U bent hier

3.3.4. Internet

Het gebruik van internet via breedband brengt voor de consument de volgende kosten met zich mee:

  • de eenmalige infrastructuurkost, bestaande uit de aanschaf van een computer/laptop en modem
  • een abonnementskost voor het gebruik van de internetverbinding
  • de elektriciteitskost, die kan variëren afhankelijk van het gekozen platform
  • de eventuele kost verbonden aan de toegang tot bepaalde betalende content

De prijs voor pc’s is gedurende de laatste jaren sterk gedaald. De prijsevolutie sinds 2006 wordt getoond in Figuur 86: Evolutie prijsindex Personal Computer. Deze evolutie kan toegewezen worden aan de toenemende populariteit van andere toestellen waardoor de concurrentie toeneemt. De computer wordt steeds meer vervangen door laptops, notebooks, netbooks en tablets. Daarnaast daalt ook het gebruik van pc’s met 35% wanneer consumenten ook een tablet bezitten.

Figuur 86 : Evolutie prijsindex Personal Computer - beschrijving figuur 86

Figuur 86 : Evolutie prijsindex Personal Computer

Bron: FOD Economie

Ten gevolge de technologische evolutie die het internet nog steeds ondergaat, wijzigt de kwaliteit van het aanbod aan internetverbindingen voortdurend. Een prijsevolutie zal dus ook parameters zoals snelheid en volume in rekening moeten brengen. Het BIPT rapporteert hierover via de website “prijsbarometer”.

Als voorbeeld wordt  in Figuur 85: Evolutie prijs Megabite /seconde (Overzicht)de evolutie van de prijs uitgedrukt in euro per Mbps gegeven.

Figuur 87 : Evolutie prijs Megabite / seconde (Overzicht) [157] - beschrijving figuur 87

Figuur 87 : Evolutie prijs Megabite / seconde (overzicht)

[157] BIPT, "Telecom Prijsbarometer", http://www.barometredesprix.be/internet-fixe-nl.htm

Vooraleer gebruik te kunnen maken van mobiel internet dient de consument volgende uitgaven te doen:

  • de eenmalige infrastructuurkost, bestaande uit de aanschaf van een tablet pc of smartphone
  • de elektriciteitskost voor het laden van de batterijen van het toestel
  • een abonnementskost of prepaid bedrag verbonden aan het gebruik van het mobiele internet
  • de aanschaf van de applicaties

Het prijspeil voor de aanschaf van een gsm-toestel bleef vrij stabiel. Wel vond ondertussen een voortdurende verbetering van de technologische mogelijkheden plaats.

Figuur 88 : Evolutie gemiddelde kostprijs gsm-toestel, smartphone - beschrijving figuur 88

Figuur 88 : Evolutie gemiddelde kostprijs gsm-toestel, smartphone

Bron: FOD economie

De klant heeft de keuze tussen verschillende prijsformules om via een provider gebruik te maken van het mobiele internet. In Figuur 87: Evolutie maandelijkse prijs mobiel internet voor smartphones (10MB)wordt een voorbeeld van de evolutie van de minimum, maximum en gemiddelde maandelijkse kost voor 10MB per maand weergegeven voor mobiel internet voor smartphones. Sinds half 2009 wordt het voor de consument elk jaar goedkoper om mobiel te internetten.

Figuur 89 : Evolutie maandelijkse prijs mobiel internet voor smartphones (10 MB) [158] - beschrijving figuur 89

Figuur 89 : Evolutie maandelijkse prijs mobiel internet voor smartphones (10MB)

[158] BIPT, http://www.barometredesprix.be/smartphones-nl.htm , geraadpleegd op 10 september 2012.