U bent hier

1.4.1. Contentleveranciers

Er zijn verschillende spelers te onderscheiden die de content voor een mediagerelateerde website aanleveren. Ten eerste zorgen journalisten voor de inhoud van een website. Deze journalisten kunnen gelinkt zijn aan traditionele media of op zelfstandige basis artikels schrijven. Het is moeilijk om exact te bepalen hoeveel internetjournalisten er zijn. Enerzijds zijn journalisten die verbonden zijn aan een uitgeverij niet noodzakelijk uitsluitend internetjournalist. Sommigen schrijven enkel internetartikels waar anderen zowel input leveren voor de papieren krant of dagblad als voor de website. Ook op het aantal zelfstandige internetjournalisten heeft de VRM geen zicht.

Nieuwswebsites zullen eveneens beroep doen op pers- en fotoagentschappen als inspiratiebron voor de online content. Een overzicht van de belangrijkste agentschappen vindt de lezer in Tabel 23: Persbureaus in Vlaanderen. Tabel 24: Fotoagentschappen in Vlaanderen bevat de belangrijkste fotoagentschappen.

Specifiek aan het internetmedium is de uitgebreide mogelijkheid om als internetgebruiker bij te dragen tot de inhoud van een website. Waar dit voor de klassieke printmedia beperkt blijft tot lezersbrieven, kan een internetgebruiker in grote mate bepalen wat de inhoud van de website wordt. Deze internetbijdrages worden user-generated content genoemd en kan allerlei vormen aannemen waaronder blogs, opiniestukjes, filmfragmenten, commentaren op fora,…

Naast de input die de gebruikers leveren op fora van bestaande mediavormen, wordt content die door gebruikers gecreëerd wordt voor sociale media ook als nieuwsfeit opgepikt door klassieke media.