt auteurs binnen de categorieën televisie- en radiofictie, bioscoopfilm, theater, dans, scènemuziek en multimediafictie
Scam vertegenwoordigt auteurs binnen de categorieën audiovisuele en radiodocumentaire, literatuur, geschriften, beelden, illustraties en foto's, wetenschappelijk en pedagogisch werk, multimedia non-fictie
SIMIM Muziekindustrie Maatschappij
SOFAM is de beheersmaatschappij voor de auteursrechten, gespecialiseeerd in de visuele kunsten
URADEX beheersvennootschap van naburige rechten van uitvoerende kunstenaars

27 Belgische beheersmaatschappijen hebben zich verenigd in de belangenvereniging Arthena.

Infofragment: Acteursgilde [Verwijzing 14]

In het rapport 2011 maakte de VRM melding van de oprichting van een  nieuwe beheersvennootschap “deAuteurs”. DeAuteurs staat in voor het beheer van auteursrechten verbonden aan de exploitatie van literaire werken, illustraties en strips, podiumkunsten en audiovisuele werken van

Op 17 juli 2012 was het de beurt aan een aantal Vlaamse acteurs om samen een belangenvereniging op te richten die zich ook onder andere met auteursrechten zal bezighouden.

De Acteursgilde, zoals de vzw heet, heeft als doel de belangen van acteurs en actrices te verdedigen, zowel financieel als juridisch en sociaal. De vereniging wil hen ook vertegenwoordigen wanneer er onderhandeld moet worden met de overheid, de omroepen, de productiehuizen, uitgevers en de televisiedistributeurs Telenet en Belgacom.

Onder acteurs heerste ongenoegen over het feit dat ze geen recht hebben op een deel van de inkomsten van herhalingen van programma's op televisie, de dvd-verkoop van series en films, uitzendingen die via uitgesteld kijken worden bekeken of filmpjes die op het internet worden uitgezonden.

De Acteursgilde werd opgericht door negentien acteurs en actrices, onder wie Koen De Graeve, Jan Decleir, voormalig Familie-actrice Anne Somers, Mike Verdrengh, Wim Opbrouck, Tom Van Dyck, Els Dottermans, musicalactrice Ann Van den Broeck, Sara Deroo en Johan Van Assche. De voorzitter van de belangenvereniging is Filip Peeters, Michael Pas is ondervoorzitter.  


[Verwijzing 14] Bron: De Standaard, “Vlaamse acteurs richten voor het eerst vakbond op”, 17 juli 2012

1.2.1.4. Facilitaire bedrijven

Productiehuizen of omroepen staan niet altijd zelf in voor alle stappen in het productieproces van een televisieprogramma. Zij doen vaak een beroep op facilitaire bedrijven die hen bijstaan in het ontwerpen, produceren en realiseren van televisieomroepprogramma’s.
Het gamma aan diensten die facilitaire bedrijven kunnen leveren aan productiehuizen is erg breed:  pre-productie, opnames, montage en ondertiteling zijn enkele voorbeelden van de activiteiten van facilitaire bedrijven.
Door de brede waaier aan mogelijke diensten en het feit dat voor het leveren ervan soms één persoon voldoende is, is er een enorm groot aantal aan facilitaire bedrijven.
De beroepsvereniging “Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire Bedrijven” (VOTF) en het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector stellen op hun sites ledenlijsten beschikbaar.

Daarnaast zijn ook heel wat zelfstandigen actief voor het aanleveren van soortgelijke dienstverlening. Zij hebben zich gegroepeerd onder de benaming ZIDAS.

Tabel 11: Televisie facilitaire bedrijven geeft een overzicht van de voornaamste facilitaire bedrijven bekend bij de VRM.

