U bent hier

3.1.3.2 Analyse op basis van financiële gegevens

3.1.3.2.1 Persagentschappen

Tabel 71: Financiële gegevens 2013 persagentschappen

Onderneming

Eigen vermogen
10/15

Activa
20/58

 

Omzet
70

Bedrijfs-opbrengsten
70/74

Werk-
nemers
9087

Bedrijfs-
winst
(-verlies)
9901

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
9903

Agentschap Belga

4.727.390

9.424.780

17.263.462

17.563.578

127

237.438

13.028

Press News

3.764.399

4.527.600

1.691.587

1.711.862

4

234.829

319.362

Marc Goossens Persbureau

-17.408

          309.334

                  -  

                  -  

                   -  

           1.838

-9.685

Republica dos Fantasmas

            23.937

            54.413

                  -  

                  -  

                   -

           9.096

           8.849

Galbertus

35.662

46.250

                  -  

-  

-  

-18.101

-18.021

3.1.3.2.2 Mediabureaus

Mediabureaus zorgen ervoor dat publiciteitsruimten in verschillende media opgevuld worden met advertenties.
Ze beheren de reclamebudgetten van adverteerders en kopen hiermee reclameruimte aan.

Tabel 72: Financiële gegevens 2013 mediabureaus

Onderneming

Eigen vermogen
10/15

Activa
20/58

Omzet
70

Bedrijfs-opbrengsten
70/74

Werk-nemers
9087

Bedrijfs-winst
(-verlies)
9901

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting
9903

Aegis Media Belgium nv

  6.758.711

141.476.836

154.397.475

164.340.807

74

244.750

1.260.292

Carat Belgium nv

  1.581.371

101.902.381

147.915.270

147.936.377

15

885.424

925.452

Posterscope Belgium nv

  1.413.116

    79.319.333

   43.399.521

   43.662.354

           7

      195.874

       368.943

Mediabrands Belgium nv

-2.939.340

66.148.605

221.759.020

221.842.288

88

 -4.525.595

  -3.692.203

Space nv

344.648

41.853.256

152.996.254

153.109.684

63

98.676

216.669

Havas Media Belgium nv

  1.134.987

41.144.632

115.969.819

118.258.648

56

55.776

15.312

Vizeum Belgium nv

  2.121.628

34.929.750

45.238.618

45.239.976

4

489.800

542.597

Omnicom Media Group nv

      508.368

    32.344.246

 121.100.731

 123.179.906

         51

       -43.905

            2.863

Vivaki Belgium nv

-8.452.030

25.144.507

74.509.418

74.809.616

34

38.872

-25.607

Iprospect Belgium nv

  1.131.395

      6.236.371

11.130.773

11.140.671

19

254.593

255.492

PHD Media nv (OMD)

354.664

      2.194.298

5.706.806

5.706.956

          -  

5.248

5.276

Maxus Belgium nv

79.112

99.091

                    -  

                    -  

          -  

-18.028

-18.671

3.1.3.2.3 Fotoagentschappen

Tabel 73: Financiële gegevens 2013 fotoagentschappen

Onderneming

Eigen vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-opbrengsten

70/74

Werk-nemers

9087

Bedrijfswinst (-verlies)

9901

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

9903

Reporters nv

644.826

1.722.327

        -  

          -  

19

   -20.343

-36.335

Photo News nv

430.526

1.208.281

        -  

          -  

10

70.139

53.869

Isopix bvba

164.887

545.826

        -  

          -  

8

133.106

129.370

Wouters en Fasseur bvba

162.618

233.352

        -  

          -  

1

15.181

17.228

Mozkito bvba

64.090

      86.245

        -  

          -  

         -  

22.058

20.802

3.1.3.2.4 Uitgevers van dagbladen

Tabel 74: Financiële gegevens 2013 uitgevers van dagbladen

Onderneming

Eigen vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-opbrengsten

70/74

Werk-nemers

9087

Bedrijfswinst (-verlies)

9901

Winst (Verlies)
van het boekjaar vóór belasting

9903

De Persgroep Publishing nv

62.808.940

288.632.863

246.494.242

280.501.932

 782

19.330.036

14.485.803

Corelio Publishing nv [108]

4.723.004

151.250.459

203.407.590

225.532.688

 498

6.340.292

-9.383.182

Mediafin nv

6.258.066

   36.189.368

   53.653.050

   55.255.621

 219

4.488.286

5.036.989

De Vlijt nv

19.876.359

   32.540.660

   42.402.390

   43.269.336

 139

-5.270.936

1.574.017

Printing Partners Paal-Beringen nv

10.154.678

   21.885.040

   19.446.951

   29.850.894

 136

318.804

496.239

 

 Onderneming

Eigen vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-opbrengsten

70/74

Werk-nemers

9087

Bedrijfswinst (-verlies)

9901

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

9903

Mediahuis nv [109]

7.391.144

   75.214.895

   50.674.519

   68.723.752

 260

66.876

-50.884

 
De courante bedrijfswinst van Corelio Publishing nv was 6,3 miljoen euro. Door een waardevermindering (gedeeltelijke afboeking van goodwill) van 14 miljoen euro op de participatie van De Vijver Media nv en een aantal eenmalige herstructureringskosten die vooral betrekking hadden op de huis-aan-huisbladen sloot Corelio Publishing nv zijn boekjaar af met een verlies vóór belastingen van 9,3 miljoen euro.

