U bent hier

2.3. Corelio

2.3.1. Structuur en aandeelhouders

Corelio is ontstaan uit de krantengroep rond De Standaard, die voor het eerst verscheen in 1918.

In 1976 ging de Standaard-groep failliet en werden De Standaard, Het Nieuwsblad en De Gentenaar overgenomen door de Vlaamse Uitgeversmaatschappij (VUM), die samen met André Leysen door een aantal Vlaamse ondernemers werd opgericht.

Vanaf september 2006 werd de naam Vlaamse Uitgeversmaatschappij gewijzigd in Corelio Publishing.  

Tabel 47: Aandeelhoudersstructuur Corelio
Aandeelhouder % kapitaal
Mediacore 41,10 %
Cecan (familie Vlerick Sap) 20,16 %
Het Krantenfonds 14,04 %
De Eik 12,62 %
Vedesta 6,59 %
Corelio Publishing 5,00 %
Corelio-management 0,49 %
Totaal 100,00 %

Ten gevolge van de overname van SBS Belgium door een consortium van Corelio, De Vijver en Sanoma vonden er in 2011 een aantal verschuivingen in de verschillende groepsstructuren plaats.
De Vijver wordt verderop in dit hoofdstuk als aparte mediagroep opgenomen.
Voor Corelio zijn de voornaamste wijzigingen het feit dat de participatie in De Vijver Media daalt van 40% naar 33% en dat Corelio een rechtstreekse participatie van 50% in Flanders Classics verwerft.

Figuur 15: Organigram Corelio (tekstuele beschrijving organigram)

Figuur 15 : Organigram Corelio

* de aandelen in het productiehuis deMENSEN werden in september 2012 verkocht.

2.3.2. Aanbod Corelio

2.3.2.1. Radio

Samen met Concentra controleert Corelio Vlaanderen Eén, de exploitatiemaatschappij van Radio Nostalgie. Voorheen brachten deze regionale zenders reeds een gezamenlijk programma uit dat in heel Vlaanderen beluisterbaar is. Mede ten gevolge van aanpassingen aan het Mediadecreet heeft de zender nu een landelijk statuut.

Verder werd met een aantal lokale radio’s (FM Brussel, Antwerpen FM en Radio Scorpio) overeengekomen om onder de merknaam Humo radioprogramma’s uit te zenden. 

2.3.2.2. Televisie

Via zijn aandelen in De Vijver Media, de moedermaatschappij van productiehuizen Woestijnvis en deMENSEN (40%) was Corelio reeds lang een belangrijke producent van Vlaamse televisiecontent. De aandelen in deMENSEN werden in september 2012 verkocht.[81]
Een participatie in productiehuis Caviar Group werd in 2011 reeds beëindigd.

Door de overname in 2011 van SBS Belgium door een consortium met daarin Corelio, Sanoma en Waterman&Waterman ging Corelio in 2011 ook van start met landelijke tv-omroep. Het werd mede-eigenaar van de zenders VT4 en VijfTV (op 17 september 2012 herdoopt tot VIER en VIJF).

Corelio bezit alle aandelen van de Vlaams Brabantse Mediamaatschappij NV, de exploitant van Rob TV, en is daardoor ook actief op de regionale televisiemarkt. 


[81] De Morgen, “Vandenhaute laat deMENSEN los”, 29 september 2012 

 2.3.2.3. Dag- en Periodieke bladen

Als moedermaatschappij van Corelio Publishing is Corelio uitgever van de kranten De Standaard, Het Nieuwsblad /De Gentenaar, Sportwereld en de wekelijkse publicaties De Standaard Magazine en Het Nieuwsblad Magazine.

Verder is Corelio ook uitgever van het gratis blad Passe Partout. In september 2012 werd aangekondigd dat vanaf 1 januari 2013 een nieuw gratis lokaal magazine (“Het Nieuwsblad-Rondom” in Vlaanderen en “Proximag-Lavenir.net” in Franstalig België) zal verschijnen, en dat Passe Partout zal verdwijnen[82].

Ten gevolge van de verschuivingen n.a.v. de overname van SBS Belgium stijgt het aandeel in Humo.

Voor het drukken van de eigen krantentitels en huis-aan-huisbladen, en van coldsetdrukwerk voor externe klanten werkt Corelio samen met Concentra in de joint-venture “Coldset Printing Partners”. 


[82] Corelio, “Het Nieuwsblad en L’Avenir verstevigen lokale aanwezigheid met grootste gratis magazine in België”, http://www.corelio.be/nl/nieuws/het-nieuwsblad-en-l%E2%80%99avenir-verstevigen-lokale-aanwezigheid-met-grootste-gratis-magazine-belgi, 26 september 2012 

 2.3.2.4. Internet

Corelio is als aanbieder van een groot aantal websites actief in de schakels contentcreatie en aggregatie van de internetwaardeketen.

