U bent hier

3.1.2.1. Verticale en horizontale integratie

Veel spelers in het Vlaamse televisielandschap beperken zich niet tot activiteiten binnen één schakel van de waardeketen en sommige spelers zijn ook via andere mediavormen actief.

De VRT was tot voor de verkoop van het zenderpark aan Norkring in 2009 actief als producent, omroep en distributeur. Met de verkoop van het VRT-zenderpark heeft de VRT zich echter teruggetrokken uit de schakel distributie.

De meeste omroepen zijn verticaal geïntegreerd doordat ze hun eigen intern productiehuis hebben.

Telenet en Belgacom zijn eveneens op diverse terreinen van de waardeketen actief. Hoewel zij initieel enkel omroepsignaaltransmissiediensten aanboden, zijn beide ondernemingen hoe langer hoe meer present als televisieomroeporganisatie in de schakel aggregatie.

De Vlaamse ondernemingen die aanwezig zijn op de televisiemarkt hebben vaak ook activiteiten die zich buiten de televisiewereld afspelen. De VRT en VMMa combineerden reeds langer televisie met radio- en internetactiviteiten. Door de overname van VT4 en VijfTV (ondertussen VIER en VIJF) zijn Corelio en Sanoma crossmediaal nog meer actief geworden. Bovendien hebben zij de crossmediale cel ‘The Pool’ opgestart om aan adverteerders de mogelijkheid te bieden om hun advertentie als een verhaal via verschillende platformen bekend te maken.

Studio 100 haalt belangrijke verdiensten uit merchandising en andere vormen van entertainment.

Telenet, Belgacom en Mobistar zijn telecombedrijven die televisie, telefonie en breedband aanbieden.

De jaarrekeningen omvatten de financiële gegevens van alle activiteiten zonder daarbij een onderscheid te maken tussen deze verschillende productsoorten.

Het is dus niet mogelijk om op basis van louter omzetcijfers of andere financiële gegevens eenduidige conclusies te trekken betreffende concentraties in de televisiemarkt.