U bent hier

3.1.4.3. Concentratie op basis van aantal surfers

In hoofdstuk 1 werd apart melding gemaakt van websites die overeenstemmen met kranten, magazines en radio- en tv-zenders. Hieronder vindt de lezer informatie over de populariteit van deze sites.

3.1.4.3.1. Online versie van dagbladen

Een interessante vergelijking om te maken is het succes van de websites van betalende kranten en hun betaalde verspreiding. De staven in Figuur 65: Aantal bezoekers van de online versie t.o.v. betaalde verspreiding van kranten in Vlaanderen geven de evolutie van het aantal bezoekers aan op de website van de zeven belangrijkste betalende dagbladen. De lijnen in de figuur slaan op de betaalde verkoop.

Een belangrijke vaststelling is dat de grootorde op basis van betaalde verspreiding niet dezelfde is dan die op basis van het aantal websitebezoekers. De populairste websites zijn hln.be en nieuwsblad.be, wat in overeenstemming is met hun hoge verkoopcijfers. Zij kenden een grote toename van het aantal bezoekers tussen 2010 en 2011. Daarbij valt wel op dat de website van Het Nieuwsblad de laatste 2 jaren sterk aan bezoekers wint. De website van De Standaard scoort heel wat beter dan die van De Tijd, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. De Tijd was een van de eerste kranten die een digitale versie van hun product op internet plaatste. Hierdoor lag het bezoekersaantal steeds hoger dan de websites van de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. Het aantal bezoekers van tijd.be nam in 2012 af. Een mogelijke verklaring ligt in het feit dat er sinds dit jaar betaald moet worden voor het lezen van artikels via de website. Hierdoor telt het nu minder bezoekers dan gva.be. Het verschil met hbvl.be is nog zeer klein.

Ondertussen heeft het internet de papieren versie wat betreft het aantal lezers voor de zeven belangrijkste dagbladen ingehaald.

Figuur 65 : Aantal bezoekers van de online versie t.o.v. betaalde verspreiding van kranten in Vlaanderen - beschrijving figuur 65

Figuur 65 : Aantal bezoekers van de online versie t.o.v. betaalde verspreiding van kranten in Vlaanderen

Bron: op basis van CIM-cijfers, bezoekers 2012 op oktober. Opgelet: In tegenstelling tot de voorgaande jaren bestaat de betaalde verkoop 2011 uit zowel print als digitale media.

3.1.4.3.2. Online versie van periodieke bladen

Hoewel ze lagere absolute bezoekersaantallen behalen, wordt de steile opgang van het internet ook bevestigd bij de websites van de periodieke pers.

Net zoals in 2011 noteerden voornamelijk knack.be (waaronder ook trends opgenomen wordt) en  jobat.be in 2012 gedurende de geselecteerde periodes weer aanzienlijk meer surfers dan een jaar geleden in een vergelijkbare periode. Libelle.be deed het daarentegen minder goed wat betreft aantal bezoekers dan de voorgaande jaren.

Figuur 66 : Aantal bezoekers van de online versie van periodieke bladen in Vlaanderen - beschrijving figuur 66 [126]   

 -  -  Figuur 66 : Aantal bezoekers van de online versie van periodieke bladen in Vlaanderen

Bron: CIM, Metriweb, gebaseerd op steekproeven van weekgemiddelden


[126] Voor knack.be waren er in 2010 geen cijfers beschikbaar omdat de cijfers toen berekend werden onder rnews.be

 

3.1.4.3.3. Radiozenders, televisieomroepen en hun websites

De Vlaamse televisieomroepen en radiozenders hebben meestal ook een online equivalent. Hoewel ook hier de VRT het grootste marktaandeel voor radio- en tv-websites scoort, zijn er grote verschillen in de bezoekersaantallen van de websites van radiozenders en televisieomroepen.

Zoals uit figuur 67 : Websites van radiozenders : aantal unieke bezoekers blijkt, is de jongerenzender Studio Brussel net zoals de afgelopen 3 jaar opnieuw de meest succesvolle websiteradio, maar kende wel een terugval. Q-music.be blijft tweede in de rangschikking. Radio Nostalgie deed het afgelopen jaar ook goed waardoor het 2 plaatsen naar boven schuift. MNM presteerde beter dan vorig jaar en komt ongeveer terug op het aantal unieke bezoekers uit 2010.

Opvallend is wel dat er geen eenduidige evolutie bestaat over de laatste 4 jaar. De meeste internetradio’s kennen een grillig verloop in bezoekersaantallen. Sommige, zoals klara.be en mnm.be, deden het in 2009 significant beter dan in 2012. Enkel bij q-music.be en radio1.be is er een duidelijke vooruitgang t.o.v. 2009.

Rvi, Radio Vlaanderen Internationaal dat vooral radio1-programma’s bracht, werd uit de figuur gehaald. Deze website is niet langer actief doordat mensen in het buitenland door de verbeterde technologie ook radio kunnen beluisteren via de websites van radio1.be en radio2.be. 

