U bent hier

1.3.2. Aggregatie : Uitgeverijen

De uitgeverij fungeert als aggregator voor de verschillende kranten- en tijdschriftentitels.

1.3.2.1. Uitgeverijen van dagbladen

In Vlaanderen verschijnen dagelijks negen betalende dagbladen. 7 hiervan hebben ook een digitale versie.
De twee grootste kranten qua oplagen en lezersaantallen zijn Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Voor digitale oplagen zijn De Standaard en De Tijd de belangrijkste dagbladen.

De populariteit van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad is deels te verklaren doordat De Nieuwe Gazet en De Gentenaar eerder regionale edities zijn geworden van respectievelijk Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Het Centrum voor informatie over de Media (CIM) maakt ondertussen geen onderscheid meer tussen deze zusterkranten.

Door de grote verspreiding en hun toegankelijke presentatie worden beide dagbladen aangewezen als “populaire bladen”. De Standaard en De Morgen worden vaak geclassificeerd als “kwaliteitskranten”. De Tijd, hoewel gespecialiseerd in de economische berichtgeving, levert ook inspanningen in de richting van algemenere berichtgeving en zou dan ook tot deze categorie gerekend kunnen worden.

Ten slotte zijn er nog twee regionale dagbladen: Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg die beide veel regionaal nieuws brengen en bepaalde redactionele inhoud, zoals buitenlandverslaggeving, delen.

Rekening houdende met de grote overlapping tussen Het Nieuwsblad en De Gentenaar enerzijds, en Het Laatste Nieuws en de Nieuwe Gazet anderzijds, betekent dit dat de lezer keuze heeft tussen 7 betalende dagbladen. De keuze voor de Vlaamse lezer is dus eerder beperkt.  

Infofragment: De Lloyd

Reeds in de vorige edities van het rapport werd apart melding gemaakt van De Lloyd. Op maandag, woensdag en vrijdag verschijnt een papieren versie van dit blad. De andere weekdagen is de nieuwe editie enkel online raadpleegbaar. Doordat het papieren blad slechts drie maal per week verschijnt en door de specialisatie in maritieme berichtgeving wordt er verder in dit rapport geen specifieke aandacht meer geschonken aan De Lloyd.

De krantenuitgevers selecteren de informatie die zal verschijnen, zorgen voor een lay-out en voor het drukken.

De negen Vlaamse dagbladtitels worden uitgegeven door vijf verschillende uitgeverijen. Wordt er echter rekening gehouden met de aandeelhouderstructuur van enkele mediagroepen (zie hoofdstuk 2), dan blijven er nog drie uitgeverijen over in Vlaanderen. De Vlijt is bijna volledig eigendom van Concentra. Mediafin is voor de helft in handen van De Persgroep. De Franstalige uitgever Rossel (Le Soir, L’Echo) is eigenaar van de andere helft. 

Tabel 28 : Uitgeverijen van betaalde dagbladen in Vlaanderen
Naam Aanbod
Corelio Publishing NV De Standaard
Corelio Publishing NV Het Nieuwsblad/De Gentenaar
Concentra Media NV Het Belang van Limburg
De Persgroep Publishing De Morgen
De Persgroep Publishing De Nieuwe Gazet/Het Laatste Nieuws
De Vlijt [30] Gazet van Antwerpen
Mediafin De Tijd

De Vlaamse Dagbladpers (VDP) was de naam van de overkoepelende organisatie van alle Vlaamse dagbladuitgevers. Maar doordat meer en meer bedrijven naast de gedrukte pers ook de digitale kaart uitspelen met websites en applicaties (kortweg: apps), heeft de Vlaamse Dagbladpers zijn naam gewijzigd in een ruimere benaming, nl. Vlaamse Nieuwsmedia. Het doel van de overkoepelende organisatie van multimediale bedrijven is de promotie van de nieuwsindustrie als innovatieve en duurzame groeisector en het behartigen van de belangen van de bedrijven die het vertegenwoordigt.

De Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU) groepeert de uitgevers van dagbladen van algemene informatie en beoogt, op federaal vlak, de persvrijheid te promoten, de belangen van de dagbladen te verdedigen, de krant te promoten als reclamemedium en de samenwerking tussen de leden te bevorderen.[31]


[30] Concentra, "De Vlijt NV is de werkmaatschappij die Gazet van Antwerpen uitgeeft. Samen met Concentra Uitgeversmaatschappij (uitgever van Het Belang van Limburg) vormt ze de business unit kranten.", http://www.concentra.be/Overconcentra/portfolio/Pages/De-Vlijt.aspx
 [31]FLEET, “Belgische vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU)”, http://www.fleetproject.be/nl/tools/e-publishing-landscape/koepelorganisaties-netwerken/uitgevers/vlaams/belgische-vereniging-van-dagbladuitgevers-bvdu/

1.3.2.2. Uitgeverijen van tijdschriften

Er bestaat in Vlaanderen een grote variatie in het aanbod van vele honderden periodieke bladen, uitgebracht door een grote hoeveelheid uitgeverijen.

Omdat het onmogelijk is de volledige markt voor periodieke bladen overzichtelijk op te nemen in dit rapport, bevat Tabel 29: Uitgeverijen van periodieke bladen een selectie van de belangrijkste bladen in Vlaanderen. De selectie is gebaseerd op de aangesloten leden van Febelmag, de Federatie van de Belgische Magazines, en werd verder aangevuld met enkele populaire periodieke bladen. Het overzicht werd opgedeeld op basis van de uitgever en het verschijningsritme van de bladen. Het grootste deel van het aanbod wordt verzorgd door Sanoma Media[32], Roularta Media Group en De Persgroep Publishing.

De markt voor periodieke bladen is een relatief dynamische markt. Regelmatig verschijnen nieuwe titels of verdwijnen bestaande titels. Daarnaast zijn er ook overnames van titels en pakken de kranten De Morgen en De Standaard in het weekend uit met nieuwe magazines. Ten slotte werd in november 2011 de stopzetting van Goedele en Glam*It aangekondigd door Sanoma. Een half jaar later werd echter GDL gelanceerd, het nieuwe maandblad van Goedele Liekens, in samenwerking met uitgeverij Cascade.
De Vrije Pers veranderde van naam en wordt Think Media Magazines.
Culinaire Ambiance dat uitgegeven werd door Linkeroever Uitgevers, werd in februari overgenomen door Think Media Magazines dat ook de regie hiervan zal doen.


[32] Op 16 mei 2012 onderging Sanoma Magazines een naamswijziging naar Sanoma Media.   

 

