U bent hier

1.3.2 Aggregatie: Uitgevers

De uitgeverij fungeert als aggregator voor de verschillende kranten- en tijdschriftentitels.

1.3.2.1 Uitgeverijen van dagbladen

In Vlaanderen verschijnen dagelijks negen betalende dagbladen. Daarnaast hebben ze elk ook een digitale versie.

De twee grootste kranten qua oplagen en lezersaantallen (zowel digitaal als niet-digitaal) zijn Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Hun populariteit is deels te verklaren door hun toegankelijke aard en doordat de vroegere titels De Nieuwe Gazet en De Gentenaar eerder regionale edities zijn geworden van respectievelijk Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad. Het Centrum voor informatie over de Media (CIM) maakt ondertussen geen onderscheid meer tussen deze zusterkranten.

Dit betekent dat de lezer keuze heeft tussen 7 betalende dagbladen.

Door de grote verspreiding en hun toegankelijke presentatie worden Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad aangewezen als “populaire bladen”. De Standaard en De Morgen worden vaak geclassificeerd als “kwaliteitskranten”.

De Tijd, hoewel gespecialiseerd in economische berichtgeving, levert ook inspanningen in de richting van algemenere berichtgeving en zou dan ook tot deze categorie gerekend kunnen worden.

Ten slotte zijn er nog twee regionale dagbladen: Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg die beide veel regionaal nieuws brengen en bepaalde redactionele inhoud, zoals buitenlandverslaggeving, delen.

De krantenuitgevers selecteren de informatie die zal verschijnen, zorgen voor een lay-out en voor het drukken.

De negen Vlaamse dagbladtitels worden uitgegeven door vijf uitgeverijen. Als er naar de aandeelhouderstructuur van enkele mediagroepen wordt gekeken (zie hoofdstuk 2), dan blijven er nog twee uitgeverijen over in Vlaanderen, nl. Mediahuis en De Persgroep.

De Vlijt (GvA) is bijna volledig eigendom van Mediahuis (voor de fusie Concentra). Mediafin (De Tijd) is voor de helft in handen van De Persgroep. De Franstalige uitgever Rossel (Le Soir, L’Echo) is eigenaar van de andere helft van Mediafin.

Infofragment: Mediahuis

In juni 2013 werd een nieuwe, grondige wijziging binnen de Vlaamse mediawereld aangekondigd: Corelio en Concentra richtten samen “Mediahuis” op. Hierdoor bundelen zij hun print en digitale producten. Corelio (Het Nieuwsblad en De Standaard) heeft binnen Mediahuis een participatie van 62%, Concentra (Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg) de overige 38%. Ook de websites van Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg, Jobat, Jet, Hebbes, Zimmo, Vroom, InMemoriam, Koopjeskrant, Xpats, She, Vief, Autokanaal en Made worden in Mediahuis ondergebracht.

De producten die niet tot de samenwerking behoren, worden nog steeds apart door beide uitgeverijen beheerd.

Het doel is om rendabel te blijven door op grotere schaal te produceren. De initiatiefnemers proberen zo een oplossing te vinden voor de moeilijke situatie waarin de dagbladen zich bevinden. Uit cijfers (zie hoofdstuk 3) blijkt dat de kranten van Concentra het steeds moeilijker hebben.

De samenwerking werd eind oktober 2013 goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit mits Mediahuis een aantal voorwaarden naleeft gedurende vijf jaar. Zo moet elke titel over "een voldoende uitgebouwde redactie" beschikken, "met een eigen hoofdredactie, commentator, chef eindredactie, chef politiek of chef regio en een eindverantwoordelijke vormgeving”. Daarnaast werd er voor de Gazet van Antwerpen beloofd om "het verspreidingsgebied van de krant in de provincie Antwerpen te verzekeren aan lezers en adverteerders, onder meer via een voldoende uitgebouwde regionale en lokale berichtgeving".[28]

In maart 2014 presenteerde Mediahuis zijn CIM-resultaten waaruit bleek dat zij met hun 4 kranten, digitale kranten en nieuwswebsites 44% van de Vlaamse bevolking (2,4 miljoen) bereiken en dus in elke provincie sterk aanwezig zijn (zie tabel ). Zonder de nieuwswebsites bereiken zij 1,9 miljoen mensen.[29]

