U bent hier

2.1 BELGACOM NV

2.1.1 Structuur en aandeelhouders

Belgacom nv was aanvankelijk een telecomoperator. Pas later bracht de onderneming echte mediaproducten op de markt. Het bedrijf ontstond in 1992 uit de overheidsdienst “Regie van Telegrafie en Telefonie” (RTT).

In 1994 werd Belgacom nv getransformeerd van autonoom overheidsbedrijf tot ‘naamloze vennootschap van publiek recht’. In 1996 verkocht de Belgische regering 50% min 1 van de aandelen van Belgacom nv aan het consortium ADSB Telecommunications. In 2004 deed Belgacom nv zijn intrede op de beurs.

Op datum van de redactie van dit mediaconcentratierapport waren de wijzigingen in het aandeelhouderschap t.o.v. 2013 zeer beperkt.


Tabel 43: Aandeelhoudersstructuur Belgacom nv

Aandeelhouder

% kapitaal

Belgische staat

53,51%

Free-float [66]

41,40%

Belgacom eigen aandelen

5,09%

Totaal

100,00%

Bron: Belgacom nv, “Aandeelhouderschap”, op 30/09/2014, Brussel, http://www.belgacom.com/be-nl/annex_investors/Inv_Shareholders_structure...

De structuur van de Belgacomgroep volgt de specifieke activiteiten waar de dochterondernemingen zich mee bezighouden (bv. Telindus voor ICT-services) en de groep heeft ook een groot aantal buitenlandse dochterondernemingen.

Belgacom nv hanteert vanaf 29 september 2014 nog slechts één commercieel merk, nl. Proximus, voor vaste en mobiele communicatie, tv en IT-oplossingen. Belgacom nv blijft het bedrijf achter het commerciële merk Proximus.

Er verandert niets voor de merken 1207/1307, The Phone House, Mobile-for, Awingu, Dacentec, Belgacom Bridging ICT en BICS, Tango en Telindus. Scarlet zal de telecomdiensten onder zijn eigen merk blijven aanbieden.


Figuur 13: Organigram Belgacom nv - tekstuele beschrijving figuur 13

 

2.1.2 Aanbod Belgacom nv

2.1.2.1 Radio

Belgacom nv is wat radio betreft enkel actief als distributeur. Het signaal van de radiostations wordt doorgegeven via het ‘Belgacom TV’-aanbod (sinds 29/09/204 ”Proximus TV” aanbod).

2.1.2.2 Televisie

Belgacom nv startte zijn activiteiten in de televisiewaardeketen binnen het distributiesegment. Het was in 2005 de eerste onderneming die in Vlaanderen digitale interactieve televisie op de markt bracht.

Het Belgacomnetwerk wordt ook door dienstenverdeler Base Company nv gebruikt voor zijn Snow-televisieaanbod.
Binnen de groep is de dochtermaatschappij Skynet iMotion Activities nv actief als televisieomroeporganisatie (lineair en niet-lineair).

Met de zenders 11 (lineair) en 11PPV introduceerde de dochtermaatschappij van Belgacom Skynet iMotion Activities nv in 2005 exclusieve toegang tot voetbalwedstrijden uit de Jupiler League. Dit aanbod werd herzien na de wijzigingen van de voetbalcontracten. De zender 11PPV werd herdoopt tot 11+ (lineair). Op 11 wordt het nationale voetbal uitgezonden (Jupiler Pro League en tweede klasse). Op 5 (lineair) wordt Belgisch basketbal (Ethias League) uitgezonden. Met Zoom (lineair) tracht het bedrijf kijkers aan te brengen voor het weekprogramma van de zenders en het VOD-aanbod (niet-lineair).

Naast het standaardaanbod heeft Belgacom nv een aantal themapakketten in de aanbieding: Movies & Series Pass, Kids Pass, Cinefeel Pass, VRT Net gemist, RTL à l’infini Series Pass, RTL à l’infini Sélection, X-Adult Pass en Gay Pass.

Met “TV Overal” (niet-lineair) stelt Belgacom sinds 3 september 2012 officieel[67] een selectie van tv-zenders beschikbaar op tablet, smartphone en pc. De klant maakt hiervoor gebruik van WIFI of 3G (en vanaf 5 november 2012 op sommige plaatsen ook 4G), binnen en buiten huis.