Door de fusie van Corelio nv en Concentra nv tot Mediahuis nv viel het aantal werknemers bij Corelio nv van 609 werknemers terug tot 498.

Concentra nv voerde in december 2013 nog een kapitaalvermindering van 13,2 miljoen euro door. Mediahuis nv houdt zo nog een kapitaal van 100.000 euro over. Na het afsluiten van het boekjaar op 31 december 2014 worden de activa van Concentra nv en Corelio nv in het Mediahuis nv ingebracht.[110]

Mediahuis nv heeft in zijn jaarrekening gemeld dat zij rekening houden met een herstructureringsprovisie van 23.788.000 euro.

Terwijl de bedrijfswinst van De Vlijt nv op het einde van 2013 negatief was, werd er toch een courante bedrijfswinst geboekt van 1,5 miljoen euro. Bij De Vlijt nv werden er dan ook meerwaarden bij de realisatie van vaste activa bekomen ten belope van 7 miljoen euro.

Op het moment van redactie waren de cijfers voor De Lloyd nog niet beschikbaar bij de Nationale Bank van België.


Figuur 58: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - uitgevers dagbladen - tekstuele beschrijving figuur 58

De bedrijfswinst en de winst vóór belasting kennen een parallelle evolutie tot 2012. Hierbij kende de gemiddelde winst twee piekmomenten in 2007 en 2010, maar daarna zakte ze opnieuw onder het niveau van 2005.
In 2013 verschilt hun evolutie door herstructureringskosten en de meerwaarden op vaste activa.

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten van de uitgevers kenden tot 2008 een groei die iets boven deze van de index van de consumptieprijzen lag. Daarna volgen ze min of meer dezelfde evolutie tot in 2012 waarna het onder de consumptie-index daalt.

3.1.3.2.5 Uitgevers van tijdschriften

Tabel 75: Financiële gegevens 2013 uitgevers van tijdschriften

Onderneming

 Eigen

vermogen

10/15

 Activa

20/58

 Omzet

70

 Bedrijfs-opbrengsten

70/74

 Werk-nemers

9087

 Bedrijfswinst (-verlies)

9901

 Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting

9903

Roularta Media Group nv 

198.876.733

510.878.508

243.696.609

254.864.842

 654

    -346.890

-63.114.310

De Persgroep Publishing nv

   62.808.940

288.632.863

246.494.242

280.501.932

 782

19.330.036

  14.485.803

Rossel et Cie nv

128.527.170

239.506.937

110.748.369

125.576.645

 288

  2.091.100

  10.504.811

Corelio Publishing nv

     4.723.004

151.250.459

203.407.590

225.532.688

 498

  6.340.292

 -9.383.182

Sanoma Media Belgium nv

   34.893.930

   98.252.156

151.560.004

179.168.860

 360

    -856.603

 -6.941.274

Concentra nv

   67.391.193

   75.485.454

     2.847.734

     3.213.548

      3

        48.296

-70.492.419

Senior Publications nv

   13.635.625

   16.663.404

     6.838.921

     7.034.277

    17

      364.241

   362.592

Produpress cva

   11.639.155

   14.532.913

   10.189.028

   10.698.587

    45

      138.990

 -1.045.053

Drukkerij en Uitgeverij Halewijn nv

     6.333.197

   10.113.273

     9.664.244

   10.214.619

    64

    -706.004

   -576.155

Uitgeverij Cascade nv

     3.316.120

     5.257.244

     7.618.492

     7.941.831

    25

      684.624

       683.032

Press News nv

     3.764.399

     4.527.600

     1.691.587

     1.711.862

      4

      234.829

       319.362

Think Media nv

    -2.843.096

     3.867.786

   10.479.614

   10.721.695

    45

    -842.505

    -976.898

SBPP nv

        441.839

     1.875.455

     3.372.268

     3.521.258

     -  

          4.847

            6.222

Himalaya nv

    -1.477.126

        299.743

        771.113

        782.270

      1

        49.233

      -23.974


De magazinemarkt gaat al een heel aantal jaren door een moeilijke periode. Een dalend aantal betalende lezers, krimpende advertentie-inkomsten en dit vaak gecombineerd met herstructureringen voor een beter business model, leiden tot tegenvallende cijfers voor uitgeverijen.

Roularta Media Group nv kende zowel in 2012 als in 2013 een minder jaar door sterk dalende advertentie-inkomsten in combinatie met herstructureringen en waardeverminderingen.
Zo werd op de deelneming in Roularta Media France een minwaarde van 71,7 miljoen euro geboekt om de boekwaarde van deze participatie af te stemmen op het geconsolideerd eigen vermogen van de groep Roularta Media France.
Dit in combinatie met de winst van 9 miljoen uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting heeft tot gevolg dat Roularta Media Group nv een verlies vóór belasting van 63 miljoen heeft.