Dekking per dag (12+) Mediahuis kranten (CIM metric 2) Mediahuis total brands (CIM metric 3)
Oost-Vlaanderen 34% 43%
West-Vlaanderen 31% 39%
Antwerpen 33% 40%
Limburg 51% 61%
Vlaams-Brabant 26% 34%
Nederlandstaligen 35% 44%

Tabel 30: Uitgeverijen van betaalde dagbladen in Vlaanderen

Naam

Aanbod

Ondernemingsnummer

Mediahuis nv

Het Belang van Limburg

439849666

Mediahuis nv

De Standaard

439849666

Mediahuis nv

Het Nieuwsblad / De Gentenaar

439849666

De Persgroep Publishing nv

De Morgen

403506340

De Persgroep Publishing nv

Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet

403506340

De Vlijt nv [30]

Gazet van Antwerpen

404810593

Mediafin nv

De Tijd

404800301

De overkoepelende organisatie van alle Vlaamse dagbladuitgevers heette vroeger De Vlaamse Dagbladpers (VDP). Maar doordat meer en meer bedrijven naast de gedrukte pers met websites en applicaties (kortweg: apps) ook de digitale kaart uitspelen, heeft de Vlaamse Dagbladpers zijn naam gewijzigd in een ruimere benaming, nl. Vlaamse Nieuwsmedia. Het doel van de overkoepelende organisatie van multimediale bedrijven is de promotie van de nieuwsindustrie als innovatieve en duurzame groeisector en het behartigen van de belangen van de bedrijven die het vertegenwoordigt.

De Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU) groepeert de uitgevers van dagbladen van algemene informatie en beoogt, op federaal vlak, de persvrijheid te promoten, de belangen van de dagbladen te verdedigen, de krant te promoten als reclamemedium en de samenwerking tussen de leden te bevorderen.[31]

1.3.2.2 Uitgeverijen van tijdschriften

Er bestaat in Vlaanderen een grote variatie in het aanbod van vele honderden periodieke bladen, uitgebracht door veel verschillende uitgeverijen.

Omdat het onmogelijk is de volledige markt voor periodieke bladen overzichtelijk op te nemen in dit rapport, bevat tabel 31: Uitgeverijen van periodieke bladen een selectie van de belangrijkste bladen in Vlaanderen[32]. De selectie is gebaseerd op de aangesloten leden van Febelmag, de Federatie van de Belgische Magazines, en werd verder aangevuld met enkele populaire periodieke bladen. Het overzicht werd opgedeeld op basis van de uitgever en het verschijningsritme van de bladen. Het grootste deel van het aanbod wordt verzorgd door Sanoma Media Belgium nv, Roularta Media Group nv en De Persgroep Publishing nv.

De markt voor periodieke bladen is een relatief dynamische markt. Regelmatig verschijnen nieuwe titels of verdwijnen bestaande titels. Dit jaar verdween bijvoorbeeld het magazine ‘Beter bouwen en verbouwen’.

Daarnaast heeft Sanoma Oyj zijn Belgische tijdschriften, waaronder ook het magazine Humo, in de etalage staan. Roularta Media Group nv en De Persgroep nv zijn kandidaten voor de overname van deze portofolio.

Tabel 31: Uitgeverijen van periodieke bladen

Uitgeverij

Publicatie

Frequentie

Corelio Publishing nv (401096285)

De Standaard Magazine

weekblad

Corelio Publishing nv (401096285)

dS Weekblad

weekblad

Corelio Publishing nv (401096285)

Het Nieuwsblad magazine

weekblad

De Groote Schuur  bvba (845926607)

Wing

maandblad

De Persgroep Publishing nv (403506340)

Dag Allemaal/Expres

weekblad

De Persgroep Publishing nv (403506340)

DM Magazine

weekblad

De Persgroep Publishing nv (403506340)

Goed Gevoel

maandblad

De Persgroep Publishing nv (403506340)

Joepie

weekblad

De Persgroep Publishing nv (403506340)

Nina

weekblad

De Persgroep Publishing nv (403506340)

