U bent hier

3.1.1.2. Analyse op basis van financiële gegevens

Door de verregaande vormen van crossmediale integratie is het niet mogelijk financiële gegevens te presenteren voor de verschillende segmenten van de waardeketen. De financiële gegevens slaan namelijk op alle activiteiten van de onderneming en niet enkel op de radio-omroepactiviteiten.

Er wordt in dit rapport een onderscheid tussen publieke en private omroeporganisaties gemaakt.

Tabel 56 : Financiële gegevens 2011 publieke landelijke radio

Naam

[92]

Eigen vermogen (10/15) Activa (20/58) Omzet (70)

Bedrijfs -

Opbrengsten

(70/74)

Werk-

nemers

(9087)

Winst

(verlies)

Bedrijf

(9901)

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting

(9903)

VRT 177.754.868 325.269.723 412.913.798 419.688.662 2.608 -1.299.129 -366.891

[92] Het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport.

Figuur 36: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - publieke landelijke radio (beschrijving figuur 36)

Figuur 36: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - publieke landelijke radio

De grafiek geeft de evolutie van de VRT aan aangezien deze de enige speler is in deze categorie. 

De piek ‘onder nul’ wordt verklaard doordat het verlies van 2006 in 2007 sterk daalde waardoor er winst werd gemaakt. In 2010 kende de VRT een slecht jaar. In 2011 is het verlies opnieuw beter onder controle.

De evolutie van de bedrijfsopbrengsten van de publieke radio-omroeporganisatie (VRT) ligt in 2011 net onder de consumptie-index en het aantal werknemers daalde de laatste 2 jaren licht.

Hoewel er geen duidelijk opsplitsing gemaakt kan worden tussen de financiële gegevens van radio en televisie, geeft de VRT in zijn jaarverslag van 2011 een analytische verdeling van de kosten. Televisie blijkt voor de VRT de grootste kostenpost met 59,6%. Daarna volgen radio (21,9%) en internet & mobiele toepassingen (3,5%). De overige kosten gaan naar onderzoek en innovatie (1%), ondersteunende directies (12,3%), en line extensions (1,60%).[93]


Tabel 57 : Financiële gegevens 2011 private landelijke radio

Naam

[94]

Eigen vermogen (10/15) Activa (20/58)

Omzet

(70)

Bedrijfs -

Opbrengsten

(70/74)

Werk-

nemers (9087)

Winst  (verlies)

Bedrijf

(9901)

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (9903)
VMMa 112.947.735 208.869.111 276.680.723 320.142.675 536 45.769.892 46.976.288
JOE fm nv 6.417.412 8.430.759 9.156.326 9.453.162 11 1.866.659 1.866.451

[94] Het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport. 

Figuur 37:Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - private landelijke radio (beschrijving figuur 37)

Figuur 37 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - private landelijke radio

De evolutie van de gemiddelde bedrijfsopbrengsten van de private landelijke radio’s over de periode 2005-2011 ligt parallel boven de evolutie van de consumptieprijsindex. De gemiddelde winst nam ten opzichte van 2005 met pieken toe. In 2008 en 2011 kende deze telkens een terugval. Het gemiddelde aantal werknemers bleef nagenoeg stabiel.

Aangezien Nostalgie pas in 2012 officieel een landelijke radio werd, presenteren we de financiële gegevens van de onderliggende ondernemingen voor 2011 nog apart. 

Tabel 58 : Financiële gegevens 2011 private regionale radio

Naam

[95]

Eigen vermogen (10/15) Activa (20/58) Omzet (70) Bedrijfs - opbrengsten (70/74) Werk - nemers (9087)

winst (verlies)

Bedrijf

(9901)

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (9903)
Vlaanderen Een -6.163.729 4.022.915 8.773.981 8.802.433 17 -1.390.725 -1.586.665
Antwerpse Radio 3.070.401 3.101.007 148.736 151.236 n.b.
[96]
143.023 173.696
Radio West-Vlaanderen 1 239.309 1.006.597 100.000 102.500 n.b. 95.579 114.956

[95] Het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport.
[96] n.b. = niet bekend