Hoewel internetradio ondertussen gekend is, blijft de luistertijd zeer laag. Over het algemeen ligt het totale aantal geluisterde minuten van alle luisterbronnen samen ongeveer op 3,5 uur per dag. Internetradio neemt hiervan maar 8 minuten voor zijn rekening. Voor jongeren tussen 12 en 24 jaar is dit gemiddeld een minuut meer.[127]


[127]De Tijd, De Preter W., “Internetradio komt niet van de grond”, 25 september 2012

Figuur 67 : Websites van radiozenders : aantal unieke bezoekers - beschrijving figuur 67 -  [128] 

Figuur 67 : Websites van radiozenders : aantal unieke bezoekers

Bron: CIM, Metriweb, gebaseerd op steekproeven van weekgemiddelden


[128] Noot: voor Radio Contact en Nostalgie zijn geen CIM gegevens voor 2009 beschikbaar. 

 

Een opvallende wijziging bij de websites van de televisieomroepen is de toegenomen populariteit van jim.be en vtm.be.

VRT-sites deredactie.be en sporza.be wisselden vorig jaar van plaats aan de top van websites van televisiezenders. Dit jaar draaide de populariteit opnieuw in het voordeel van sporza waardoor deze terug eerst staat in de rangschikking. Beide zenders steken ver boven de andere websites van tv-zenders uit. Een mogelijke verklaring is de beschikbaarheid van video’s op de websites over de Olympische Spelen en het EK-voetbal.

In 2011 werden in totaal 175 miljoen videofragmenten gestart op de verschillende websites van de VRT. Bijna 76 miljoen via deredactie.be en ongeveer 64 miljoen videofragmenten via sporza.be werden gestart. Dit is respectievelijk 9,69% en 13,45% meer dan in 2010. De sterkste groeier voor de VRT was ketnet.be met 158% (13.495.272 video’s). Daarna volgt een.be met 58% (12,8 miljoen video’s). [129]


[129]VRT, “Kijk- en luistercijfers”, http://www.vrt.be/nieuws-over-vrt/kijk-en-luistercijfers

In figuur 68 wordt dit visueel weergeven.

Figuur 68 : Websites van televisieomroepen : aantal unieke bezoekers - beschrijving figuur 68 -  [130] 

Figuur 68 : Websites van televisieomroepen : aantal unieke bezoekers

Bron: CIM, Metriweb, gebaseerd op weekgemiddelde van 15 juli 2009, 2 augustus 2010, september 2011en september 2012


[130] Noot: voor de websites van VTMKzoom, MTV, iwatch, ketnet en vtm zijn geen CIM cijfers voor 2009 beschikbaar. 

 

3.1.4.3.4. Websitebeheerders van de meest populaire Vlaamse websites

In Tabel 82: Bezoekersaantallen per mediabedrijf worden de bezoekersaantallen van de belangrijkste mediawebsites per eigenaar gegeven. De tabel geeft een overzicht van het aantal websites van de mediagroepen uit de selecties van belangrijkste mediawebsites, het gemiddeld aantal bezoekers en de som van het aantal bezoekers van die websites. Mede door het actuele aanbod trekken voornamelijk de krantenuitgevers veel surfers.

Tabel 82: Bezoekersaantallen per mediabedrijf

Tabel 82 : bezoekersaantallen per mediabedrijf

Eigenaar

Aantal Sites

Gemiddelde aantal unieke bezoekers

Som aantal bezoeken

CORELIO PUBLISHING

3

288.184

1.330.530

DE PERSGROEP PUBLISHING

8

98.338

1.278.728

MICROSOFT

1

664.552

1.067.222

VLAAMSE RADIO EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE

12

41.002

771.517

BELGACOM SKYNET

1

280.144

394.000

ROULARTA MEDIA GROEP

5

47.541

277.239

CONCENTRA MEDIA

3

52.364

219.364

TELENET

2

76.899

198.823

MEDIAFIN

1

104.442

178.926

DE VLIJT

1

122.816

167.625

VLAAMSE MEDIA MAATSCHAPPIJ

9

9.598

99.591

JOBAT

1

65.473

70.177

THINK-MEDIA

4

13.917

67.272

SANOMA MAGAZINES BELGIUM

7

7.625

58.838

KOOPJESKRANT

1

31.415

34.878

DE VIJVER MEDIA

3

10.054

34.327

MINOC BUSINESS PRESS

3

7.713

25.405

STUDIO 100

2

4.963

11.516

VLAANDEREN EEN

1

4.303

5.336

VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS

2

1.834

3.997

Bron: eigen bewerking van CIM cijfers uit 2011 (daggemiddelden over de 7 laatste dagen)

 

Op basis van deze informatie werden concentratiemaatstaven berekend.

Tabel 83 : Concentratiemaatstaven internet

Tabel 83 : Concentratiemaatstaven internet
Concentratiemaatstaven 2011 2012
C4 - websites 50,35 % 48,40 %
HHI - Websites 0,0875 0,0836
C4 - Groepen 63,88 % 71,45 %
HHI - Groepen 0,1099 0,1430

In 2012 nam de concentratie toe. Dit komt onder andere door het groter aantal bezoekers voor de websites van hln.be en nieuwsblad.be.