U bent hier

2.5 DE VIJVER MEDIA NV

2.5.1 Structuur en aandeelhouders

De Vijver Media nv is ontstaan uit De Vijver nv, de holding boven Woestijnvis nv. Dat productiehuis werd begin 1997 opgestart door Wouter Vandenhaute, Erik Watté, Jan Huyse en Tom Lenaerts.

Tot in 2011 was De Vijver nv voor 40% in handen van Corelio nv en voor 60% eigendom van Waterman & Waterman (het bedrijf van Wouter Vandenhaute en Erik Watté).

Om SBS Belgium nv over te nemen werd in 2011 een consortium bestaande uit Corelio nv, De Vijver nv en Sanoma Oyj opgericht. Dit werd De Vijver Media nv.

In augustus 2013 was er sprake van een kapitaalinjectie door middel van een achtergestelde lening. De bestaande aandeelhouders droegen elk 7 miljoen euro bij waardoor de onderlinge verhoudingen dezelfde bleven.
 

Tabel 47: Aandeelhouders De Vijver Media nv

Aandeelhouder

% kaptiaal

Corelio nv

33,33%

Sanoma Oyj

33,33%

Waterman & Waterman

33,33%

Totaal

100,00%


In november 2013 zette het Finse Sanoma Oyj de Belgische tak van haar activiteiten in de etalage[84].

In januari 2014 verschenen in de pers berichten dat De Vijver Media nv opnieuw vers kapitaal nodig had.[85] Op 18 januari stond in de kranten dat Liberty Global, de moedermaatschappij van Telenet nv, interesse zou vertonen in het aandeel van Sanoma in De Vijver Media nv.

Op 17 juni 2014 kondigde Telenet aan dat het een overeenkomst had bereikt met de aandeelhouders van De Vijver Media nv. Telenet zou een participatie van 50% nemen in De Vijver Media nv via een overname van het Finse Sanoma’s aandeel voor 26 miljoen euro en een additionele cash investering in het bedrijf van 32 miljoen euro. Waterman & Waterman en Corelio nv behouden elk 25% van de aandelen. De overname werd aangemeld bij de Europese Commissie[86]. Een uitspraak wordt verwacht in het voorjaar van 2015.

Voorafgaand aan de aankondiging van Telenet werd Humo nv voor 100 procent overgedragen aan het Nederlandse Sanoma Media bv, waardoor Humo nv niet langer deel uitmaakt van De Vijver Media nv.


Figuur 21: Organigram De Vijver Media nv - tekstuele beschrijving figuur 21

 

2.5.2 Aanbod De Vijver Media nv

2.5.2.1 Radio

De Vijver Media nv is slechts in zeer beperkte mate actief geweest in de Vlaamse radiosector. Een aantal lokale radio’s (FM Brussel, Antwerpen FM en Radio Scorpio) zonden in 2012 programma’s onder de merknaam Humo uit. De programma’s zijn nog steeds herbeluisterbaar via webcast maar aangezien er geen nieuwe progamma’s meer aangemaakt worden, en Humo geen deel meer uitmaakt van De Vijver Media nv, werd dit aanbod geschrapt uit het productaanbodoverzicht.

2.5.2.2 Televisie

De Vijver nv, de groep die aan de basis lag van De Vijver Media nv, controleerde via Desert Fishes nv de productiehuizen Woestijnvis nv en via een minderheidsparticipatie deMENSEN nv. Op 29 september 2012 werd aangekondigd dat De Vijver Media nv zich terugtrok uit productiehuis deMENSEN nv. Aangezien dit productiehuis vaak in opdracht van de VRT nv werkt, was het de bedoeling om belangenvermenging te voorkomen.

In 2011 nam De Vijver Media nv de activiteiten van SBS Belgium nv over en werd daardoor de derde grote speler op de televisieomroepmarkt in Vlaanderen (naast de openbare omroep en de Vlaamse Media Maatschappij nv). Met VIER en VIJF (op 17 september 2012 werd de oude benaming VT4 en op 1 september 2012 VijfTV gewijzigd) biedt het twee televisieomroepen (lineair en niet-lineair) aan. Met “Meer VIER” en “Meer VIJF” introduceert de groep ook een niet-lineair televisie-aanbod (catch-up service).

2.5.2.3 Geschreven pers

Het weekblad Humo was de enige tijdschrifttitel van De Vijver Media nv. Op die manier was de groep wel uitgever van één van de populairste Vlaamse weekbladtitels.

In juni 2014 werd Humo nv voor 100 procent overgedragen aan Sanoma Media bv, waardoor het tijdschrift niet langer deel uitmaakt van het De Vijver Media-aanbod.

2.5.2.4 Internet

De belangrijkste websites zijn vier.be en vijf.be. Daarnaast was er tot in juni 2014 de website humo.be, gelieerd aan het weekblad Humo. Op het platform meer.be wordt videocontent van VIER en VIJF online aangeboden.

Er zijn apps verbonden aan de televisieprogramma’s van VIER en VIJF.

2.5.2.5 Divers en crossmediaal aanbod

De reclameregie SBS Belgium Sales verzorgt niet enkel voor de zenders VIER en VIJF intern de regie, maar ook extern voor Comedy Central, Discovery Channel, Nickelodeon, Nick Jr, MTV, TMF en Libelle TV.

Van een aantal populaire Woestijnvisprogramma’s worden afgeleide producten gemaakt (bv. dvd’s). Voor de uitgifte van boeken werd daarom in samenwerking met WPG Uitgevers DRIE opgericht.

2.5.2.6 Aanbod buiten Vlaanderen

De Vijver Media nv richt zich vooral op Vlaanderen.

Een aantal van de succesvolle formats die door productiehuis Woestijnvis bedacht werden, worden ook in andere landen op televisie gebracht. Voorbeelden zijn “Man bijt hond” en “Wie is de mol?”, een productieformat dat aan meer dan vijftig landen werd verkocht.


Figuur 22: Productoverzicht De Vijver Media nv
 

De Vijver Media nv Contentproductie Aggregatie Distributie Bereik
Radio  -  -  -  -
Televisie WOESTIJNVIS  -  -
Televisie VIER VIER  -
Televisie VIJF VIJF  -
Televisie MEER VIER MEER VIER  -
Televisie MEER VIJF MEER VIJF  -
Geschreven pers  -  -  -  -
Internet VIER.BE VIER.BE  -
Internet VIJF.BE VIJF.BE  -
Internet MEER.BE MEER.BE  -
Internet 2DE SCHERM MOBIELE APPLICATIE 2DE SCHERM MOBIELE APPLICATIE  -
Internet RECEPTEN HD MOBIELE APPLICATIE RECEPTEN HD MOBIELE APPLICATIE  -
Divers DRIE DRIE  -
Divers DVD’S DVD’S DVD’S  -

 


[84] De Morgen, “Nog geen koopjesjacht, wel windowshoppen”, 2 november 2013

[85] Gazet van Antwerpen, “De Vijver zoekt extra kapitaal”, 18 januari 2014

[86] Europese Commissie, "Concentraties: Commissie opent diepgaand onderzoek naar de verwerving van een meerderheidsbelang in De Vijver Media door Liberty Global", http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1029_nl.htm, 22 september 2014