U bent hier

3.1.1.3 Analyse op basis van luistercijfers

De marktverhoudingen tussen de verschillende radio-omroeporganisaties kunnen ook geschetst worden aan de hand van luistercijfers. Deze worden door CIM in “golven“ geregistreerd.

Volgens de meest recente CIM-cijfers (golf 2014-2) zijn de marktaandelen tussen de verschillende Nederlandstalige zenders als volgt verdeeld:


Figuur 40: Marktaandeel per zender - golf 2014-2 - tekstuele beschrijving figuur 40

 

Bron: CIM, http://www.cim.be/media/Radio/Openbare%20resultaten/NL%20radio%2526%2523039%3Bs geconsulteerd op 28/09/2014

Net zoals de afgelopen jaren blijkt uit bovenstaand diagram dat Radio 2 (goed voor ongeveer een derde van de luisteraars) en Q-Music dagelijks het grootste aantal luisteraars weten te bereiken in Vlaanderen. Studio Brussel nam in 2013 de derde plaats over van MNM en behoudt deze positie in 2014.

De luistertijd voor radio verschilt van zender tot zender. Dit wordt aangetoond in figuur 41: Gemiddelde luistertijd per zender. De 2 zenders die per dag het langst worden beluisterd zijn Radio 2 en JoeFM. Opvallend is hoe de luisteraars van nieuwkomer Story FM gemiddeld voor een lange tijd naar de zender luisteren (terwijl het slechts een marktaandeel heeft van 0,07%).


Figuur 41: Gemiddelde luistertijd per zender - tekstuele beschrijving figuur 41

Bron: bewerking van CIM

 

Over een langere periode worden gestage verschuivingen tussen de marktaandelen van de verschillende zenders genoteerd. Dit wordt voor de periode 2005-2013 weergegeven in figuur 42: Evolutie marktaandelen radio. Over de jaren heen blijkt dat Nostalgie en Q-Music een steeds groter marktaandeel verwerven. De aandelen van Radio 1 en Radio 2 fluctueren licht, maar blijven over de hele lijn stabiel. MNM ziet zijn marktaandeel steeds kleiner worden.


Figuur 42: Evolutie marktaandelen radio - tekstuele beschrijving figuur 42

 

Bron: bewerking CIM: 12+, Maandag-Zondag, 6-22h en VAR

Wanneer de evolutie van de verhouding tussen publieke en private radio wordt bekeken, blijkt dat het marktaandeel van publieke radio langzaam afnam. Vanaf 2009 is er eerder een stabilisatie van de verhouding te zien waarbij de publieke radio’s samen een marktaandeel tussen 67% en 69% behouden.


Figuur 43: Verhouding publieke versus private radio - tekstuele beschrijving figuur 43

Bron: bewerking CIM: 12+, Maandag-Zondag, 6-22h

Omdat er op de radio-omroepmarkt twee grote spelers zijn, leek het interessant om naast de C4 ook de C2 te berekenen, de som van de marktaandelen van VRT nv en Medialaan nv. In figuur 44: Evolutie concentratie radio is te zien dat de concentratie op basis van deze methode bijzonder hoog is. De concentratiewaarde van C2 valt de laatste jaren nagenoeg samen met deze van C4. Sinds de opkomst van Nostalgie vormt zich een klein verschil tussen beide.

De HHI illustreert dat de verhouding tussen de groepen VRT nv en Medialaan nv veranderd is. Sinds de waarneming in 2005 is de index gedaald van 0,72 naar 0,45. Dit valt te verklaren door het toenemend marktaandeel van de Medialaanzenders ten koste van het aandeel van de VRT nv.


Figuur 44: Evolutie concentratie radio - tekstuele beschrijving figuur 44

 

Bron: eigen berekening op basis van CIM-cijfers


Tabel 58: HHI op basis van de marktaandelen van de radiozenders voor de periode 2005-2014

Maat-
staf

jan-mrt
2005-
Golf 7

sept-dec
2006-
Golf 13

aug-dec
2007-
Golf 15

jan-mei
2008-
Golf 16

jan-mei
2009-
Golf 18

jan-mei
2010-
Golf 20

apr-juni
2011-
Golf
2011-2

apr-juni
2012-
Golf
2012-2

apr-juni
2013-
golf
2013-2

apr-juni
2014-
golf
2014-2

C4

88%

87%

85%

91%

90%

89%

89%

89%

88%

90%

C2

87%

87%

85%

89%

86%

83%

83%

81%

83%

84%

HHI

0,5413

0,4759

0,4533

0,5021

0,4661

0,4421

0,4342

0,4231

0,4414

0,4502