U bent hier

3.3.2. TV

Het bekijken van tv-programma’s brengt voor de consument een aantal kosten met zich mee:

  • de eenmalige infrastructuurkost, bestaande uit de aanschaf van een tv-toestel en ontvangstapparatuur (settop box, schotelantenne, ...)
  • een eventuele abonnementskost voor infrastructuur (bv. huur settop box)
  • de elektriciteitskost die kan variëren afhankelijk van tv-toestel en het gekozen platform
  • een eventuele abonnementskost (die uit verschillende componenten bestaat)
  • een "pay per view" kost verbonden aan niet-lineair tv-kijken

Om televisie te kunnen kijken heeft de klant eerst en vooral een tv-toestel nodig. Zoals Figuur 77: Prijsevolutie televisietoestellen aantoont, daalt de prijs voor tv-toestellen voortdurend.

Figuur 77: Prijsevolutie televisietoestellen (2004=100%) - beschrijving figuur 77

Figuur 77 : Prijsevolutie televisietoestellen (2004=100%)

Bron: FOD Economie

Het elektriciteitsverbruik waarmee een klant rekening moet houden is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de grootte van het scherm en type toestel (oudere plasma-tv’s of LCD-televisies gebruiken meer stroom dan LED-tv’s), het feit of er al dan niet digitaal gekeken wordt (set-top boxen voor digitale tv verbruiken energie; zelfs in stand-by modus kunnen ze een aanzienlijke kost veroorzaken).

 

ENERGIEVERBRUIK TELEVISIES

Naast de kosten voor de aanschaf van een televisietoestel, verbruikt het toestel ook dagelijks aan energie. Fabrikanten zijn sterk bezig met het verminderen van het stroomverbruik van tv’s. In 2011 werd er een Europees energielabel ingevoerd voor televisies.

Het stroomverbruik van tv’s hangt in de eerste plaats af van de gebruikte beeldtechnologie van het toestel. Plasmatoestellen verbruiken het meeste stroom, gevolgd door LCD’s. LED-toestellen verbruiken het minste. Daarnaast is ook de ouderdom belangrijk. Naarmate het ouder is, is het elektriciteitsverbruik hoger. Maar dit neemt niet lineair toe.

Een voorbeeld van twee toestellen geeft aan hoeveel een tv kan kosten gedurende een jaar [145]:

Kostprijs Panasonic VT30 reeks (Plasmascherm)

Tabel: Kostprijs Panasonic VT30 reeks (Plasmascherm)
Schermmaat (inch) Schermopp (dm²) Verbruik (watt) Verbruik/opp (watt/dm²) Verbruik op jaarbasis (kWh) Kost op jaarbasis (euro)
42 48,6 156 3,21 228 € 47,83
50 68,9 190 2,76 277 € 58,25
55 83,4 222 2,66 324 € 68,07
65 116,5 311 2,67 454 € 95,35

Kostprijs Samsung D8000 reeks (LED-TV)

Tabel: Kostprijs Samsung D8000 reeks (LED-TV)
Schermmaat (inch) Schermopp (dm²) Verbruik (watt) Verbruik/opp (watt/dm²) Verbruik op jaarbasis (kWh) Kost op jaarbasis (euro)
40 44,1 83 1,88 121 € 25,45
46 58,3 80 1,37 117 € 24,53
55 83,4 108 1,3 158 € 33,11
60 99,2 145 1,46 212 € 44,46

[145] Breeckmans E., “Het Europese energielabel voor tv’s onder de loep”, http://www.fwdmagazine.be/fwd/136289/het-europese-energielabel-voor-tv-s-onder-de-loep/, 13 februari 2012


Indien de consument een digitale televisie met decoder bezit, loopt de energieprijs verder op door het stroomverbruik van de decoder. Volgens Test-Aankoop kan het energieverbruik als volgt opgelijst worden:

Tabel 86: Energieverbruik decoders [146]

Tabel 86 : Energieverbruik decoders
 

In werking (watt)

In stand-by (watt)

Elektriciteits-kosten (€/jaar)

Belgacom

16,70

11,60

22,10

Billi

16,60

16,90

31,00

Mobistar

15,00

8,90

17,30

Numericable

25,50

21,10

39,50

Telenet

16,20

13,60

25,40

TV Vlaanderen

18,00

0,50

3,50

[146] Test Aankoop, "Digitale tv: decoders: altijd duur, zelden gelijk", nummer 567, september 2012, p.13

Ter vervollediging illustreert onderstaande Figuur 78: Evolutie kostprijs elektriciteit, dat de kostprijs van elektriciteit gedurende de laatste 9 jaar met zo'n 42% is gestegen (2004 = 100%).

Figuur 78 : Evolutie kostprijs elektriciteit (2004=100%) [147] - beschrijving figuur 78

Figuur 78 : Evolutie kostprijs elektriciteit (2004=100%)

[147] Bron: FOD Economie

Tenslotte zal de klant, indien hij meer dan enkel de publieke omroep VRT via DVB-T wil bekijken, moeten opteren voor een tv-abonnement.

Figuur 79: Evolutie prijzen basisabonnement tv geeft de evolutie weer van de prijzen sinds 2005 die de verschillende dienstenverdelers in het Nederlandse taalgebied aanrekenen.

Figuur 79 : Evolutie prijzen basisabonnement tv - beschrijving figuur 79

Figuur 79 : Evolutie prijzen basisabonnement tv