De stimuleringsregeling voor de audiovisuele sector[68] voorziet dat dienstenverdelers ofwel een bijdrage storten in het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) ofwel opteren voor een co-productieproject. Aangezien Belgacom nv in 2014 voor deze laatste optie gekozen heeft, wordt het bedrijf dus ook in beperkte mate actief op het vlak van contentproductie.

2.1.2.3 Geschreven pers

Belgacom nv is niet actief op de markt voor dagbladen en periodieke publicaties. 

2.1.2.4 Internet

Belgacom nv is met skynet.be de eigenaar van één van de populairste websites in Vlaanderen. Deze portaalwebsite biedt een uitgebreid aanbod aan van nieuws, muziek, downloads, reistips, …

Het treedt eveneens op als internet service provider, netwerkbeheerder en internet access provider.

Via zijn mobiele telefonienetwerk zorgt het voor de distributie van mobiel internet.

2.1.2.5 Divers en crossmediaal aanbod

Belgacom nv is eerder een telecomgroep dan een mediagroep. Het is een belangrijke aanbieder van vaste telefonie, mobiele telefonie en breedbandverbindingen (als apart product of gecombineerd in pack).

Op 31 juli 2014 is Skynet nv gefusioneerd met Belgacom nv door middel van fusie door opslorping.

Sinds 6 januari 2014 is Belgacom nv gestopt met het verkopen van Deezer. De klanten die deze dienst hadden via Belgacom nv werden in de loop van 2014 geïnformeerd over de datum van stopzetting van de dienst.

Gedurende een korte periode in 2012 bood Belgacom nv games aan zonder console via een maandelijks OnLive PlayPack-abonnement dat inbegrepen was in bepaalde packs. Ondertussen is dit aanbod geschrapt.

De crossmedialiteit van Belgacom nv is terug te vinden op verschillende niveaus.
Enerzijds worden de productbundels waarbij de consument televisie, telefonie en internet kan combineren in een pack alsmaar populairder.
Anderzijds wordt er ook toenadering gezocht tot gespecialiseerde technologie of dienstenleveranciers. Zo ging Belgacom nv in maart 2012 een overeenkomst aan met Samsung, een leverancier gespecialiseerd in de productie van tablets.

2.1.2.6 Aanbod buiten Vlaanderen

Belgacom nv is via verschillende dochterondernemingen in de sector van telecommunicatie actief in het buitenland.


Figuur 14: Productoverzicht Belgacom nv

Belgacom nv Contentproductie Aggregatie Distributie Bereik
Radio - - PROXIMUS TV
Televisie - - PROXIMUS TV BASISAANBOD
Televisie - - PROXIMUS TV BOEKETTEN
Televisie - - PROXIMUS TV OP AANVRAAG
Televisie - - TV OVERAL
Televisie  11 +  11 +  11 +
Televisie 5 5 5
Televisie ZOOM ZOOM ZOOM
Televisie - - PROXIMUS EXTRA AANBOD: KIDS PASS, MOVIES & SERIES PASS, CINEFEEL PASS, VRT NET GEMIST, RTL À L’INFINI SERIES PASS, RTL À L’INFINI SÉLECTION, X-ADULT PASS, GAY PASS
Geschreven pers - - - -
Internet - - PROXIMUS INTERNET START/COMFORT/MAXI
Internet - - BUSINESS WEB HOSTING
Internet - - PROXIMUS FON
Internet SKYNET.BE SKYNET.BE SKYNET.BE
Divers PROXIMUS PACKS PROXIMUS PACKS PROXIMUS PACKS
Divers SCARLET ONE SCARLET ONE SCARLET ONE

 


[66] Free-float: percentage aandelen van een bedrijf dat vrij verhandelbaar is op de beurs.

[67] Voordien konden klanten “TV Overal” enkel testen.

[68] Zoals beschreven in artikel 184/1, § 2, van het Mediadecreet, zie ook infofragment: Stimulering van de audiovisuele sector door de dienstenverdelers onder punt 1.2.1.2 Onafhankelijke productiehuizen.