U bent hier

1.9. Artikel 16 - Maatstaf 9: Behoud uitzenduren cultuur

Strategische doelstelling 3: Diversiteit van het aanbod

Maatstaf 9: De VRT zal wanneer een televisie cultuurkanaal wordt uitgebouwd het aantal uitzenduren cultuurprogramma's op haar generalistische televisiekanalen minstens behouden[22].


Om deze performantiemaatstaf te behalen dient de VRT bij het uitbouwen van een digitaal televisie cultuurkanaal het aantal uitzenduren van cultuurprogramma’s  op haar generalistische televisiekanalen minstens te behouden.

De VRT stelt dat in 2011 geen digitaal televisie cultuurkanaal werd opgestart en verwijst eveneens naar de evaluatie van het addendum bij de beheersovereenkomst inzake het openbare omroepdomein cultuur, zoals gerapporteerd aan de Administratie Cultuur, Jeugd, Sport en Media op 17 december 2008. 

 

CONCLUSIE: Deze performantiemaatstaf is niet van toepassing

 

[22]Als referentieperiode geldt het gemiddelde aantal uren cultuurprogramma’s uitgezonden op de generalistische TV-netten in een periode van 2 jaar voorafgaand aan de start van het cultuurkanaal.