Tabel 29 : Uitgeverijen van periodieke bladen
Uitgeverij Publicatie Frequentie
Concentra NV Cyclo Sprint maandblad
Corelio Publishing NV De Standaard Magazine weekblad
Corelio Publishing NV De Standaard Weekblad weekblad
Corelio Publishing NV  Het Nieuwsblad magazine weekblad
Corelio Publishing NV  Het Nieuwsblad op Zondag weekblad
De Groote Schuur Wing maandblad
De Persgroep Publishing NV Dag Allemaal/Expres weekblad
De Persgroep Publishing NV  DM Magazine weekblad
De Persgroep Publishing NV DMuze weekblad
De Persgroep Publishing NV  Goed Gevoel maandblad
De Persgroep Publishing NV  Joepie weekblad
De Persgroep Publishing NV  Nina weekblad
De Persgroep Publishing NV  TV Familie/Blik weekblad
De Vijver Media Humo weekblad
Drukkerij en Uitgeverij Halewijn NV Kerk en Leven weekblad
Dupuis Publishing NV Genieten maandblad
Himalaya NV Grande maandblad
Himalaya NV Ultimo semestrieel
Koopjeskrant NV Koopjeskrant weekblad
Media Office NV Casas jaarlijks
Media Office NV Ik ga bouwen en renoveren maandblad
Minoc Business Press NV / HUB Uitgevers Clickx Magazine tweewekelijks
Minoc Business Press NV / HUB Uitgevers  PC Magazine België maandblad
Minoc Business Press NV / HUB Uitgevers  FWD Home & Mobile Entertainment Magazine tweemaandelijks
Minoc Business Press NV / HUB Uitgevers  Shoot tweemaandelijks
Minoc Business Press NV / HUB Uitgevers  Smart Business Strategies maandblad
Press News NV Royals maandblad
Produpress CV Actief wonen maandblad
Produpress CV Autogids tweewekelijks
Produpress CV Autowereld tweewekelijks
Produpress CV Beter Bouwen en Verbouwen maandblad
Roularta Media Group NV  Bodytalk maandblad
Roularta Media Group NV  Focus Knack weekblad
Roularta Media Group NV  Gentleman tweewekelijks
Roularta Media Group NV  Knack weekblad
Roularta Media Group NV  Krant van West-Vlaanderen weekblad
Roularta Media Group NV  Moneytalk maandblad
Roularta Media Group NV  Nest/Tempo Verde maandblad
Roularta Media Group NV  Trends weekblad
Roularta Media Group NV  Sport/Voetbalmagazine weekblad
Roularta Media Group NV  Weekend Knack weekblad
Sanoma Media Belgium NV Classic jaarlijks
Sanoma Media Belgium NV  Feeling maandblad
Sanoma Media Belgium NV  Feeling Wonen maandblad
Sanoma Media Belgium NV  Flair weekblad
Sanoma Media Belgium NV  Geronimo Stilton Magazine tweewekelijks
Sanoma Media Belgium NV  Kids Only semestrieel
Sanoma Media Belgium NV  Libelle weekblad
Sanoma Media Belgium NV  Libelle Weekmenu weekblad
Sanoma Media Belgium NV  Lust (Zomer- en Winter-) halfjaarlijks
Sanoma Media Belgium NV  Marie Claire Vlaams maandblad
Sanoma Media Belgium NV  Pink Ribbon jaarlijks
Sanoma Media Belgium NV  Story weekblad
Sanoma Media Belgium NV  Teveblad weekblad
Sanoma Media Belgium NV  Vitaya Magazine maandblad
Senior Publications NV Plus Magazine maandblad
Think Media Magazines Ché maandblad
Think Media Magazines  Chief maandblad
Think Media Magazines  Culinaire Ambiance maandblad
Think Media Magazines  Menzo weekblad
Think Media Magazines  Modelspoor weekblad
Think Media Magazines  Motoren en Toerisme weekblad
Think Media Magazines  Officieel Playstation Magazine weekblad
Think Media Magazines  P-magazine weekblad
Think Media Magazines  Spoorwegjournaal tweemaandelijks
Uitgeverij Cascade NV Eos Magazine maandblad
Uitgeverij Cascade NV  Primo TVGids weekblad
Uitgeverij Cascade NV  GDL maandblad
Uitgeverij Cascade NV  Psyche & Brein maandblad

Drie organisaties, met name Febelmag, de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers (UPP) en de Vereniging der uitgevers van de Katholieke Periodieke Pers (VUKPP), verzorgen de belangen van de uitgeverijen van periodieke bladen. 

1.3.2.3. Uitgeverijen van gratis bladen

De Vlaamse lezer heeft toegang tot een zeer uitgebreid aanbod van gratis bladen. Sommige van die titels hebben een nationaal bereik, al dan niet met regionale edities. De bekendste voorbeelden zijn Metro, Passe-Partout, De Streekkrant, #Vacature Krant en de Zondag. Andere titels zijn dan weer beperkt tot een kleiner geografisch gebied. Die lokale initiatieven kennen echter vaak een aanzienlijke verspreiding, mede te danken aan hun gratis karakter. Vele lokale bladen zijn eigendom van een kleine lokale uitgeverij.

