U bent hier

2.2 CONCENTRA NV

2.2.1 Structuur en aandeelhouders

Concentra nv is een familiale onderneming. Ze werd in 1953 opgericht maar is eigenlijk ontstaan uit printactiviteiten die reeds van start gingen in de 19de eeuw (het betrof de uitgave van Het Algemeen Belang der Provincie Limburg, de voorloper van Het Belang van Limburg).

In 1996 nam Concentra nv De Vlijt nv, de uitgever van Gazet van Antwerpen, over. Twee katholieke persfondsen, voormalige aandeelhouders in De Vlijt nv, werden aandeelhouder in de Regionale Uitgeversgroep RUG. RUG was de mediadochteronderneming van Concentra nv, vandaag Concentra Media Groep (naamswijziging in 2010). Deze fondsen ruilden later RUG-aandelen in om referentieaandeelhouder in Concentra nv te worden.[69]

Na een passage op de beurs lanceerden Stichting De Zeven Eycken (een vennootschap naar Nederlands recht, waarin het aandeelhouderschap van de familie Baert verankerd is) en het Katholiek Impulsfonds in mei 2004 een uitkoopbod.[70]

Tabel 44: Aandeelhoudersstructuur Concentra nv geeft de situatie weer op 19/04/2007. Sindsdien werd weinig nieuwe informatie over de eigendomsstructuren achter de groep gepubliceerd, maar de informatie werd door Concentra nv aan de VRM bevestigd.[71]


Tabel 44: Aandeelhoudersstructuur Concentra nv

Aandeelhouder

% kapitaal

Stichting De Zeven Eycken (Nederlands KVK 41085521)

91,30%

Katholieke Impuls- en Mediafonds

8,70%

Totaal

100,00 %

Op 26 juni 2013 kondigden Concentra nv en Corelio nv aan voortaan hun printactiviteiten te bundelen in “Het Mediahuis nv” (toen de voorlopige naam). Op 25 oktober 2013 werd de oprichting van Mediahuis nv door Corelio nv en Concentra nv goedgekeurd door de Belgische Mededingingsautoriteit[72]. Beide groepen participeren hierin ten belope van respectievelijk 62% (Corelio nv) en 38% (Concentra nv). De partijen dienden zich wel te engageren tot onder andere het behoud van alle krantentitels en een garantie te geven dat alle krantentitels over een voldoende uitgebouwde redactie van journalisten en/of correspondenten zullen beschikken, inhoudelijk aangestuurd door een eigen hoofdredactie.


Figuur 15: Organigram Concentra nv

 

2.2.2 Aanbod Concentra nv

2.2.2.1 Radio

Concentra nv bezit de helft van de aandelen van Vlaanderen Eén nv, de exploitatiemaatschappij van Radio Nostalgie.

Tot voor enkele jaren bestond deze radio uit een keten van regionale zenders die de facto over heel Vlaanderen actief was[73]. In augustus 2012 werd de administratieve situatie aangepast (mede ten gevolge van wijzigingen in het Mediadecreet) en sindsdien is Nostalgie een landelijke radio.

2.2.2.2 Televisie

Initieel was Concentra nv op televisie-omroepvlak vooral actief binnen het segment regionale televisieomroep. De groep heeft 74% van de aandelen in de exploitatiemaatschappij van TVL en 87,5% in de exploitatiemaatschappij van TV Oost. De 50% aandelen die Concentra nv bezat in de exploitatiemaatschappij van ATV werd in 2012 opgetrokken tot 100%.

Met de oprichting van Bites Europe, de omroeporganisatie achter Acht, ging Concentra nv van start met een digitale televisieomroep met Vlaams bereik. Het lanceerde ook de betalende comedyzender ”Lacht”.

Via zijn aandelen in Televisie Limburg vzw is Concentra nv gedeeltelijk eigenaar van productiehuis Havana.

2.2.2.3 Geschreven pers

De Concentragroep is geworteld in de dagbladsector. Met Het Belang van Limburg en Gazet van Antwerpen gaf Concentra nv de twee Vlaamse regionale dagbladen uit. Bij Het Belang van Limburg wordt het weekendmagazine Sjiek geleverd, bij Gazet van Antwerpen worden stadsmagazine Citta en de consumentenbijlage De Markt gevoegd.

Bij de oprichting van Mediahuis nv werden de printactiviteiten van Concentra nv ondergebracht in deze nieuwe groep.

Daardoor is Concentra nv nu ook betrokken bij de uitgifte van de vroegere Coreliotitels De Standaard, Het Nieuwsblad/De Gentenaar, Sportwereld en de wekelijkse publicaties De Standaard Magazine, dS Weekblad, Het Nieuwsblad Magazine en sportmagazine Fan.

