U bent hier

1.2 TELEVISIE

In figuur 4: Waardeketen televisie wordt de televisiewaardeketen getekend om de verschillende spelers te duiden en de dubbelzijdigheid van de markt te kunnen verklaren.

In het begin van de keten wordt nagegaan wie er betrokken is bij contentproductie, waarbij facilitaire bedrijven ondersteuning bieden aan productiehuizen en aan omroeporganisaties die instaan voor de aanmaak van de eigen omroepprogramma’s. Er wordt ook melding gemaakt van de auteursrechtenorganisaties die de vergoeding innen in naam van de auteur die rechten kan doen gelden op het programma (of programmaformat).

De geproduceerde content wordt door de televisieomroeporganisaties gebundeld tot het programmaschema van één of meerdere omroepprogramma’s of zenders. Dit signaal wordt door dienstenverdelers/operatoren die gebruikmaken van netwerken (omroepsignaaltransmissieplatformen) gedistribueerd.

Enerzijds betaalt de kijker aan de dienstenverdeler een abonnementsgeld of pay per view om tv-signalen te kunnen bekijken en vloeit een geldstroom in die richting van de contentleveranciers. Tegelijkertijd wordt ook de aandacht van de kijker gevaloriseerd. Adverteerders zijn bereid te betalen om hun product of boodschap in de belangstelling van de consumenten te brengen. Dit gebeurt door middel van reclameboodschappen, sponsoring of productplaatsing in of rond populaire programma’s. Via reclameregies ontvangen de omroeporganisaties geld van deze adverteerders, dat besteed wordt aan de aanmaak van programma’s of aan een vergoeding voor omroepsignaaltransmissie.


Figuur 4: Waardeketen televisie - tekstuele beschrijving figuur 4