U bent hier

3.1.2.2. Analyse op basis van financiële gegevens

Hieronder volgen enkele overzichten van de meest recente financiële gegevens voor de belangrijkste facilitaire bedrijven, onafhankelijke productiehuizen, publieke en private omroeporganisaties, exploitatiemaatschappijen voor regionale televisie en netwerkbeheerders/operatoren.

3.1.2.2.1. Facilitaire bedrijven

Hieronder vindt u een selectie uit de financiële rapportering van de 10 grootste (op basis van activa) facilitaire bedrijven. 

Tabel 60 : Financiële gegevens 10 grootste facilitaire bedrijven

Tabel 60 : Financiële gegevens 10 grootste facilitaire bedrijven

Naam

[98]

Eigen vermogen (10/15) Activa (20/58)

Omzet

(70)

Bedrijs - opbrengsten (70/74) Werk- nemers (9087)

winst
(verlies)

Bedrijf

(9901)

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (9903)
XL Holding 8.599.690 39.138.920

16.727.345

21.037.193 32 -1.424.580 -3.005.657
Videohouse 11.731.350 39.021.949 46.757.283 47.645.308 263 4.516.865 3.406.145
Eyeworks 8.415.974 13.177.142 8.286.681 8.450.312 26 -223.812 -103.836
Outside Broadcast 1.965.671 8.673.041 9.516.625 9.630.067 64 446.062 290.368
Lites (FAC'S) 1.015.849 5.893.809 4.683.868 - 10 680.499 372.223
Eyeworks Facilities 3.660.454 4.425.140 2.624.615 2.666.363 14 217.428 289.663
Jan Verbeke Producties 126.940 3.225.107 1.986.103 - 27 197.550 86.624
Video Line 1.886.633 2.776.129 - - 4 157.809 179.118
Mediaventures 977.928 2.613.141 - - 18 540.257 527.983

[98] Het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport. 

Figuur 43: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - facilitaire bedrijven (beschrijving figuur 43)

Figuur 43 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - facilitaire bedrijven

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten van 60 facilitaire bedrijven waarvoor gegevens werden verzameld liggen hoger dan die van 2005. Het aantal werknemers lag net onder het niveau van 2005, maar in 2011 stijgt dit percentage opnieuw tot bijna 100%.

De gemiddelde winst daalde sterk in 2009 door de mindere cijfers van Alfacam. In 2010 nam de winst opnieuw toe tot boven het gemiddelde van 2008. In 2011 werden er geen gegevens van Alfacam opgetekend. In oktober 2012 vroeg Alfacam gerechtelijke bescherming tegen zijn schuldeisers aan. Het aandeel werd geschorst op de beurs. 

3.1.2.2.2. Onafhankelijke productiehuizen

Hieronder vindt u een selectie uit de financiële rapportering van de 10 grootste (op basis van activa) onafhankelijke productiehuizen. 

Tabel 61 : Financiële gegevens onafhankelijke productiehuizen

Tabel 61 : Financiële gegevens onafhankelijke productiehuizen

Naam

[99]

Eigen vermogen (10/15) Activa (20/58)

Omzet

(70)

Bedrijfs - opbrengsten (70/74) Werk- nemers (9087)

Winst (verlies)

Bedrijf

(9901)

Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting
Studio 100 49.155.706 141.741.316 83.546.478 83.743.434 240 -663.608 -3.075.565
Eyeworks Belgium 8.061.426 18.488.015 2.930.070 3.130.878 9 324.470 213.062
Woestijnvis 3.990.106 15.134.570 51.756.026 61.164.268 143 6.430.422 6.170.150
Eyeworks 8.415.974 13.177.142 8.286.681 8.450.312 26 -223.812 -103.836
Studio-A 2.094.115 11.265.242 23.621.403 22.260.855 109 313.796 311.544
NWave Pictures -955.913 10.368.556 5.004.199 4.690.655 10 782.926 649.793
Menuet 1.709.168 10.128.950 - - 15 -904.261 491.143
Demensen 4.892.353 9.671.220 12.344.721 13.894.934 53 1.359.649 1.372.450
Skyline Entertainment 83.662 6.438.934 11.029.241 11.607.445 48 53.462 71.297
A Private View 2.763.685 5.785.816 - - 10 -2.410.937 116.815

[99] Het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport.  