Het behoud van alle krantentitels en de garantie dat ze alle over een voldoende uitgebouwde redactie zullen beschikken was een voorwaarde voor het goedkeuren van de fusie.

Concentra nv heeft ook belangen in gratis perstitels zoals Metro (51% in Mass Transit Media nv), Jet!, Jet Magazine, De Streekkrant/De Weekkrant en de Zondag (20% in De Streekkrant/De Weekkrant groep nv). De participatie in Vacature (33%) werd in 2012 verkocht.

Ten slotte geeft Concentra nv ook een aantal nichemagazines uit (bv. Out of Office/Semindex).

2.2.2.4 Internet

Ook de internetactiviteiten van Concentra nv werden ondergebracht in Mediahuis nv.

De groep deelt zijn productaanbod in in nieuwsmerken, classifieds en topicals. Onder de eerste categorie vallen de online versies van de dagbladen hbvl.be, gva.be, nieuwsblad.be en standaard.be.

Onder classifieds rekent men de zoekertjessite jobat.be (waarin de vroegere gvajobs.be en hbvljobs.be vervat zitten), hebbes.be, vroom.be (dat het vroegere autokanaal.be en hebbes.be/auto integreert), zimmo.be, koopjeskrant.be en inmemoriam.be.

De thematische websites xpats.com (The Bulletin), Made in (een digitaal platform dat gerichte bedrijfsinformatie brengt over en voor de verschillende economische regio’s in Vlaanderen), jetmagazine.gva.be en jetmagazine.hbvl.be worden tot de topicals gerekend.

De nieuwssite vandaag.be wordt binnen een joint venture met Telenet nv gemaakt. Deze website wordt technisch uitgebaat door Telenet nv en inhoudelijk door Concentra Digitale en Mobiele Media nv.

Daarnaast beheert Concentra nv ook gespecialiseerde websites zoals madeinlimburg.be, semindex.be (een informatieplatform voor wie een vergadering, seminarie, congres of zakelijk evenement wil organiseren) en de zoekertjessites huisopwielen.be of boerderijentekoop.be.

Concentra nv biedt apps aan voor smartphones en tablets (o.a. voor de dagbladen, appvantstad).

2.2.2.5 Divers en crossmediaal aanbod

Concentra nv heeft een interne regie - Concentra Media Regie. De reclameregie van Mediahuis nv wordt gevoerd door Mediahuis Connect.
De regie-activiteiten van Scripta nv, waarin Concentra nv voor 33% participeerde, werden vanaf 1 januari 2014 stopgezet.

Daarnaast heeft het 33% in Regionale TV Media nv (RTVM) voor het werven van reclame voor regionale tv. In 2008 startte Concentra nv in samenwerking met VAR en Telenet nv een nieuwe reclameregie Pebble Media nv voor het werven van internetreclame.

Content Connections is de Custom Media, Content Marketing en Brand Activation unit van Mediahuis nv.

Via dochteronderneming Linkeroever Uitgevers nv die werd opgericht op 1 januari 2009, is Concentra nv uitgever van boeken binnen de genres literatuur, spannende fictie en populaire non-fictie.

2.2.2.6 Aanbod buiten Vlaanderen

Concentra nv heeft de laatste jaren zijn activiteiten uitgebreid naar Nederland. Het houdt via Multimedia Thuis aan Huis 50% van de aandelen aan in A&C Media, uitgever van o.a. Trompetter en Zondagsnieuws in Zuidoost Nederland. Concentra nv heeft in februari 2014 ook een voorlopig akkoord bereikt met het Britse Mecom over de overname van de Nederlandse krantentitels Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad.[74] Het feit dat de Mecomgroep op zijn beurt zou overgenomen worden door de Persgroep nv zou geen invloed hebben op de deal.[75]

Concentra nv is ook aandeelhouder van RTNL, de exploitant van TV Limburg in Nederland. De activiteiten van Lokale Media Partners (LMP) werden gestopt.