De online versies van de dagbladen standaard.be, nieuwsblad.be en sportwereld.be zijn erg populair. (zie verder: 3.1.4.3.1ONLINE VERSIE VAN DE DAGBLADEN)

Een aantal van de sites kunnen eerder als thematische zoekertjessites gekwalificeerd worden.

Groennet.be (50%), gezondheid.be (72%), inmemoriam.be, jobat.be, vroom.be, zimmo.be, citysecrets.be, passe-partout.be, pasuit.be, plusplus.be, travelspotter, notarisblad.be, necrologies.net en wematch.be behoren rechtstreeks of via deelnames tot het media-aanbod van de Corelio-groep.

Voor gebruik via het mobiele internet lanceerde Corelio applicaties voor zijn diverse krantentitels en het magazine Humo.

Daarnaast lanceerde Corelio ook de website DSMobilia om de lezers wegwijs te maken in de mobiele digitale wereld. 

 2.3.2.5. Divers en crossmediaal aanbod

Via Flanders Classics is Corelio betrokken bij de organisatie van de Vlaamse wielerklassiekers.

Corelio Connect verzorgt de commerciële relaties en werkt met vier teams: een print en een online team die zich richten op mediabureaus, een Newsbrand team dat zich richt op de adverteerders en L'Avenir-team.

In 2010 startte Corelio met webwinkels Destandaardshop en Nieuwsbladshop, waar onder andere boeken, wijn en cadeaus verkocht worden. Hiervoor werd geen aparte onderneming opgericht, maar opereert de onderneming vanuit een businessunit.

Arkafund is een risicokapitaalverstrekker voor kmo’s actief binnen de media of mediagerelateerde ICT. Arkafund neemt minderheidsparticipaties via kapitaalinjectie om de groeiplannen te helpen financieren. Het beheer van Arkafund wordt gedaan door Corelio Business Development, dat tevens het Corelio Management Team ondersteunt om het innovatie- en transformatieproces mee uit te tekenen en uit te voeren.

2.3.2.6. Internationaal aanbod

De activiteiten van Corelio blijven hoofdzakelijk beperkt tot België. In Franstalig België is l’Avenir een belangrijke titel.
Daarnaast runt het de Franstalige websites lavenir.net en lejournaldesenfants.be, passionsante, immonot, siaffinitesen de website voor de internationale gemeenschap www.xpats.com.

Via Ackroyd Publications dat sinds 2007 deel uit maakt van Corelio heeft de groep de Engelstalige publicaties The Bulletin,  Flanders Today, Newcomer, Expat Directory in portfolio. Ackroyd is ook actief in het organiseren van internationale evenementen in Brussel, Antwerpen en Gent. 

Corelio Contentproductie Aggregatie Distributie Bereik
Figuur 16 : Productoverzicht Corelio
Radio Nostalgie (participatie) Nostalgie (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Radio Humo (participatie) - - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Televisie Woestijnvis (participatie) - - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Televisie Caviar TV (participatie) - - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Televisie ROBTV ROBTV - Product dat beschikbaar is in / zich richt tot een deel van de Vlaamse Gemeenschap (bv. regionale televisie)
Televisie VIER (participatie) VIER (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Televisie VIJF (participatie) VIJF (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Geschreven pers De Standaard + De Standaard Magazine De Standaard + De Standaard Magazine - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Geschreven pers Het Nieuwsblad / De Gentenaar / Nieuwsblad op Zondag Het Nieuwsblad / De Gentenaar / Nieuwsblad op Zondag - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Geschreven pers Passe Partout Passe Partout - Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt
Geschreven pers PC Magazine PC Magazine - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Geschreven pers Job@ Job@ - Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt
Geschreven pers Clickx Clickx - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Geschreven pers Flanders Today Flanders Today - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Geschreven pers The Bulletin The Bulletin - Product dat een Franstalig equivalent kent en ook gericht is op de Belgische markt
Geschreven pers Humo (participatie) Humo (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet Standaard.be, standaard.biz Standaard.be, standaard.biz - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet Nieuwsblad.be / sportwereld.be Nieuwsblad.be / sportwereld.be - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet jobat.be jobat.be - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet spotter.be spotter.be - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet gezondheid.be (participatie) gezondheid.be (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet groen.net (participatie) groen.net (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet clickx.be (participatie) clickx.be (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet gamespot.be (participatie) gamespot.be (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet zdnet.be (participatie) zdnet.be (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet nieuws.be (participatie) nieuws.be (participatie) - Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Internet nostalgie.eu (participatie) nostalgie.eu (participatie) - -
Divers Flanders Classics wielerwedstrijden (participatie) Flanders Classics wielerwedstrijden (participatie) Flanders Classics wielerwedstrijden (participatie) Product dat gericht is op / beschikbaar is in de hele Vlaamse Gemeenschap
Divers Arkafund (participatie) Arkafund (participatie) Arkafund (participatie) -