U bent hier

3.1.1.2 Analyse op basis van financiële gegevens

Door de verregaande vormen van verticale en crossmediale integratie is het niet mogelijk financiële gegevens te presenteren voor de verschillende segmenten van de waardeketen. De financiële gegevens slaan namelijk op alle activiteiten van de onderneming en niet enkel op de radio-omroepactiviteiten.

Er wordt in dit rapport een onderscheid gemaakt tussen publieke en private omroeporganisaties.

De tabel en grafiek voor publieke omroeporganisaties geven de evolutie van de financiële situatie van de VRT nv weer aangezien deze de enige speler is in deze categorie.


Tabel 56: Financiële gegevens 2013 publieke landelijke radio

Onderneming

Eigen vermogen
10/15

Activa
20/58

Omzet
70

Bedrijfs-opbrengsten
70/74

Werk-nemers
9087

Bedrijfs-winst
(-verlies)
9
901

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
9903

VRT nv

224.112.427

387.761.197

440.620.348

455.915.475

2538,9

1.660.230

3.878.886


Figuur 38: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - publieke landelijke radio - tekstuele beschrijving figuur 38

Er zit weinig evolutie in de bedrijfsopbrengsten van de publieke radio-omroeporganisatie. Ze volgen de evolutie van de consumptieprijzen niet. Dat valt deels te verklaren doordat de dotaties voor de VRT nv voor langere periodes vastgelegd worden.

Er is wel duidelijk een voortdurende lichte daling van het aantal werknemers.

In 2013 kende de VRT nv een kleine winst nadat het gedurende een lange tijd een verlies noteerde. Aangezien de startwaarde in 2005 negatief was, kan de “piek onder nul’ worden verklaard doordat het verlies van 2006 in 2007 sterk daalde (er werd toen winst gemaakt).

De opsplitsing tussen de financiële gegevens van radio en televisie kan niet exact gemaakt worden. De VRT nv geeft echter in haar jaarverslag aan hoe de kosten tussen de verschillende mediaplatformen worden verdeeld. Voor radio steeg het aandeel in de kosten voor 2013 tot 21% (t.o.v. 20,5% in 2012).[102]


Tabel 57: Financiële gegevens 2013 private landelijke radio

Onderneming Eigen vermogen 10/15 Activa
20/58
Omzet
70
Bedrijfs-opbrengsten 70/74 Werk-nemers 9087 Bedrijfs-
winst
(-verlies)
9901
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903
Medialaan nv 91.261.569 202.203.691 270.002.879 311.769.671 530 33.856.293 31.912.507
JOEfm 12.354.253 13.785.701 8.671.293 9.102.621 10 3.387.912 3.524.552
Vlaanderen Eén -6.112.292 4.128.616 7.915.165 8.010.126 19 797.845 652.675


Figuur 39: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - private landelijke radio - tekstuele beschrijving figuur 39

 

Bij de interpretatie van de grafiek met de evolutie van de waarden voor private landelijke radio-omroeporgansities dient opgemerkt te worden dat de activiteiten van Medialaan nv naast radio ook tv omvatten.

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten en aantal werknemers van de private landelijke radio’s kenden sinds 2005 een daling. De gemiddelde winst kende grote schommelingen.

 


[102] VRT nv, “Jaarverslag 2013”, p.134