TV Familie/Blik

weekblad

Drukkerij en Uitgeverij Halewijn nv (405998646)

Kerk en Leven

weekblad

Himalaya nv (472725738)

Genieten

maandblad

Himalaya nv (472725738) Grande maandblad

Himalaya nv (472725738)

Ultimo

semestrieel

Humo nv (825533940) Humo weekblad

Mediafin nv (404800301)

Netto

weekblad

Mediafin nv (404800301)

Sabato

weekblad

Meta Media Groep nv (461968933)

Modelspoormagazine

maandblad

Meta Media Groep nv (461968933)

Spoorwegjournaal

tweemaandelijks

Minoc Media Services bvba [33]  (540779552)

Clickx Magazine

tweewekelijks

Minoc Media Services bvba [33]  (540779552)

PC Magazine België

maandblad

Minoc Media Services bvba [33]  (540779552)

Shoot

tweemaandelijks

Minoc Media Services bvba [33]  (540779552)

Smart Business Strategies

maandblad

Press News nv (448740212)

Royals

maandblad

Produpress cva (426753973)

Actief Wonen

maandblad

Produpress cva (426753973)

Autogids

tweewekelijks

Produpress cva (426753973)

Autowereld

maandblad

Produpress cva (426753973)

Miles

tweewekelijks

Roularta Media Group nv (434278896)

Artsenkrant

weekblad

Roularta Media Group nv (434278896)

Bodytalk

maandblad

Roularta Media Group nv (434278896)

Data News

tweewekelijks

Roularta Media Group nv (434278896)

De Apotheker

tweewekelijks

Roularta Media Group nv (434278896)

De Ziekenhuis- en Zorgkrant

tweemaandelijks

Roularta Media Group nv (434278896)

Grafisch Nieuws

10 keer per jaar

Roularta Media Group nv (434278896)

Grande

7 keer per jaar

Roularta Media Group nv (434278896)

Ik ga bouwen

maandblad

Roularta Media Group nv (434278896)

Knack

weekblad

Roularta Media Group nv (434278896)

Knack Focus

weekblad

Roularta Media Group nv (434278896)

Knack Weekend

weekblad

Roularta Media Group nv (434278896)

Krant van West-Vlaanderen

weekblad

Roularta Media Group nv (434278896)

M&C Magazine

driemaandelijks

Roularta Media Group nv (434278896)

Nest/Tempo Verde

maandblad
Roularta Media Group nv (434278896)

Plusmagazine

maandelijks

Roularta Media Group nv (434278896)

Royals

maandelijks

Roularta Media Group nv (434278896)

Sport/ Voetbalmagazine

weekblad

Roularta Media Group nv (434278896)

Trends

weekblad

Roularta Media Group nv (434278896) Trends Style tweemaandelijks

Roularta Media Group nv (434278896)

TRV

8 keer per jaar

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Bouwen & Interieur

trimesterieel

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Feeling

maandblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Feeling Wonen

maandblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Flair

weekblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Geronimo Stilton Magazine

tweewekelijks

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Kids Only

semestrieel

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Libelle

weekblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Libelle Lekker! / Mama!

weekblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

LUST (Zomer- en Winter-)

halfjaarlijks

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Marie Claire Vlaams

maandblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Officieel Playstation Magazine

weekblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Oxytime

trimesterieel

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Pink Ribbon

jaarlijks

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Story

weekblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Teve-Blad

weekblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Vitaya

maandblad

Sanoma Media Belgium nv (404802477)

Wonen Landelijke Stijl

tweemaandelijks

Senior Publications nv (432176174)

Plus Magazine

maandblad

Think Media nv (461983086) [34] 

Ché

maandblad

Think Media nv (461983086) [34] 

Culinaire Ambiance

maandblad

Think Media nv (461983086) [34] 

Menzo

weekblad

Think Media nv (461983086) [34] 

Motoren en Toerisme

weekblad

Think Media nv (461983086) [34] 

Motorwereld

tweemaandelijks

Think Media nv (461983086) [34] 

P-magazine

weekblad

Uitgeverij Cascade nv (454679283)

Eos Wetenschap

maandblad

Uitgeverij Cascade nv (454679283)

For Girls Only

maandblad

Uitgeverij Cascade nv (454679283)

Primo TVgids

weekblad

Uitgeverij Cascade nv (454679283)

Psyche & Brein

maandblad

 

Infofragment: De Lloyd / Flows

In de vorige edities van het rapport werd apart melding gemaakt van de Antwerpse haven- en transportkrant De Lloyd. Na 155 jaar werd echter op 14 juni 2013 het faillissement aangevraagd door Delta Publishing.