Figuur 44: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 –productiehuizen (beschrijving figuur 44)

Figuur 44 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - productiehuizen

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor 125 onafhankelijke productiehuizen bleven tot 2009 ongeveer constant. Na een kleine terugval in 2010 stegen ze het afgelopen jaar boven het gemiddelde van 2005 uit. Voor het tweede jaar op rij neemt het gemiddeld aantal werknemers toe. Het aantal werknemers is echter nog steeds lager dan in 2005.
De gemiddelde winst daalde zeer sterk sinds 2007 en kende zijn dieptepunt in 2010. Het afgelopen jaar lag deze terug op het niveau van 2009.

Gezien de grote vraag naar Vlaamse content valt te verwachten dat de concurrentieslag die in het najaar 2012 uitbrak tussen VRT, VTM en VIER een positieve invloed zal hebben op de financiële resultaten van de Vlaamse onafhankelijke productiehuizen. Hierover zal pas in 2013 cijfermateriaal beschikbaar zijn. 

3.1.2.2.3. Openbare omroep en landelijke televisie

Tabel 62 : Financiële gegevens 2011 publieke omroeporganisaties

Tabel 62 : Financiële gegevens 2011 publieke omroeporganisaties

Naam

[100]

Eigen vermogen (10/15) Activa (20/58)

Omzet

(70)

Bedrijfs - opbrensten (70/74) Werk - nemers (9087)

winst (verlies)

Bedrijf

(9901)

Winst (verlies)

van het boekjaar

vóór belasting

(9903)

VRT 177.754.868 325.269.723 412.913.798 419.688.662 2.608 -1.299.129 -366.891

[100] Het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport.   

Figuur 45: Evolutie gemiddelde waarden 2005-2011 - publieke omroeporganisaties (beschrijving figuur 45)

Figuur 45 : Evolutie gemiddelde waarden 2005-2011 - publieke omroeporganisaties

Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de bedrijfsopbrengsten van de publieke radio-omroeporganisatie (VRT) in 2011 net onder de consumptie-index liggen en het aantal werknemers de laatste 2 jaren licht daalde. In 2006 kende de VRT winst. De vorige jaren werd een verlies opgetekend met 2010 als slechtste jaar. In 2009 en 2011 werd er ongeveer break-even gedraaid.

De opsplitsing tussen de financiële gegevens van radio en televisie kan niet duidelijk gemaakt worden. De VRT geeft echter in hun jaarverslag van 2011 aan hoe de kosten tussen de verschillende mediaplatformen wordt gemaakt. De grootste kost voor de VRT is televisie met 59,6%. Dit is zeer licht gedaald t.o.v. het afgelopen jaar (61,8%). Voor radio stegen de kosten met 0,9% tot 21,9%. Het aandeel in de kosten voor internet en mobiele toepassingen bedraagt 3,50% (in 2010 3,10%), onderzoek en innovatie (1%), de ondersteunende directies (12,3%) en line extensions (1,60%)[101].


[101] VRT, “Financiële performantie 2011”, p. 24 

Tabel 63 : Financiële gegevens private omroeporganisaties

Tabel 63 : Financiële gegevens private omroeporganisaties

naam

[102]

Eigen vermogen (10/15)

Activa

(20/58)

Omzet

(70)

Bedrijfs-opbrengsten (70/74)

Werk-

nemers (9087)

Winst

(verlies)

Bedrijf

(9901)

Winst (verlies)

van het

boekjaar

vóór belasting (9903)

