U bent hier

3.1.2.1 Verticale en horizontale integratie

Veel spelers in het Vlaamse televisielandschap beperken zich niet tot activiteiten binnen één schakel van de waardeketen en sommige spelers zijn ook via andere mediavormen actief.

Doordat ze hun eigen intern productiehuis hebben, zijn de meeste omroepen verticaal geïntegreerd over de schakels contentproductie en aggregatie.

De VRT nv was tot voor de verkoop van haar zenderpark aan Norkring België nv in 2009 actief als producent, omroep en distributeur. Met de verkoop van het VRT-zenderpark heeft de organisatie zich echter teruggetrokken uit de schakel distributie.

Door de lancering van Stievie (door Stievie nv, een dochtermaatschappij van Medialaan nv) ontstond een nieuwe vorm van verticale integratie over alle schakels. Aangezien Stieve aangemeld is als dienstenverdeler, is Medialaan nv nu aanwezig in alle schakels van de waardeketen voor televisie.

Telenet nv en Belgacom nv zijn eveneens op diverse terreinen van de waardeketen actief. Hoewel zij initieel enkel omroepsignaaltransmissiediensten aanboden, zijn beide ondernemingen hoe langer hoe meer present als televisieomroeporganisatie in de schakel aggregatie en zetten zij eerste stappen in de voorliggende productieschakel. Een nieuwe factor vormt daarin de activiteiten binnen het kader van de stimuleringsregeling.

De Vlaamse ondernemingen die aanwezig zijn op de televisiemarkt hebben vaak ook activiteiten die zich buiten de televisiewereld afspelen. De VRT nv en Medialaan nv combineerden reeds langer televisie met radio- en internetactiviteiten. Door de overname van VT4 en VijfTV (ondertussen VIER en VIJF) zijn Corelio nv en Sanoma Media Belgium nv crossmediaal nog actiever geworden. Daarnaast kan sinds 15 augustus 2013 Libelle TV tot de Sanoma-activiteiten gerekend worden.

Productiehuis Studio 100 haalt belangrijke verdiensten uit merchandising en andere vormen van entertainment.

Telenet nv, Belgacom nv en Base Company nv zijn telecombedrijven die televisie, telefonie en breedbandinternet aanbieden.