U bent hier

1.13. Artikel 28 - Maatstaf 13: Transmissie

Strategische doelstelling 1: Kwaliteitscontrole op alle schakels van de productieketen moet het kijk- en luistercomfort waarborgen

Maatstaf 13: De transmissiediensten verzekeren de analoge en digitale radio- en TV-uitzendingen met een continu??teit van 99,5 % met dien verstande dat voor de TV-netten de electriciteitsonderbrekingen niet in rekening worden gebracht.

De VRT zal de bestaande analoge radiokanalen bestemd voor de Vlaamse Gemeenschap uitzenden in FM-stereo, inclusief een aantal RDS-functies. Zendstations en frequenties worden zo gepland dat de ontvangst met degelijke vaste en mobiele (auto)radiotoestellen gewaarborgd is voor het Vlaamse grondgebied inclusief Brussel voor zover een geschikte antenne wordt aangewend, er geen externe storingen optreden en lokale topografische omstandigheden dit niet verhinderen.

Voor  Donna is de ontvangst gegarandeerd voor 95 % van het Vlaamse grondgebied. De transmissiediensten streven ernaar die waarde te verhogen indien bijkomende frequenties ter beschikking worden gesteld.

De middengolfzenders bieden ontvangst van de radio-uitzendingen tot ongeveer 300 km van Brussel.

De twee analoge televisiekanalen worden met digitaal stereogeluid (NICAM) uitgezonden in Vlaanderen. Ontvangst is gewaarborgd met degelijke TV-toestellen met een individuele antenne op dakhoogte bij ongewijzigde wetgeving en marktomstandigheden.

Het DAB netwerk van de VRT garandeert een ontvangst met aangepaste antenne op de wagen in 99% van het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel). Eind 2007 zal het DAB netwerk van de VRT zodanig uitgebouwd zijn dat binnenhuisontvangst in 95% van het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel) gegarandeerd is.

Het DVB-T netwerk van de VRT verzorgt een ontvangst voor een buitenantenne op dakhoogte in het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel).

 

Om deze performantiemaatstaf te behalen dient de VRT:

 1. de analoge en digitale radio- en TV-uitzendingen met een continu??teit van 99,5% te verzekeren;
   
 2. de bestaande analoge radiokanalen bestemd voor de Vlaamse Gemeenschap uitzenden in FM-stereo, inclusief een aantal RDS-functies. Zendstations en frequenties worden volgens de VRT zo gepland dat de ontvangst met degelijke vaste en mobiele (auto)radiotoestellen gewaarborgd is voor het Vlaamse grondgebied, inclusief Brussel;
   
 3. Voor Donna de ontvangst te garanderen voor 95% van het Vlaamse grondgebied;
   
 4. Voor de middengolfzenders ontvangst van de radio-uitzendingen te bieden tot ongeveer 300 km van Brussel;
   
 5. De twee analoge televisiekanalen met digitaal stereogeluid (NICAM) uit te zenden in Vlaanderen;
   
 6. Te garanderen dat het DAB netwerk van de VRT een ontvangst met aangepaste antenne op de wagen in 99 % van het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel) verzekerd;
   
 7. Te garanderen dat eind 2007 het DAB netwerk van de VRT zodanig uitgebouwd zal zijn dat de binnenhuisontvangst in 95 % van het volledige Vlaamse grondgebeid (inclusief Brussel) gegarandeerd is;
   
 8. Een ontvangst voor een buitenantenne op dakhoogte in het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel) via DVB-T netwerk van de VRT te verzorgen.

 

Op basis van interne cijfers geeft de VRT aan op welke punten zij al dan niet voldoet aan de performantiemaatstaf:

 1. De analoge televisie-uitzendingen zijn enkel beschikbaar via de kabels van de distributeurs. Hiervan zijn echter geen cijfers beschikbaar.
  De transmissiediensten konden in 2011 de radio- en tv-uitzendingen verzekeren (stroomonderbrekingen werden ook meegerekend) met een continu??teit van meer dan 99,5% voor de radio- en tv-uitzendingen: FM-radio 99,99%; MW-radio (AM) 99,70%; DVB-t 99,92%; DAB 99,92%.
   
 2. De FM-zenders van de VRT, met uitzondering van MNM (95%), bestrijken heel Vlaanderen.
   
 3. Voor MNM was de ontvangst gegarandeerd voor 95% van het Vlaamse grondgebied.
   
 4. Er is nog ????n middengolfzender: de zender op 927 kHz voor Radio 1.  Deze zender heeft een bereik van ongeveer 150 km rond Brussel. Op 31 december 2011 werd ook deze laatste AM zender afgezet.
   
 5. Er waren in 2011 geen analoge TV-uitzendingen via de ether meer.
   
 6. De ontvangst was in 98% van het volledige grondgebied (inclusief Brussel) verzekerd met een aangepaste antenne op de wagen.
   
 7. De ontvangst ligt op 84% via een binnenhuisantenne. Het gestelde percentage van 95% kan de VRT niet behalen zonder extra investeringen. Die extra investeringen zijn niet gepland.
   
 8. Binnenhuisontvangst via DVB-T is mogelijk bij 75% van de bevolking in Vlaanderen en Brussel. Met een vrij opgestelde buitenhuisantenne op het dak van de woning was DVB-T in heel Vlaanderen te ontvangen.

 

CONCLUSIE: De VRT blijkt de performantiemaatstaf voor punt 4 (ontvangst middengolfzenders tot ongeveer 300 kilometer van Brussel), punt 6 (het DAB netwerk van de VRT heeft een ontvangst met aangepaste antenne op de wagen in 99% van het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel)) en punt 7 (eind 2007 is het DAB netwerk van de VRT zodanig uitgebouwd dat de binnenhuisontvangst in 95% van het volledige Vlaamse grondgebied (inclusief Brussel) gegarandeerd is) niet behaald te hebben.