De krant bestond al sinds 20 maart 1858 en verscheen de laatste jaren op maandag, woensdag en vrijdag in gedrukte versie. De andere weekdagen was deze enkel online raadpleegbaar.

Op 26 september 2013 kende de krant een doorstart. Roularta Media Group zette samen met Port+, een neutraal dienstverlenend bedrijf en gespecialiseerd in informatieverstrekking van de havensector, de activiteiten van De Lloyd verder onder de naam Flows. Eind juni 2014 werd echter beslist dat de Haven van Antwerpen zelf als uitgeverij zou optreden waardoor het uit het portfolio van Roularta Media Group nv verdwijnt. Port+ blijft de regie verder doen.

Tot september 2014 verscheen het magazine elke woensdag op papier. In de toekomst is het magazine enkel nog digitaal raadpleegbaar.  

 

1.3.2.3 Uitgeverijen van gratis bladen

De Vlaamse lezer heeft toegang tot een zeer uitgebreid aanbod van gratis bladen. Sommige van die titels hebben een nationaal bereik, al dan niet met regionale edities. De bekendste voorbeelden zijn Metro, Rondom, De Streekkrant en de Zondag. Andere titels zijn dan weer beperkt tot een kleiner geografisch gebied. Die lokale initiatieven kennen echter vaak een aanzienlijke verspreiding, mede te danken aan hun gratis karakter. Vele lokale bladen zijn eigendom van een kleine lokale uitgeverij.

In tabel 32: Uitgeverijen van gratis pers in Vlaanderen werd een selectie gemaakt van de grootste gratis verspreide bladen. De lijst is niet exhaustief. Er zijn dus nog heel wat andere kleine, lokale bladen die niet werden opgenomen. De omvang geeft wel aan dat de sector van de gratis bladen omvangrijk is.

Vorig jaar kondigden verschillende magazines, waaronder ook Vacature Magazine, aan dat zij in de toekomst enkel nog maar digitaal beschikbaar zouden zijn. Vanaf half september 2014 zal dit blad echter opnieuw tweewekelijks in gedrukte versie beschikbaar zijn. Een daling van de zichtbaarheid en de vluchtigheid van het digitaal medium deden de uitgeverij overgaan tot deze beslissing.

Tabel 32: Uitgeverijen van gratis pers in Vlaanderen[35]

Ondernemingsnummer

Onderneming

Titel

405314005

Atlas nv

Atlas Magazine

412905442

Bazuin bvba

Bazuin

426062503

Bode Van Schoten bvba

Bode Van Schoten

465522992

Brussel Deze Week vzw [36]

Brussel Deze Week

444716591 Corelio Connect Noord nv Rondom

 448094369

De Grensverspreider bvba

De Grenskrant

403506340

De Persgroep Publishing nv

DM.city (Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven)
403506340

De Persgroep Publishing nv

De Woongids

403506340

De Persgroep Publishing nv

Vacature Magazine

462032378

De Streekkrant/Weekkrantgroep nv

De Zondag

462032378

De Streekkrant/Weekkrantgroep nv

De Streekkrant / De Weekkrant

423685211

Elite Reklaam – Crescendo nv

Elite Reklaam

422866352

Evolution Media Group bvba

Karaat

883918636

Impuls Media bvba

Aankondigingsblad

883918636

Impuls Media bvba

Impuls

449163250

Kempenklok nv

Kempenklok Turnhout

449163250

Kempenklok nv

Kempenklok Hoogstraten

472432659

Mass Transit Media nv

Metro

430967733

Maxipress nv

City Mag

445727767

Media Productions nv

Promenade Magazine

439849666

Mediahuis Connect (business unit)

Hebbes Immomagazine

439849666

Mediahuis Connect (business unit)

