U bent hier

1.4.1 Contentleveranciers

Er zijn verschillende spelers te onderscheiden die de content voor een mediagerelateerde website aanleveren. Ten eerste zorgen journalisten voor de inhoud van een website. Deze journalisten kunnen gelinkt zijn aan traditionele media of op zelfstandige basis artikels schrijven. Het is moeilijk om exact te bepalen hoeveel internetjournalisten er zijn. Enerzijds zijn journalisten die verbonden zijn aan een uitgeverij niet noodzakelijk uitsluitend internetjournalist. Zij leveren dan zowel input voor een gedrukte krant of dagblad als voor een website. Anderzijds schrijven sommigen enkel internetartikels.

Over het aantal zelfstandige internetjournalisten heeft de VRM geen informatie.

Nieuwswebsites zullen eveneens beroep doen op pers- en fotoagentschappen als inspiratiebron voor de online content. Een overzicht van de belangrijkste agentschappen staat in tabel 25: Persbureaus in Vlaanderen. Tabel 26: Fotoagentschappen in Vlaanderen bevat de belangrijkste fotoagentschappen onder de titel geschreven pers.

Een tweede groep die content plaatst op het internet zijn televisieomroepen en dit ten gevolge van de technologische evolutie op het gebied van televisie en internet.

Specifiek aan het internetmedium is de uitgebreide mogelijkheid om als internetgebruiker bij te dragen tot de inhoud van een website. Waar dit voor de klassieke printmedia beperkt blijft tot lezersbrieven, kan een internetgebruiker meebepalen wat de inhoud van de website wordt. Deze internetbijdrages worden user generated content genoemd en kunnen allerlei vormen aannemen waaronder blogs, opiniestukjes, filmfragmenten, commentaren op fora, …

Naast de input die de gebruikers leveren op fora van bestaande mediavormen, wordt content die door gebruikers gecreëerd wordt voor sociale media, ook als nieuwsfeit opgepikt door klassieke media (bv. overzicht van tweets in het laatavondjournaal van de VRT).