U bent hier

2.2. Artikel 10 - Generalistisch aanbod voor iedereen

1.Generalistisch ontplooiend aanbod (Canvas en Radio 1)

Artikel 10 § 3: “… Radio 1 is een venster op de wereld, een net met als kernwaarden ontdekking en verruiming. De informatieve basis wordt aangevuld met en is ingebed in een gevarieerde programmamix. Cultuur, human interest, muziek – waaronder ook het Nederlandstalige lied-, kennis en wetenschap en satire hebben hierin hun plaats. Radio 1 zal dit programmabeleid verder uitbouwen met extra aandacht voor het ontdekken binnen het aanbod (stimuleren, prikkelen, verrassen).” 

 

Om te voldoen aan deze bepalingen dient de VRT voor Radio 1:

  1. een gevarieerde programmamix in te bedden waarin cultuur, human interest, muziek – waaronder ook het Nederlandstalige lied -, kennis en wetenschap en satire hun plaats hebben;
     
  2. de brede actualiteit nog verder uit te bouwen onder meer via gespecialiseerde cellen op de ge??ntegreerde nieuwsredactie en door meer uitleg te geven bij het nieuws en extra
    nieuwsbulletins uit te zenden bij belangwekkende gebeurtenissen;
     
  3. veel aandacht blijven schenken aan sport zowel in de nieuwsprogramma’s als in gespecialiseerde magazines.

 

De VRT geeft met volgende gegevens aan op welke punten zij al dan niet voldoet aan de bepalingen:

Radio 1 : op het ritme van de actualteit

Radio 1 is een open informatienet met een flexibel uitzendschema, aanpasbaar aan de actualiteit.

Blue bayou (een stemmig zondagmiddagprogramma), De eredivisie (muzikale lofzangen voor idolen) en Sonar (vaste muziekafspraak in de namiddag) waren nieuwe muziekprogramma’s. Closing time is laatavondradio met specifieke genres en eigenzinnige keuzes met als blikvanger de reeks met Jan De Smet als presentator. Fris van Lefever (het muzikale afscheid van Mark Lefever) was de blikvanger van de zomer. Verder was er ook nog het nieuwe archiefprogramma Passato. Een belangrijke pijler is de live sportverslaggeving in Sporza en de jaarlijkse Sporza Tour.

Radio 1 had tijdens vakanties aandacht voor het lange gesprek met een gast in Touch?? en maakte gelegenheidsuitzendingen n.a.v. de geboorte van de 7 miljardste mens en 11.11.11. Het World Creativity Forum vormde de aanleiding voor interviews en reportages in De ochtend.

Peeters & Pichal hield contact met de Vlaamse publieke opinie met toenemende respons van de luisteraars via sms, mail, web en telefoon. Dankzij Peeters & Pichal ondertekenden 20 bedrijven het charter voor meer klantvriendelijkheid na de radio-actie Neem ’s op in 2010. Het programma lanceerde ook De afvalrace, een sensibiliseringsactie tegen zwerfvuil, en in het najaar was er Made in misery, over wantoestanden in de mondiale kledingindustrie.

De identiteit van Belgi?? was het thema van een speciale avond in Mechelen met een politiek debat, literatuur, interviews, satire en muziek.

De Radio 1- sessies waren live op de website te bekijken en meteen gekoppeld aan Facebook en Twitter. Radio 1 stuurde wekelijks een nieuwsbrief naar 10.000 abonnees en alle programma’s waren te herbeluisteren via de radiospeler. Interne keuken en Friedl’ werden ook als podcast aangeboden.

Gespecialiseerde cellen op de ge??ntegreerde nieuwsredacite.

Volgende cellen zijn actief op de ge??ntegreerde nieuwsredactie: politieke verslaggeving (Vlaams, fede­raal), juridische verslaggeving (beleidsmatig en fait divers), Europese verslaggeving, sociaal economi­sche verslaggeving, bedrijfseconomische verslaggeving, beursverslaggeving, culturele verslaggeving (zeer breed namelijk: klassieke muziek, populaire muziek, tentoonstellingen, dans, media en film), milieuverslaggeving, wetenschappelijke verslaggeving en onderwijs.

Het aantal leden per cel verschilt nogal, de meest bezette cel is de politieke cel.

Radio 1 bracht sport in al zijn facetten in de live-sportprogramma’s en volgde als open net de sportactualiteit op de voet door de programmering heen en in de nieuwsbulletins.

 

Conclusie: De VRT blijkt deze doelstelling behaald te hebben.