U bent hier

3.1.3.2. Analyse op basis van financiële gegevens

3.1.3.2.1. Persagentschappen

Tabel 70 : Financiële gegevens 2011 persagentschappen

Tabel 70 : Financiële gegevens 2011 persagentschappen

Naam
[113]

Eigen

vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-

opbrengsten

70/74

Werk-

nemers

9087

winst

(verlies)

bedrijf

9901

Winst (verlies)

van boekjaar

vóór belasting

9903

AGENTSCHAP BELGA

4.365.839

9.443.534

17.478.238

17.899.490

135

-633.429

-886.769

PRESS NEWS

3.400.852

4.139.362

1.485.897

1.504.236

3

61.619

175.778

MARC GOOSSENS PERSBUREAU

6.177

310.429

n.b.

n.b.

n.b.

20.752

14.438

MAENHOUDT PETER

35.287

244.352

658.041

n.b.

n.b.

7.240

-6.762

GALBERTUS

76.014

96.940

n.b.

n.b.

n.b.

-29.941

-29.933

PERSINFO

29.542

63.457

n.b.

n.b.

3

-9.518

-9.480

REPUBLICA DOS FANTASMAS

10.910

54.434

n.b.

n.b.

n.b.

-3.409

-2.873


[113]Het KBO-nummer vindt de lezer in de  bijlage achteraan dit rapport. 

3.1.3.2.2. Fotoagentschappen

Tabel 71 : Financiële gegevens 2011 fotoagentschappen

Tabel 71 : Financiële gegevens 2011 fotoagentschappen

naam
[114]

Eigen

vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-

opbrengsten

70/74

Werk-

nemers

9087

winst

(verlies)

bedrijf

9901

Winst (-verlies)

van boekjaar

vóór belasting

9903

REPORTERS

748.208

1.767.096

n.b.

n.b.

18

65.239

37.600

PHOTO NEWS

405.950

1.122.466

n.b.

n.b.

10

107.600

91.248

ISOPIX

16.831

371.252

n.b.

n.b.

6

23.275

21.968

WOUTERS EN FASSEUR

156.286

234.366

n.b.

n.b.

1

25.904

23.396


[114]Het KBO-nummer vindt de lezer in de  bijlage achteraan dit rapport. 

3.1.3.2.3. Uitgevers van dagbladen

Tabel 72 : Financiële gegevens 2011 uitgevers van dagbladen

Tabel 72 : Financiële gegevens 2011 uitgevers van dagbladen

naam
[115]

Eigen

vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-

opbrengsten

70/74

Werk-

nemers

9087

Winst

(verlies)

bedrijf

9901

Winst (verlies)

van boekjaar

vóór belasting

9903

DE PERSGROEP PUBLISHING

44.653.797

312.252.772

261.485.668

290.136.073

767

29.788.648

24.312.889

VLAAMSE UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ

18.526.739

152.155.101

218.334.290

238.874.610

668

5.199.708

2.283.199

MEDIAFIN

12.311.260

41.577.266

56.392.297

57.880.077

223

3.655.672

5.269.232

DE VLIJT

17.229.884

31.345.756

47.297.484

49.474.596

144

-306.304

-119.926

CONCENTRA MEDIA

9.640.978

17.773.148

18.015.908

28.878.158

138

340.611

179.536

DE LLOYD

-292.188

1.038.708

3.436.002

3.535.117

26

72.562

68.415


[115]Het KBO-nummer vindt de lezer in de  bijlage achteraan dit rapport. 

Figuur 56: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 -uitgevers dagbladen - beschrijving figuur 56

Figuur 56 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - uitgevers dagbladen

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten van de uitgevers kenden tot 2008 een groei die iets boven die van de index der consumptieprijzen lag. Daarna volgen ze min of meer dezelfde evolutie.
Tot in 2007 steeg de gemiddelde winst in sterke mate, maar in 2008 was er een scherpe daling. Na 2 mindere jaren kende ze in 2010 opnieuw een piek, maar daarna zakte ze opnieuw tot het niveau van 2009.
Het gemiddeld aantal werknemers bleef tot in 2009 ongeveer gelijk, maar kende daarna een lichte daling. 

3.1.3.2.4. Uitgevers van tijdschriften

Tabel 73 : Financiële gegevens uitgevers van tijdschriften 2011

Tabel 73 : Financiële gegevens uitgevers van tijdschriften 2011

naam
[116]

Eigen

vermogen

 10/15

Activa

 20/58

Omzet

 70

Bedrijfs-

opbrengsten

 70/74

Werk-

nemers

 9087

Winst

(verlies)

bedrijf

 9901

Winst (verlies)

van boekjaar

vóór belasting

 9903

ROULARTA MEDIA GROEP

322.952.654

609.040.399

277.602.595

296.345.239

701

10.829.001

12.908.288

DE PERSGROEP PUBLISHING

44.653.797

312.252.772

261.485.668

290.136.073

767

29.788.648

24.312.889

ROSSEL ET CIE

112.917.688

228.671.066

110.710.356

124.299.514

307

80.219

8.665.277

SANOMA MAGAZINES BELGIUM

131.667.199

189.210.845

177.748.148

215.251.041

395

9.299.038

11.003.370

CORELIO PUBLISHING

18.526.739

152.155.101

218.334.290

238.874.610

668

5.199.708

2.283.199

CONCENTRA

135.752.707

143.145.841

1.552.610

1.856.649

3

464.664

2.891.013

SENIOR PUBLICATIONS

12.944.695

16.163.452

7.048.657

7.355.177

18

624.152

741.345

PRODUPRESS

11.986.281

15.244.165

9.951.388

10.408.454

41

605.333

554.953

DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ HALEWIJN

6.910.384

8.954.524

9.851.234

10.028.828

76

446.053

637.054

DE VRIJE PERS

372.324

5.097.917

12.733.567

12.846.848

44

-772.152

-1.059.570

PRESS NEWS

3.400.852

4.139.362

1.485.897

1.504.236

3

61.619

175.778

UITGEVERIJ CASCADE

1.943.294

4.049.498

6.316.140

6.856.448

22

265.056

296.971

MINOC BUSINESS PRESS

698.416

2.406.804

4.849.362

5.317.881

33

45.482

46.475

SBPP

394.845

1.901.491

3.490.790

3.550.892

n.b.