Telenet 491.592.000 4.000.689.000 1.368.101.000 1.411.858.000 1.954 174.744.000 -102.506.000
Belgacom 1.894.247.000 - - 4.604.849.000 13.830 855.031.000 846.821.000
SBS Belgium 62.891.199 773.372.848 31.138.294 31.169.533 113 2.722.909 646.110.594
VMMa 112.947.735 208.869.111 276.680.723 320.142.675 536 45.769.892 46.976.288
Skynet iMotion Activities 28.421.395 55.664.183 59.868.986 59.901.322 21 6.236.378 6.574.954
Euro 1080 9.799.749 22.665.325 3.426.118 4.243.549 41 -2.157.594 -3.000.758
MTV Networks Belgium 4.666.641 15.042.340 26.713.705 37.936.610 46 5.356.830 3.794.373
Media Ad Infinitum

[103] 

3.619.602 4.340.860 4.849.991 9.068.704 8 4.344.361 4.334.704
T-VGAS -2.232.757 902.190 795.797 999.540 3 -585.782 -612.193
Bites Europe -9.079.037 885.211 2.807.428 2845.214 5 -2.893.977 -3.173.161
Belgian Business Televisie -13.005.792 371.663 1.965.728 1.991.237 14 624.049 78.205
Life!TV Broadcasting Company -203.332 271.698 686.336 686.336 1 -217.813 -219.058
MENT MEDIA 16.375 261.976 - - 1 -1.124 -3.624
VLAMEX -42.263 193.003 - - - 4.121 1.249
ACTUA TV 96.703 146.136 - - 4 58.442 57.852
Box Entertainment 324 4.706 - - - -200 -310
Okay Media -56.561 31 - - - -1.338 -1.372

[102] Het KBO-nummer vindt de lezer in bijlage achteraan dit rapport.
[103] Overgenomen door de VMMa in 2010.


Figuur 46: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - private omroeporganisaties (beschrijving figuur 46)

Figuur 46 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - private omroeporganisaties

Voor de berekening van de gemiddelden werd geen rekening gehouden met de gegevens van Telenet en Belgacom, aangezien omroepactiviteiten slechts een kleine fractie van hun activiteiten omvatten en ze dus buiten proportioneel sterk zouden doorwegen.

Bovendien werd er voor SBS Belgium geopteerd om code 9902: ‘Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting’ te gebruiken i.p.v. 9903: ‘Winst van het boekjaar vóór belasting’. Door de overname van SBS Belgium door De Vijver Media werd er een meerwaarde bij de realisatie van vaste activa (code 763) bekomen van € 632.093.092. Om te vermijden dat deze uitzonderlijke transactie de grafiek volledig zou vertekenen werd deze uit de gegevens gehaald.

De evolutie van gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor de omroeporganisaties volgen min of meer de index der consumptieprijzen.

De gemiddelde winst kende de laatste 3 jaren een opwaartse trend na een korte dip in 2008. De VMMa (met uitzondering van Telenet en Belgacom) was net zoals het afgelopen jaar het bedrijf met de hoogste winst en compenseert in de grafiek de verliezen van andere spelers.
Het gemiddeld aantal werknemers ligt onder het niveau van 2005, maar blijft wel schommelen rond het aantal van 2005. 

3.1.2.2.4. Regionale omroeporganisaties

Tabel 64 : Financiële gegevens exploitatiemaatschappijen regionale televisie

Tabel 64 : Financiële gegevens exploitatiemaatschappijen regionale televisie

Nnaam

[104]

Eigen vermogen (10/15) Activa (20/58)

Omzet

(70)

Bedrijfs- opbrengsten (70/74) Werk- nemers (9087)

Winst (verlies)

Bedrijf

(9901)

Winst (verlies)

van het boekjaar

vóór belasting (9903)

Televisie Limburg 5.865.625 7.807.793 7.382.738 7.815.186 28 759.959 790.600
Regionale Media Maatschappij 2.444.893 6.785.390 10.169.502 10.312.457 46 -290.605 -512.928
Antwerpse Televisie Maatschappij 2.033.526 3.412.063 5.795.584 6.079.336 32 659.219 635.395
TV Oost-Vlaanderen 1.316.880 2.061.123 3.334.815 3.639.074 21 -624.868 -665.832
RTV 741.015 1.434.626 - - 15 -233.291 -190.514
Vlaams Brabantse Mediamaatschappij -397.160 717.093 2.908.063 2.920.979 20 -239.654 -92.866

[104] Het KBO-nummer vindt de lezer in bijlage achteraan dit rapport.   

