U bent hier

1.6 Besluit hoofdstuk 1

In dit eerste hoofdstuk werd de Vlaamse mediasector afgebakend door na te gaan welke spelers in welke mediasegmenten actief zijn.

Op het vlak van radio is het belangrijkste feit het aanhoudend belang van ketenvorming bij de lokale radio’s. Vorig jaar was de opkomst van lokale radioketen Story FM (dat tot de Sanomagroep behoort) een opvallend nieuw gegeven. In 2014 nam het belang van deze keten toe doordat het aantal aangesloten radio’s steeg tot 16.

Door de overname van SBS Belgium door De Vijver Media was 2012 aangekondigd als een jaar van grote verschuivingen op televisievlak. De strijd om de kijker resulteerde in veel opdrachten voor de onafhankelijke productiehuizen.

Vanaf  het voorjaar  2014 werd er gespeculeerd over een overname van het Sanoma-aandeel in De Vijver Media door Telenet. In juni werd dit gerucht bevestigd, en werden de krijtlijnen van de overname uitgetekend. Maar gezien de potentiële impact voor de markt moet de Europese Commissie haar fiat geven. Hierdoor zal er pas in het voorjaar van 2015 uitsluitsel komen in de zaak.

Ondertussen proberen bestaande en nieuwe spelers via allerhande nieuwe inititatieven een alternatief te bieden voor de wijze waarop de omroepsignalen tot bij de kijker gebracht worden. 

Base Company (het vroegere KPN) betrad in 2013 deze markt met een triple play-aanbod “Snow”. Het maakt daarvoor gebruik van het Belgacom IPTV-netwerk.

Met Stievie ontwikkelden de tv-omroeporganisaties een gezamenlijk platform voor de distributie van hun signalen. Na een testfase was het een volle dochtermaatschappij van Medialaan die dit aanbod op 6 december 2013 lanceerde.

Telenet en Belgacom (dat de merknaam van zijn gehele aanbod wijzigde in Proximus) kwamen met nieuwe functionaliteiten bij hun bestaande aanbod.

Op het vlak van geschreven pers en internet zorgt de samenwerking tussen Concentra en Corelio in Mediahuis voor een belangrijke hertekening van het landschap. Dit was reeds aangekondigd ten tijde van de redactie van het vorige rapport. Op 25 oktober 2013 werd door de Belgische Mededingingsautoriteit goedkeuring verleend voor de samenwerking. Uit het feit dat de Mededingingsautoriteit een aantal voorwaarden oplegde omtrent het behoud van titels en redacties spreekt hun grote bezorgdheid.

Om te bepalen welke websites tot de Vlaamse mediasector kunnen gerekend worden, moeten een aantal assumpties aangenomen worden. De methodiek die het CIM hanteert om de populariteit van websites te meten is gewijzigd. Daardoor sluit de lijst van populairste websites niet naadloos aan bij die van de vorige jaren.

Op het einde van het eerste  hoofdstuk werd aangetoond dat de oefening om de Vlaamse Mediasector af te baken hoe langer hoe moeilijker wordt. We nemen in toenemende mate crossmediale en convergente  tendensen waar. Dezelfde mediacontent wordt via verschillende kanalen tot bij de consument gebracht. Nieuwe mengvormen van media zullen ingeburgerd raken.