Tabel 11 : Televisie facilitaire bedrijven
Ondernemingsnaam
1elevation
AARDSCHOK
AGICOA BELGIUM
ALFACAM
APSTRAKT
BAL INTERNATIONAL
BEELDSPRAAK
BROADCAST ASSISTANCE TV & VIDEO PRODUCIONS
C-VIEW
CLAERBOUT STUDIO
CONDOR POST PRODUCTION DIGITAL MEDIA
CREATIVE CONSPIRACY
DIGITAL MEDIAFACILITIES (DMF)
DOMAIN-AN-SAINTE
E.S. VIDEO FACILITIES
EARTH IN MOTION
EUROPEAN ASSOCIATION FOR VIEWERS' INTEREST PRESENTATION (EAVI)
EXIT 399
EXPERIENCE
EYE-CATCHER
EYEWORKS FACILITIES
FINAL DRAFT
GEVAERT FRITZ
GRID
GRIKAROS
HAPPY FEW
HEADLINE N.F.P.
HOMERUN RECORDS
HOAXLAND
IMAGE4YOU
IML
IMMERSIVE
INTERNATION TELEVISIE PRODUKTIES
JAN VERBEKE PRODUCTIES
JANIC
JET PUBLISHING GCV
K5
KADENZA MEDIA
LITES (FAC'S)
LIVE IS LIFE
LIVE MEDIA
MEDIAVENTURES
MOJUICE
MOOD MEDIA BELGIUM (reclamebureau)
MOXY
NEW IMPACT
NEWS & COMMUNICATION NETWORK (reclamebureau)
NIGHT & DAY PRODUCTIONS
NORVELL JEFFERSON PRODUCTIONS
NOVID
OPTION FACILITIES
OUTSIDE BROADCAST
PIX IT
POSTORGAMICKITCHEN
PIX IT
RAYGUN
REDROOT
RONSMANS
SCHADUWEN
SKRIPT
SORRY PRODUCTIONS
STUDIO MM
TALENT & VISION
THE SUBTITLING COMPANY
TRANSPOSIA
VIDEOHOUSE
WIM ROBBERECHTS & CO
XL HOLDING

Deze informatie is gebaseerd op de lijst leden van de beroepsvereniging “Vlaamse Onafhankelijke Televisie Facilitaire Bedrijven” (VOTF) en een lijst die beschikbaar gesteld werd door het Sociaal Fonds voor de Audiovisuele Sector. 

Infofragment : Alfacam

Alfacam, het grootste facilitaire bedrijf van Vlaanderen,  heeft in oktober 2012 bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd. 

Hoewel wereldwijd organisatoren beroep deden op Alfacam voor de captatie van de meest prestigieuze evenementen, heeft het bedrijf een schuldenberg van 58 miljoen opgebouwd.

Als voornaamste reden worden de financiële crisis, het debacle rond de oprichting van de Exqi-zenders en het slechte betaalgedrag van de klanten genoemd.

1.2.1.5. Reclameregie

Naast redactionele content kunnen de televisieomroepprogramma’s commerciële communicatie, zoals reclame, telewinkelen of product placement bevatten. De manier waarop deze in de programmatie mag geïntegreerd worden, is aan regels onderhevig, zoals vastgelegd in artikels 78-101 van het Mediadecreet.

Televisiezenders verzorgen hun reclameregie doorgaans intern. Toch zijn er enkele externe reclameregies op de markt aanwezig.

Tabel 12 : Reclameregie televisie van de meest courante Vlaamse televisieomroepen
Aanbieder Regie Televisieomroep
Actua TV BVBA Intern Actua TV
Concentra Media Regie Intern Acht
Euro 1080 Intern Exqi Sport-Culture
Life!TV Broadcasting Company NV Intern Life!TV Broadcasting Company
Studio 100 Intern Njam!
ORR BVBA Extern AVS
Roularta Media NV Intern Kanaal Z
RTVM NV Extern Regionale zenders
SBS Belgium NV

Intern

VIER, VIJF

SBS Belgium NV Extern Discovery Channel, TMF, MTV, Nickelodeon, Nick Jr.
Skynet iMotion Activities NV (SiA) Intern Belgacom 11, Zoom
Telenet NV Intern Prime, ...
VAR NV Extern Eén, Canvas, Ketnet
VMMtv Intern VTM, JIM, 2BE, Vitaliteit, Vitaya, ...