In Tabel 30: Uitgeverijen van gratis pers in Vlaanderen werd een selectie gemaakt van de grootste gratis verspreide bladen. De lijst is niet exhaustief; er zijn dus nog heel wat andere kleine lokale bladen die niet werden opgenomen. De omvang geeft wel aan dat de sector van de gratis bladen omvangrijk is. 

Tabel 30 : Uitgeverijen van gratis pers in Vlaanderen
Onderneming Titel
Atlas NV Atlas Magazine
Bazuin BVBA Bazuin
Bode Van Schoten BVBA Bode Van Schoten
Brussel Deze Week VZW Brussel Deze Week
Corelio Publishing NV Jobspotter
De Persgroep Publishing NV Zone Magazines
De Persgroep Publishing NV Immozone
De Persgroep Publishing NV De Woongids
De Streekkrant/Weekkrantgroep NV De Zondag
De Streekkrant/Weekkrantgroep NV  De Weekkrant
De Streekkrant/Weekkrantgroep NV  De Streekkrant
De Vlijt NV Jet Magazine
Elite Reklaam - Crescendo NV Elite Reklaam
Evolution Media Group BVBA Karaat
Gilsing België BVBA Kinders Klökske
Gilsing België BVBA  Knapkook
Gilsing België BVBA  Bakkemieske
Grafische Groep Tuerlinckx NV Primeur
Het Vrije Waasland NV Het Vrije Waasland
Jobat NV Job@
Kempenklok NV Kempenklok Turnhout
Kempenklok NV Kempenklok Hoogstraten
Koopjeskrant NV Koopjeskrant
Mass Transit Media NV Metro
Maxipress NV City Mag
Media Productions NV Promenade Magazine
Passe-Partout Vlaanderen NV Passe Partout [33]
Passe-Partout Vlaanderen NV  Expres
Passe-Partout Vlaanderen NV  Pas-Uit
Passe-Partout Vlaanderen NV  De Nieuwe Omroeper/Passe Partout
Passe-Partout Vlaanderen NV  Temse
Publico-Print NV 'T Gazetje
Publitor Torhout BVBA Tam-Tam Torhout (vroeger: Publitor Torhout)
Rinfo (Regionale Infokrant ) CVBA Rinfo
Roularta Local Media NV Streekpersoneel
Roularta Local Media NV  Wetthra
Roularta Local Media NV  De Rupelkoerier
Roularta Local Media NV  De Streekkrant / De Weekkrant
Roularta Local Media NV  De Wegwijzer
Roularta Local Media NV  De Woonspeurder
Roularta Local Media NV  De Zondag
Roularta Local Media NV  Effect
Roularta Local Media NV  Het Gouden Blad
Roularta Local Media NV  Steps Deluxe
Roularta Local Media NV  'T Fonteintje
Roularta Local Media NV  Tam Tam
Roularta Local Media NV  Aankondigingsblad
Roularta Local Media NV  Steps City Magazine
'T Nieuw Blaadje BVBA 'T Nieuw Blaadje
'T Periodiekske BVBA 'T Periodiekske Mortsle
Tips NV Tips
Tondeur Editions NV Decoratie Ideeën
Uitgeverij Aljafra's BVBA [34] Reklame Gids (Wijnegem)
Uitgeverij Aljafra's BVBA  Publi Pers Mortsel
Uitgeverij Aljafra's BVBA  Gazet van Merksem en Schoten
Uitgeverij Aljafra's BVBA  Gazet van Deurne
Vacature CVBA #Vacature Krant

[33] In september 2012 werd aangekondigd dat vanaf 1 januari 2013 een nieuw gratis lokaal magazine ("Het Nieuwsblad-Rondom" in Vlaanderen en "Proximag-Lavenir.net" in Franstalig België) zal verschijnen en dat Passe Partout zal verdwijnen.
[34] Op 19 januari 2012 werd het faillissement van Uitgeverij Aljafra's bvba geopend.