U bent hier

3.3.5. Prijsevolutie van de advertentieruimte

Aangezien de mediasector als een dubbelzijdige markt beschouwd wordt, dient ook de evolutie van de uitgaven langs de zijde van de adverteerders bekeken te worden.

De jaarlijkse analyse van de United Media Agencies (UMA) legt het verband tussen de evolutie per mediatype wat de bruto tarieven en de kosten/’000 contacten betreft.

De evolutie van de brutokosten van reclameruimte in België gedurende een periode van 5 jaar bedraagt 9,1% voor een economische inflatie van 12,4%. De stijging van de kost per 1000 contacten is 15,8%.

Tijdens de vorige periodes constateerde de UMA een veel snellere stijging van de inflatie dan van de prijzen voor publicitaire ruimte in het algemeen. In 2010 kwam hier verandering in. De tarieven stegen boven de inflatie uit. Deze trend zette zich in 2011 verder. De belangrijkste reden is de stijging van de tarieven van de magazinepers en televisie.[159] Naast magazines, is er vooral voor gratis pers een opvallende daling t.o.v. 2006 op te merken. De brutokosten voor adverteerders om online reclame te maken stegen zeer sterk de afgelopen 6 jaar. De kosten voor het plaatsen of tonen van advertenties in dagbladen of cinema’s bleef stabiel.

Tabel 87: Evolutie van de brutokosten van reclameruimten België tussen 2006 en 2011 [160]

Tabel 87 : Evolutie van de brutokosten van reclameruimten België tussen 2006 en 2011

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Cinema

100

88

90

83

87

104

Dagbladen

100

107

105

104

109

109

Gratis Pers

100

88

86

87

81

80

Magazines

100

105

105

98

103

96

Online
(enkel display advertenties)

100

183

256

278

362

394

Radio

100

115

115

109

122

136

TV

100

108

112

116

132

136

Totaal 

100

108

110

111

121

125

Bron: UBA

Figuur 90 : Evolutie van de brutokosten van reclameruimten België tussen 2006 en 2011 - beschrijving figuur 90 [161] - b 

Figuur 90 : Evolutie van de brutokosten van reclameruimten Belgi?? tussen 2006 en 2011

Bron: UBA

Zoals onderstaande tabel aantoont, daalden tijdens het eerste semester van 2012 de reclameinvesteringen voor televisie, magazines en dagbladen.

De figuur geeft het aandeel van de reclameinvesteringen per medium tijdens het eerste semester van 2012 weer. De nationale televisie en de dagbladen nemen hier het grootste aandeel in, gevolgd door radio. De online reclameinvesteringen stijgen jaar na jaar zeer sterk en zijn ondertussen een vaste waarde geworden.

Tabel 88: Vergelijking reclameinvesteringen semester 1 2011 t.o.v. semester 1 2012 in Vlaanderen  [162]

Tabel 88 : Vergelijking reclameinvesteringen semester 1 2011 t.o.v. 2012 in Vlaanderen
 

Totaal   semester 1 2011

Totaal  semester 1 2012

% van totaal S1 2011

% van totaal S1 2012

Ratio

Nationale televisie

442.177.751

436.878.754

41,49%

40,84%

-1,20%

Dagbladen

229.969.374

227.689.019

21,58%

21,29%

-1,00%

Radio

106.650.447

113.991.685

10,01%

10,66%

6,90%

Magazines

84.530.177

82.108.459

7,93%

7,68%

-2,90%

Outdoor

78.935.948

83.032.851

7,41%

7,76%

5,20%

Internet

56.376.548

60.486.001

5,29%

5,65%

7,30%

Gratis pers

36.289.487

38.350.834

3,40%

3,59%

5,70%

Regionale televisie

25.007.635

20.576.560

2,35%

1,92%

-17,70%

Cinema

5.894.532

6.489.372

0,55%

0,61%

10,10%

Figuur 91 : Procentueel aandeel van reclameinvesteringen per medium tijdens het 1ste semester van 2012 in Vlaanderen - beschrijving figuur 91 [163] -  

Figuur 91: Procentueel aandeel van reclame-investeringen per medium tijdens het 1ste semester van 2012 in Vlaanderen


[159] UMA, “Evolutie van de ruimtekost inde reclame van 2006 tot 2011”, http://www.uma.be/nl/costs_evolution_nl.php,
[160] Het betreft brutotarieven en geen nettotarieven. De VRM heeft geen zicht op de kortingen die geboden worden. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het mediaconcentratierapport van 2011 is de toevoeging van 'Gratis Pers' en 'Online'. Waar dat de media-investeringen in 'Online' de laatste jaren een sterke stijging kennen, is er bij 'Gratis Pers' een sterke terugval.
[161] Ten einde de evolutie van de brutokosten van reclameruimten van de verschillende media op een overzichtelijke manier weer te geven, werd deze evolutie voor Online niet opgenomen in deze figuur.
[162] Mediaxim, Reclameinvesteringen, http://news.mediaspecs.be/sites/default/files/Advertising%20investments%202012%20Q2_0.pdf, 8 augustus 2012
[163] Mediaxim, Reclameinvesteringen, http://news.mediaspecs.be/sites/default/files/Advertising%20investments%202012%20Q2_0.pdf, 8 augustus 2012