U bent hier

1.12. Artikel 24 - Maatstaf 12: Digitalisering productie- en distributieproces

Strategische doelstelling 1: Digitalisering van het volledige productie- en distributieproces

Maatstaf 12: De VRT digitaliseert haar volledige productie- en distributieproces. De VRT realiseert het digitale productieplatform in de loop van de beheersovereenkomst.

 

Om deze performantiemaatstaf te behalen dient de VRT in de loop van de beheersovereenkomst haar volledige productie- en distributieproces te digitaliseren.

Een functionaliteit voor bestandsgebaseerde uitwisseling in beide richtingen met partners en eigen ploegen is opgeleverd en operationeel.

De eerste generatie van de centrale opslagomgeving voor mediabestanden was ondertussen technologisch verouderd (het ontwerp dateert van 6 jaar geleden) en is vervangen door een omgeving die betere prestaties levert aan een veel lagere prijs. Deze nieuwe omgeving is ook schaalbaar voor toekomstige high-definition toepassingen. Er werd verder geïnvesteerd in een uitbreiding van het netwerk die moet toelaten om op meer plaatsen snelle netwerkverbindingen aan te leggen voor toepassingen waarbij rechtstreekse toegang tot de hoge-resolutie productiekwaliteit mediabestanden nodig is.

Voor de verwerking van audio loopt een project (oplevering verwacht in 2012) waarmee het beheer van muziek volledig gecentraliseerd wordt in een bestandsgebaseerde omgeving; dank zij dit muziekbeheer zullen manuele uitwisselingen van dragers zoals cd’s in de toekomst in grote mate vermeden kunnen worden.

Hoewel productie van audio en video ondertussen grotendeels bestandsgebaseerd verloopt, is de trend om meer en meer productie en aankoop in HD (high-definition) te verwerken, op korte termijn een bedreiging voor het bestandsgebaseerd werken omdat in de bestandsgebaseerde omgeving een aantal HD-functionaliteiten nog ontbreken. In 2011 werd een plan voor de transitie naar HD uitgewerkt, dat in 2012-2013 verder verfijnd en uitgevoerd wordt. 

 

CONCLUSIE: De VRT moet deze performantiemaatstaf in de loop van de beheersovereenkomst (2007-2011) behalen. Voor audio, meer bepaald voor het CD-archief, is het digitaliseringsproces in 2011 niet volledig gerealiseerd.