JET Magazine Antwerpen

439849666

Mediahuis Connect (business unit)

JET Magazine Limburg

439849666

Mediahuis Connect (business unit)

Jobat Media[37]

433418170

Publico-Print nv

't Gazetje

435838420

Rinfo (Regionale Infokrant) vcba

Rinfo

439844223

Roularta Local Media nv

De Rupelkoerier

439844223

Roularta Local Media nv

De Streekkrant / De Weekkrant

439844223

Roularta Local Media nv

De Wegwijzer

439844223

Roularta Local Media nv

De Woonspeurder

439844223

Roularta Local Media nv

De Zondag

439844223

Roularta Local Media nv

Het Gouden Blad

439844223

Roularta Local Media nv

Steps City Magazine

439844223

Roularta Local Media nv

Steps Deluxe

439844223

Roularta Local Media nv

‘t Fonteintje

439844223

Roularta Local Media nv

Tam-Tam

439844223

Roularta Local Media nv

Zeeuwsch-Vlaams Advertentieblad

449037645

't Periodiekske bvba

't Periodiekske Mortsel

406823245

Tips nv

Tips

475362257

Tondeur Editions nv

Woonideeën - Decoratie Ideeën

 [28] Belgische Mededingingsautoriteit, “Het Mededingingscollege van de Belgische mededingingsautoriteit heeft op 25 oktober 2013 de oprichting goedgekeurd van het Mediahuis door Corelio NV en Concentra NV (beslissing in de zaak MEDE-C/C-13/0020)”, http://economie.fgov.be/nl/binaries/20131025_Persbericht_6_tcm325-235497.pdf, 26 oktober 2013

[29] Mediaspecs, “Mediahuis presenteert haar CIM Persstudie resultaten”, 20 maart 2014, http://insights.mediaspecs.be/mediahuis-presenteert-haar-cim-persstudie-resultaten

[30] De Vlijt nv is de werkmaatschappij die Gazet van Antwerpen uitgeeft. Samen met Mediahuis nv (uitgever van Het Belang van Limburg) vormt ze de business unit kranten.

[32] Daarnaast bestaan er nog veel uitgeverijen die gespecialiseerde content aanbieden. Een voorbeeld hiervan is Professional Media Group gespecialiseerd in magazines over bouw, industrie, non-food, fashion, food, event marketing en consumer. Door de overname van 5 magazines in Nederland in oktober 2012 versterkte deze groep zijn positie in België en Nederland.

[33] HUB Uitgevers vroeg in augustus 2013 het faillissement aan wegens liquiditeitsproblemen en de moeilijke marktsituatie. Dit leidde uiteindelijk in oktober tot een faillissement van Minoc Business Press, de Belgische dochteronderneming van HUB Uitgevers. Deze kende echter een doorstart onder de ondernemingsnaam Minoc Media Services.
Het Nieuwsblad, “Personeel ontslagen na faillissement uitgeverij Minoc”, 4 oktober 2013, p.28
Mediaspecs, “Minoc Business Press maakt een doorstart als Minoc Media Services”, http://news.mediaspecs.be/minoc-business-press-maakt-een-doorstart-als-minoc-media-services, 24 oktober 2013

[34] De papieren versie van het maandelijkse magazine Chief is verdwenen. In de plaats daarvan zal het nog wel digitaal (tablet) beschikbaar zijn en op vrijdag bij P-magazine bijgevoegd worden op een aantal pagina’s.

[35] Grafische Groep Tuerlinckx nv en Het Vrije Waasland nv gingen afgelopen jaar failliet.

[36] In april 2014 bundelden de 5 niet-commerciële media die over de hoofdstad berichten hun krachten in de vzw Vlaams-Brusselse Media. De gebundelde media zijn het weekblad Brussel Deze Week, de nieuwssite brusselnieuws.be, de regionale zender TV Brussel, de stadsradio FM Brussel en het drietalig uitmagazine Agenda.

[37] Jobat Media nv is de nieuwe entiteit waarmee Mediahuis nv zich vanaf maart 2014 op de jobmarkt richt, ontstaan uit de krachtenbundeling van Corelio nv en Concentra nv.