U bent hier

2.13 CROSSMEDIALITEIT EN VERSTRENGELING VAN HET AANBOD VAN DE VLAAMSE MEDIAGROEPEN

Zoals hiervoor uitvoerig geïllustreerd, hebben de Vlaamse mediagroepen een crossmediaal aanbod. Ze bieden producten en diensten aan in meerdere segmenten van de markt en in meerdere fasen van de toegevoegde waardecreatie.

Daarnaast gaan ze ook onderling strategische allianties aan om samen producten te commercialiseren.


2.13.1 Crossmedialiteit van het aanbod

Tabel 55: Mediagroepen in Vlaanderen en hun aanbod geeft een overzicht van hoe gediversifieerd het aanbod van de verschillende groepen is. De Vijver Media nv, Mediahuis nv en Medialaan nv behoren tot andere groepen en worden daarom cursief geschreven.

Daarbij valt op dat de groepen die uit print ontstaan zijn (Concentra nv, Corelio nv, De Persgroep nv en Roularta Media Group nv) alle dezelfde activiteiten ontplooien (vooral contentcreatie en aggregatie van verschillende mediasoorten, maar geen distributie). In de distributie zijn minder spelers actief.


Tabel 55: Mediagroepen in Vlaanderen en hun aanbod

Media- groepen Radio: Content+ Aggreg. Radio: Distri- butie Tv: Con- tent Tv: Aggre- gatie Tv: Distri- butie Dag- bladen: Content+ Aggreg. Perio- dieke bladen: Content+ Aggreg. Inter- net: Con- tent+ Aggre-gatie Inter- net: Distri- butie Regie
Belgacom nv  -  x x x x  -   -  x x x
Concentra nv x  -  x x  -  x x x  -  x
Corelio nv x  -  x x  -  x x x  -  x
De Persgroep nv x  -  x x  -  x x x  -  x
De Vijver Media nv x  -  x x  -   -  x x  -  x
Mediahuis nv  -   -   -   -   -  x  -  x  -  x
Medialaan nv x  -  x x x  -   -  x  -  x
Roularta Media Group nv x  -  x x  -  x x x  -  x
Sanoma Media Belgium nv x  -  x x  -  x x x  -  x
Telenet nv  -  x x x x  -  x x x x
Think Media nv  -   -   -  x  -   -  x x  -  x
VRT nv x  -  x x  -   -   -  x  -  x

 

2.13.2 Verstrengeling van de mediagroepen

De mediagroepen beperken zich niet tot één specifieke mediasoort, maar zijn uitgegroeid tot aanbieders van een breed gamma aan mediaproducten.

Om een aanvulling van hun aanbod te kunnen realiseren gaan ze soms strategische allianties aan met andere mediagroepen.

Deze samenwerkingsverbanden kunnen betrekking hebben op één specifiek product, maar soms ontstaat uit de samenwerking een nieuwe groep. Een reeds lang gekend voorbeeld hiervan is Medialaan nv, ontstaan uit de samenwerking tussen verschillende uitgevers en momenteel verdeeld over De Persgroep nv en Roularta Media Group nv.

In 2011 werd naar aanleiding van de verkoop van SBS Belgium nv een nieuw en groot samenwerkingsverband tussen Corelio nv, Sanoma Media Belgium nv en Waterman & Waterman, met name De Vijver Media nv, opgericht. Daar zou verandering in komen wanneer Telenet nv zoals gepland de Finse Sanoma-aandelen zou overnemen.

De printactiviteiten van Corelio nv en Concentra nv zijn sinds einde 2013 gebundeld in Mediahuis nv. Beide groepen participeren hierin ten belope van respectievelijk 62% (Corelio nv) en 38% (Concentra nv).

Vaak hebben deze samenwerkingsverbanden betrekking op innovatieve projecten die dan soms worden gestimuleerd vanuit de overheid. De digitale knipsel- en archiefdienst Mediargus (ondertussen gopress.be) kwam bijvoorbeeld tot stand met de hulp van de Vlaamse overheid.

Een in 2013 gelanceerd project waarbij zeer veel verschillende Vlaamse mediagroepen betrokken waren is Stievie. Medialaan nv (en dus ook de Persgroep nv en Roularta nv), VRT nv en De Vijver Media nv (met als gevolg ook Corelio nv en Sanoma Oyj) werkten hier samen aan een mobiel tv-distributieplatform. Momenteel is enkel Medialaan nv nog betrokken.

Tegelijkertijd zijn er ook samenwerkingsverbanden die stopgezet worden. Concentra nv verkocht zijn aandelen in Vacature cvba, zodat dit nu volledig in handen van De Persgroep nv is. Andersom verwierf Concentra nv de 50% aandelen in ATV vzw die de VMMa/Medialaan nv aanhield en werd daardoor de enige eigenaar van de regionale tv-zender.

In figuur 37: Verstrengeling mediagroepen in Vlaanderen werden de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende mediagroepen uitgetekend.

De figuur geeft per mediagroep via iconen aan of de groep actief is in pers, reclameregie, televisiezenders, productiehuizen, omroepsignaaltransmissiediensten, radio, websites of apps.

(In de productoverzichten op de voorgaande pagina’s vindt de lezer terug over welke producten het handelt).

Producten waarvoor er samengewerkt wordt bevinden zich in de intersecties van één of meerdere groepen.


Figuur 37: Verstrengeling mediagroepen in Vlaanderen - tekstuele beschrijving figuur 37