U bent hier

1.3. Artikel 16 - Maatstaf 3: Weekbereik VRT-radio

Strategische doelstelling 1: Bereiken van een groot publiek

Maatstaf 3: De VRT zal met haar verschillende radiokanalen op weekbasis minstens 80% van de radioluisterende bevolking bereiken[9].

Om deze maatstaf te behalen dient de VRT met haar verschillende radiokanalen op weebasis minstens 80% van de radioluisterende bevolking te bereiken.

Volgens de CIM-cijfers [10] bereikt de VRT zowel in het voorjaar als het najaar met haar radiokanalen gemiddeld op weekbasis 79,8% van de radioluisterende bevolking. Dit betekent dat de VRT gemiddeld op weekbasis 79,8% van de radioluisterende bevolking bereikt.
 

Grafiek 7 : Weekbereik VRT-radioaanbod t.o.v. radiobereik (%)

Grafiek 7: Weekbereik VRT-radioaanbod t.o.v. radiobereik (%) - beschrijving

CONCLUSIE: De VRT blijkt deze performantiemaatstaf net niet behaald te hebben. 

[9] Bereiksdefinitie radiokanalen: minstens 15 minuten consecutief geluisterd naar lineair aanbod en aanbod op aanvraag (binnen 7 dagen geraadpleegd). 

[10] In 2011 is er in het kader van de CIM Radio Studie door CIM een nieuw radiocontract in voege getreden. De algemene structuur van de radiostudie is niet veranderd, maar er de frequentie is verhoogd van twee golven naar drie. In het voorjaar is er een frequentie van twee golven van twaalf weken en in het najaar is een golf van zestien weken.