Figuur 47: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - exploitatiemaatschappijen regionale tv (beschrijving figuur 47)

Figuur 47 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - exploitatiemaatschappijen regional tv

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor de exploitatiemaatschappijen voor regionale televisie volgden ongeveer de evolutie van de index der consumptieprijzen tot 2008, daarna doken zij eronder.

In eerste instantie nam de gemiddelde winst in 2006 sterk toe, daarna dook ze vrij snel onder het gemiddelde van 2005. De laatste 3 jaren ziet de VRM jaar na jaar een steeds groter wordende financiële put bij de meeste regionale exploitatiemaatschappijen. Enkel exploitatiemaatschappijen Televisie Limburg (TVL) en ATV boekten vorig jaar winst. TVL kon zijn winst het afgelopen jaar nog vergroten, ATV moest echter inboeten. Rob TV kende de 2 laatste jaren wel een verlies, maar in 2011 kon het deze terugdringen.

Het gemiddeld aantal werknemers bleef hoger dan het aantal werknemers in 2005.

 

INFOFRAGMENT : Verdeling van de auteursrechten tussen Telenet en de regionale omroepen

Naar aanleiding van het heronderhandelen van de overeenkomsten tussen regionale omroepen en Telenet was er conflictsituatie ontstaan.

De kabeldistributeur wil voor zijn nieuwe vergoedingen vertrekken van het marktaandeel per omroep. De regionale omroepen konden zich niet vinden in de nieuwe berekeningswijze, omdat zij informatieprogramma's maken voor een specifiek publiek in een welomschreven zendgebied, een opdracht die vastgelegd is door de Vlaamse overheid.

Er komt nu een overgangsfase van maximaal drie jaar waarbij Telenet de regionale omroepen elk jaar minder auteursrechten zal betalen tot ze overeenkomen met het marktaandeel. Intussen wordt een werkgroep opgericht om te onderzoeken welke aanpassingen aan het decreet nodig zijn, zodat de regionale omroepen in de toekomst kunnen blijven bestaan. 

 

3.1.2.2.5. Netwerken / dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie

Tabel 65 : Financiële gegevens netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie 2011 ('000 euro's, behalve werknemers) (gesorteerd op basis van eigen vermogen)

Tabel 65 : Financiële gegevens netwerken/dienstenverdelers en omroepsignaaltransmissie 2011('000 euro's, behalve werknemers) (gesorteerd op basis van eigen vermogen)

Naam

[105]

Eigen vermogen

(10/15)

Activa (20/58) Omzet (70) Bedrijfs - opbrengsten (70/74) Werk - nemers (9087)

Winst (verlies)

Bedrijf

(9901)

Winst (verlies)

van het boekjaar

vóór belasting (9903)

Belgacom 1.894.247 - - 4.604.849 13.830 855.031 846.820
Tecteo 1.541.542 - 455.115 575.773 1.299 17.970 49.990
Telenet 491.592 4.000.689 1.368.101 1.411.858 1.954 174.744 -102.506
Infrax West

[106] 

460.099 630.612 105.2396 121.645 360 13.464 16.575
Infrax Limburg

[107] 

238.854 183.166 71.560 71.560 785 1.099 11.966
Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE) 190.104 255.741 62.331 69.021 147 7.292 7.903
Société Intercommunale Mixte d'Electricité et de Gaz (INTERMOSANE) 113.258 326.229 91.745 94.729 - 16.546 10.190
Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) 93.820 115.580 2.165 18.518 130 832 7.929
Airfield 73.265 75.781 5 2.672 11 598 5.723
Interkabel Vlaanderen 44.673 61.406 14.390 14.390 - 1.743 2.499
Norkring België 12.555 37.608 19.740 19.748 26 10.085 9.787
Numéricalbe -1.990 140.858 20.700 21.422 66 11.064 -601

