U bent hier

1.11. Artikel 16 - Maatstaf 11: Vlaamse producties VRT-TV

Strategische doelstelling 4: Vlaamse producties

Maatstaf 11: VRT streeft ernaar dat het aandeel van de Vlaamse TV-producties en van de co-producties ten minste 50% bedraagt van de totale output op haar generalistische televisiekanalen, uitgezonden tussen 18u00 en 23u00.

 

Om deze performantiemaatstaf te behalen dient de VRT ernaar te streven dat het aandeel van de Vlaamse TV-producties en van de co-producties, uitgezonden tussen 18u00 en 23u00, ten minste 50 % van de totale output op haar generalistische televisiekanalen bedraagt. Vlaamse producties omvatten alle eigen producties, de producties die in opdracht van de VRT worden uitgevoerd evenals de bioscoopfilms, het tv-drama en de documentaires waaraan de VRT heeft meegewerkt.

Uit de cijfers van de VRT-studiedienst blijkt dat in 2011 het aandeel van deze producties 66,4% bedroeg[28].
 

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze performantiemaatstaf behaald te hebben.


[28]
De overzichtslijst van deze programma’s werd als bijlage 10 opgenomen.