Figuur 16: Productoverzicht Concentra nv

Concentra nv Contentproductie Aggregatie Distributie Bereik
Radio NOSTALGIE NOSTALGIE  - 
Televisie HAVANA  -   - 
Televisie ACHT ACHT  - 
Televisie LACHT LACHT  - 
Televisie ATV ATV  - 
Televisie TVL TVL  - 
Televisie TV OOST TV OOST  - 
Geschreven pers HET BELANG VAN LIMBURG+ SJIEK HET BELANG VAN LIMBURG+ SJIEK  - 
Geschreven pers GAZET VAN ANTWERPEN+ CITTA+ DE MARKT GAZET VAN ANTWERPEN+ CITTA+ DE MARKT  - 
Geschreven pers DE STANDAARD+ DE STANDAARD MAGAZINE + DS WEEKBLAD DE STANDAARD+ DE STANDAARD MAGAZINE + DS WEEKBLAD  - 
Geschreven pers HET NIEUWSBLAD/DE GENTENAAR HET NIEUWSBLAD/DE GENTENAAR  - 
Geschreven pers HET NIEUWSBLAD MAGAZINE+FAN HET NIEUWSBLAD MAGAZINE+FAN  - 
Geschreven pers SEMINDEX/OUT OF OFFICE SEMINDEX/OUT OF OFFICE  - 
Geschreven pers DE TROMPETTER  DE TROMPETTER   - 
Geschreven pers DE STREEKKRANT/DE WEEKKRANT DE STREEKKRANT/DE WEEKKRANT  - 
Geschreven pers JET MAGAZINE & JET! JET MAGAZINE & JET!  - 
Geschreven pers METRO  METRO   - 
Geschreven pers DE ZONDAG DE ZONDAG  - 
Internet VROOM.BE VROOM.BE  - 
Internet GVA.BE GVA.BE  - 
Internet STANDAARD.BE, STANDAARD.BIZ STANDAARD.BE, STANDAARD.BIZ  - 
Internet NIEUWSBLAD.BE/
SPORTWERELD.BE
NIEUWSBLAD.BE/
SPORTWERELD.BE
 - 
Internet JOBAT.BE JOBAT.BE  - 
Internet HBVL.BE HBVL.BE  - 
Internet HEBBES.BE HEBBES.BE  - 
Internet HUISOPWIELEN.BE HUISOPWIELEN.BE  - 
Internet MADEINLIMBURG.BE MADEINLIMBURG.BE  - 
Internet VANDAAG.BE VANDAAG.BE  - 
Internet BEDRIJVENTEKOOP.BE BEDRIJVENTEKOOP.BE  - 
Internet INMEMORIAM.BE  INMEMORIAM.BE   - 
Internet KOOPJESKRANT.BE KOOPJESKRANT.BE  - 
Internet METROTIME.BE METROTIME.BE  - 
Internet NOSTALGIE.EU NOSTALGIE.EU  - 
Internet SEMINDEX.BE SEMINDEX.BE  - 
Internet VAKANTIE.SHE.BE VAKANTIE.SHE.BE  - 
Internet THEMORNINGAFTER.BE THEMORNINGAFTER.BE  - 
Internet VIEF.BE VIEF.BE  - 
Divers CONCENTRA MEDIA REGIE CONCENTRA MEDIA REGIE CONCENTRA MEDIA REGIE  - 
Divers DE BUS DE BUS DE BUS  - 
Divers JOUW VOORDEEL JOUW VOORDEEL JOUW VOORDEEL  - 
Divers LINKEROEVER UITGEVERS LINKEROEVER UITGEVERS LINKEROEVER UITGEVERS  - 
Divers SEMINDEX SEMINDEX SEMINDEX  - 
Divers MEDIAHUIS CONNECT MEDIAHUIS CONNECT MEDIAHUIS CONNECT  - 

 


[69] Concentra nv, ‘Geschiedenis’, geraadpleegd op 15/09/2011, http://www.concentra.be/Overconcentra/Geschiedenis/Pages/1996-Overname-D...

[70] Euronext Brussels – Listing Department, Bericht nr.188 - CONCENTRA NV / KATHOLIEK IMPULSFONDS ET STICHTING DE ZEVEN EYCKEN, http://www.euronext.com/fi c/000/005/381/53814.pdf

[71] De laatste vermelding over de verdeling van het kapitaal werd gepubliceerd op 19/04/2007.

PEKELDER, W. (19/04/2007), ‘Het Limburg-gevoel van een familiebedrijf’, Adformatie, http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:GpYSDPGocp4J:p-prod...

[72] Belgische Mededingingsautoriteit, “Persbericht 25 oktober 2013”, http://economie.fgov.be/nl/binaries/20131025_Persbericht_6_tcm325-235497...

[73] De Franstalige Nostalgie La Legende maakt geen deel uit van dit aanbod.

[74] De Tijd, "Concentra dichter bij overname in Nederland", 14 februari 2014

[75] De Tijd, "Nederlandse overname Concentra is bijna rond", 4 juli 2014