273.072

279.548

KOOPJESKRANT

522.760

1.443.158

3.203.917

3.303.836

18

-552.484

-279.591

META MEDIA

-971.766

837.151

2.411.855

2.956.414

16

-21.050

-22.123

HIMALAYA

-1.480.301

522.163

1.534.969

1.538.495

3

54.314

-27.450


[116]Het KBO-nummer vindt de lezer in de  bijlage achteraan dit rapport. 

Figuur 57:  Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 -uitgevers periodieke publicaties - beschrijving figuur 57 

Figuur 57 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - uitgevers periodieke publicaties

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten en het gemiddeld aantal werknemers fluctueren rond de consumptie-index en liggen in 2011 beide onder deze index. De gemiddelde winst kent een grillig verloop. Na een mooie winsttoename in 2010, daalde deze opnieuw sterk in 2011. 

3.1.3.2.5. Gratis pers

Tabel 74 geeft voor de 15 grootste uitgevers van gratis pers enkele financiële gegevens. Hieruit blijkt dat de grootste spelers tot de grote mediagroepen behoren. 

Tabel 74 : Financiële gegevens uitgevers gratis pers 2011

Tabel 74 : Financiële gegevens uitgevers gratis pers 2011

Naam

[117]

Eigen

vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-

opbrengsten

70/74

Werk-

nemers

9087

Winst

(-verlies)

Bedrijf

9901

Winst (verlies)

van boekjaar

vóór belasting

9903

ROULARTA

MEDIA GROEP

322.952.654

609.040.399

277.602.595

296.345.239

701

10.829.001

12.908.288

DE PERSGROEP PUBLISHING

44.653.797

312.252.772

261.485.668

290.136.073

767

29.788.648

24.312.889

CORELIO

24.593.599

55.669.868

n.b.

n.b.

n.b.

-1.557

-9.009.199

DE VLIJT

17.229.884

31.345.756

47.297.484

49.474.596

144

-306.304

-119.926

PASSE-PARTOUT VLAANDEREN

10.400.696

17.324.972

23.588.835

24.234.093

107

1.760.886

1.452.286

DE STREEKKRANT-

DE WEEKKRANT-

GROEP

9.234.600

24.795.191

73.881.246

75.905.264

40

-182.859

966.866

GRAFISCHE GROEP TUERLINCKX

3.411.783

14.253.536

7.506.239

7.997.459

56

204.712

4.750

VACATURE

741.383

8.385.602

24.551.197

27.706.425

26

203.529

206.749

TIPS

1.075.178

2.048.971

n.b.

n.b.

18

75.436

80.856

EVOLUTION MEDIA GROUP

928.160

1.979.961

5.044.770

5.054.478

10

15.117

10.570

BRUSSEL DEZE WEEK

799.333

1.416.109

1.048.284

4.406.052

27

68.132

n.b.

KEMPENKLOK

859.533

1.249.174

n.b.

n.b.

3

72.716

107.066

ELITE REKLAAM - CRESCENDO

729.761

1.115.456

3.613.861

n.b.

5

874.943

867.878

PUBLICO - PRINT

532.920

688.078

n.b.

n.b.

4

52.549

52.478

TONDEUR EDITIONS

494.262

590.489

591.626

592.052

n.b.

75.319

80.025


[117]het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport. 

Figuur 58: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - uitgevers gratis pers - beschrijving figuur 58

Figuur 58 : Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - uitgevers gratis pers

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor 23 uitgevers van gratis pers stegen tot in 2008 gestaag, maar zakten in 2009 terug tot ongeveer het niveau van 2005. Daarna bleef het nagenoeg constant.

De gemiddelde winst kende twee dips, in 2006 en in 2008, maar bevond zich in 2009 ongeveer terug op het niveau van 2005 en in 2010 was er een sterke stijging waarneembaar. Deze stijging werd een jaar later gecounterd door een daling tot onder de gemiddelde winst uit 2005.

Het gemiddeld aantal werknemers nam in geringe mate toe. 

Tabel 75 : Financiële gegevens 2011 distributie geschreven pers

Tabel 75 : Financiële gegevens 2011 distributie geschreven pers

Naam
[118]

Eigen

vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-

opbrengsten

70/74

Werk-

nemers

9087

Winst

(verlies)

bedrijf

9901

Winst (verlies)

van boekjaar

vóór belasting

9903

AMP

12.424.572

105.350.781

445.904.690

486.875.873

512

4.805.486

-7.905.773

BELGISCHE DISTRIBUTIEDIENST

4.887.155

55.051.769

97.445.285

99.901.624

252

14.691.238

18.424.990

IMAPRESS

7.093.339

24.556.667

26.349.263

28.137.991

42

157.090

48.112

DELTAMEDIA

4.900.385

6.858.866

10.725.903

11.112.676

30

-2.594.402

-2.602.226

DE POST

859.032.821

n.b.

n.b.

n.b.

27.793

335.279.368

44.369.411


[118]Het KBO-nummer vindt de lezer in de  bijlage achteraan dit rapport.