U bent hier

2.13. Crossmedialiteit en verstrengeling van het aanbod van de Vlaamse mediagroepen

 

Tabel 55 : Mediagroepen in Vlaanderen en hun aanbod

 

Radio

Radio

T

V

T

V

T

V

Dag-

bladen

Periodieke bladen

Internet

Internet

Regie

 

Content

+

aggreg.

Distributie

Content

Aggregatie

Distributie

Content

+

aggreg.

Content

+

aggreg.

Content

+

aggreg.

Distributie

 

Belgacom

-

x

x

x

x

-

-

x

x

x

Concentra

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

Corelio

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

De Persgroep

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

De Vijver Media

x

-

x

x

-

-

x

x

-

x

Mobistar

-

x

-

-

x

-

-

x

x

-

Roularta Media Group

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

Sanoma

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

Telenet

-

x

x

x

-

-

x

x

x

x

Think Media

-

-

-

x

-

-

x

x

-

x

VMMa

x

-

x

x

-

-

-

x

-

-

VRT

x

-

x

x

-

-

-

x

-

x

Zoals hiervoor uitvoerig geïllustreerd, hebben de Vlaamse mediagroepen een crossmediaal aanbod.
Ze bieden producten en diensten aan in meerdere segmenten van de markt, en in meerdere fasen van de toegevoegde waardecreatie.

Daarnaast gaan ze ook onderling strategische allianties aan om samen producten te commercialiseren. 

2.13.1. Crossmedialiteit van het aanbod

Tabel 55: Mediagroepen in Vlaanderen en hun aanbod geeft een overzicht van hoe gediversifieerd het aanbod van de verschillende groepen is.

Daarbij valt op dat de groepen die uit print ontstaan zijn (Concentra, Corelio, De Persgroep en Roularta Media) allen dezelfde activiteiten ontplooien (vooral contentcreatie en aggregatie van verschillende mediasoorten, maar geen distributie). In de distributie zijn minder spelers actief. 

2.13.2. Verstrengeling van de mediagroepen

De mediagroepen beperken zich niet tot één specifieke mediasoort, maar zijn uitgegroeid tot aanbieders van een breed gamma aan mediaproducten.

Om een aanvulling van hun aanbod te kunnen realiseren gaan ze soms strategische allianties aan met andere mediagroepen.

Deze samenwerkingsverbanden kunnen betrekking hebben op één specifiek product, maar soms ontstaat uit de samenwerking een heuse groep. Een reeds lang gekend voorbeeld hiervan  is de VMMa, ontstaan uit de samenwerking tussen verschillende uitgevers en momenteel verdeeld over De Persgroep en Roularta. In 2011 werd naar aanleiding van de verkoop van SBS Belgium een nieuw en groot samenwerkingsverband tussen Corelio, Sanoma en Waterman & Waterman met name De Vijver Media opgericht.

Vaak hebben deze samenwerkingsverbanden betrekking op innovatieve projecten, die dan soms worden gestimuleerd vanuit de overheid. De digitale knipsel en archiefdienst Mediargus kwam bv. tot stand met de hulp van de Vlaamse overheid.

Begin 2012 werd het Media Innovatie Centrum (MIX) gelanceerd, een expertisecentrum rond media-innovatie dat de ontwikkeling van het fundamenteel onderzoek op de voet volgt en dit samen met de Vlaamse mediasector vertaalt in concrete, realiseerbare en pre-competitieve innovatieprojecten. De ontwikkeling van een gemeenschappelijk betaalsysteem voor de Vlaamse uitgevers is een aangekondigd project van Mix.

In de vorige rapporten reeds tekende de VRM reeds de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende mediagroepen uit. (zie Figuur 35: Verstrengeling mediagroepen in Vlaanderen)

De figuur geeft per mediagroep het voornaamste aanbod aan, opgedeeld in pers, reclameregie, televisiezenders, productiehuizen, omroepsignaaltransmissiediensten, radio, websites en apps.

Om het overzicht te bewaren werden per groep enkel de belangrijkste websites vermeld.

Figuur 35: Verstrengeling mediagroepen in Vlaanderen - (tekstuele beschrijving figuur 35)

Figuur 35 : Verstrengeling mediagroepen in Vlaanderen