[105] Het KBO-nummer vindt de lezer in bijlage achteraan dit rapport.
 [106] WEST-VLAAMSE ENERGIE- EN TELEDISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ (WVEM) onderging op 7 december 2009 een naamswijziging naar Infrax West. Het is een onderdeel van het samenwerkingsverband "Infrax" waartoe ook Infrax Limburg (ex-Interelectra), Iveg, PBE en Riobra behoren.
[107] INTERELECTRA onderging op 6 januari 2012 een naamswijziging naar Infrax Limburg. Het is een onderdeel van het samenwerkingsverband "Infrax" waartoe ook Infrax West, Iveg, PBE en Riobra behoren.

Figuur 48: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 – omroepsignaaltransmissie (beschrijving figuur 48)

Figuur 48 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - omroepsignaaltransmissie

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten volgden tot 2009 de index der consumptieprijzen. Daarna daalden de gemiddelde bedrijfsopbrengsten sneller dan de evolutie van de consumptie-index. In 2011 bleven de bedrijfsopbrengsten nagenoeg constant.
De gemiddelde bedrijfswinsten liggen nog steeds onder het niveau van 2005, maar kenden een sterk positief verloop sinds 2009 waardoor het niveau van 2005 bijna opnieuw bereikt wordt.
Het aantal werknemers daalde opnieuw onder het gemiddelde van 2005 na een kleine piek in 2010. 

 

INFOFRAGMENT : Inkomsten uit Video On Demand

Bij interactieve digitale televisie vormt Video on Demand een bijkomende bron van inkomsten voor de distributeurs. De content wordt daarbij al dan niet via tussenkomst van een omroeporganisatie verdeeld.

De VRM vroeg bij alle Vlaamse dienstenverdelers informatie op over de evolutie van het aantal opvragingen, en de evolutie van inkomsten, zowel met als zonder tussenkomst van omroeporganisaties.

Daarnaast werd er gepeild naar welk percentage van de inkomsten de omroep of rechtenhouder ten goede komt en welk percentage de distributeur.

Zoals geïllustreerd in Figuur 55 Aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst omroeporganisaties en Figuur 56 Aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst omroeporganisaties werd de markt in beide gevallen gekenmerkt door een positieve evolutie. 

Het aantal opvragingen met en zonder tussenkomst van een omroeporganisatie nam tussen 2007 en 2011 toe. Het aantal opvragingen met tussenkomst van omroeporganisaties kende een trager opwaarts verloop dan deze zonder tussenkomst van omroeporganisaties.

Wat betreft de inkomsten uit video on demand zien de VRM dat de opvragingen met tussenkomst van omroeporganisaties het eerste jaar sterker stegen dan deze zonder tussenkomst van omroeporganisaties.

In 2009 gebeurde er een inhaalbeweging doordat de inkomsten uit video on demand met tussenkomst van omroeporganisaties stagneerden. In 2010 realiseerden de distributeurs duidelijk hogere inkomsten uit video on demand zonder tussenkomst van omroeporganisaties dan met tussenkomst.

Bij opvragingen zonder tussenkomst van omroeporganisaties vloeit er verhoudingsgewijs wel meer terug naar de rechtenhouder. In sommige gevallen staat de distributeur zelfs een hogere som af dan hij int wanneer bijvoorbeeld voor een programma vooraf een vaste fee betaald moest worden en er niet voldoende opvragingen waren om break-even te draaien. 

Figuur 49: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst (beschrijving figuur 49)

Figuur 49 : Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst

Bron: op basis van informatie door de VRM ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers

Figuur 50: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst (beschrijving figuur 50)

Figuur 50 : Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst

Bron: op basis van informatie door de VRM ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers

Het aantal opvragingen van VOD-diensten met tussenkomst van omroeporganisaties bleef verder stijgen in 2011. De inkomsten hiervan namen ook weer toe.
Voor het aantal opvragingen en inkomsten zonder tussenkomst van omroeporganisaties werd echter het omgekeerde vastgesteld. Voor deze diensten stegen de inkomsten met 44,76%, sterker dan het aantal opvragingen (groei van 37,43%).