Sanoma Media Belgium nv kreeg eveneens een klap op de advertentiemarkt voor print en het zag een duidelijke krimp in zijn verkoopcijfers. Sanoma Oyj zette zijn Belgische magazineportofolio in de etalage en verkoopt eveneens zijn aandeel in De Vijver Media nv. Het verwacht pas in 2016 een remonte.

HUB Uitgevers vroeg in augustus 2013 het faillissement aan wegens liquiditeitsproblemen en de moeilijke marktsituatie. Hierdoor kwam ook Minoc Business Press in de moeilijkheden. Deze laatste kende echter een doorstart onder de naam Minoc Media Services bvba. Van Minoc Media Services bvba zijn er op moment van redactie geen cijfers bekend bij de Nationale Bank van België.

De tekst onder titel 3.1.3.2.4 Uitgevers van dagbladen bevat meer informatie over Concentra nv en Corelio nv.

De onderstaande grafiek geeft nogmaals de negatieve evolutie aan waarin de uitgeverijen van magazines zich in bevinden. 


Figuur 59: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - uitgevers periodieke publicaties - tekstuele beschrijving figuur 59

3.1.3.2.6 Gratis pers

Tabel 76: Financiële gegevens 2013 uitgevers gratis pers geeft voor de 15 grootste uitgevers van gratis pers enkele financiële gegevens.

Tabel 76: Financiële gegevens 2013 uitgevers gratis pers

Onderneming

Eigen vermogen

10/15

Activa

20/58

Omzet

70

Bedrijfs-opbrengsten

70/74

Werk-nemers

9087

Bedrijfswinst (-verlies)

9901

Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

9903

Roularta Media Group nv

198.876.733

510.878.508

243.696.609

254.864.842

  654

-346.890

-63.114.310

De Persgroep Publishing nv

   62.808.940

 288.632.863

  246.494.242

  280.501.932

  782

 19.330.036

   14.485.803

Corelio Publishing nv

4.723.004

151.250.459

 203.407.590

 225.532.688

 498

6.340.292

   -9.383.182

De Streekkrant -De Weekkrantgroep nv

      9.994.321

   40.448.716

    59.791.986

    62.125.589

    41

   7.220.777

        226.886

De Vlijt nv

   19.876.359

   32.540.660

42.402.390

43.269.336

  139

-5.270.936

1.574.017

Vacature cvba

542.952

5.393.770

11.925.507

17.166.877

    27

-32.221

-78.621

Corelio Connect Noord nv

    -2.225.128

      4.809.364

    17.673.127

    18.554.080

    88

-3.264.867

-11.817.353

Tips nv

1.289.203

2.115.563

                     -  

                     -  

    18

181.323

156.932

Evolution Media Group bvba

         614.228

      1.426.205

      3.621.973

      3.628.504

      8

-136.151

-147.242

Brussel Deze Week vzw

725.472

1.353.871

1.019.186

4.373.270

    27

-118.131

                    -  

Bode Van Schoten bvba

478.340

1.181.113

                     -  

                     -  

      7

44.174

70.764

Kempenklok nv

775.485

1.093.291

                     -  

                     -  

      2

90.852

102.157

Elite Reklaam - Crescendo

         641.165

      1.006.397

      3.168.436

                     -  

      7

       194.968

        207.198

Impuls Media bvba

247.114

796.550

                     -  

                     -  

      1

70.339

74.602

Tondeur Editions nv

498.536

668.941

436.654

439.304

     -  

3.866

5.935


Corelio Connect Noord nv kampte met de wispelturige advertentiemarkt die zijn effect niet miste op de huis-aan-huisbladen. Hierdoor was Corelio Connect Noord nv gedwongen om herstructureringen door te voeren, zijn productportefeuille aan te passen en besparingsmaatregelen te nemen. Dit alles had zijn invloed op de jaarcijfers.
Terwijl de bedrijfswinst van De Vlijt nv op het einde van 2013 negatief was, werd er toch een courante bedrijfswinst geboekt van 1,5 miljoen euro. Bij De Vlijt nv werden er dan ook meerwaarden bij de realisatie van vaste activa bekomen ten belope van 7 miljoen euro.

De tekst onder de titels 3.1.3.2.4 Uitgevers van dagbladen en 3.1.3.2.5 Uitgevers van tijdschriften bevatten meer informatie over Corelio Publishing nv en Roularta Media Group nv.

De jaarrekening van Mass Transit Media nv was nog niet beschikbaar bij de Nationale Bank van België op het moment van redactie.


Figuur 60: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - uitgevers gratis pers - tekstuele beschrijving figuur 60

 

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor 21 uitgevers van gratis pers en het gemiddeld aantal werknemers volgden ongeveer dezelfde evolutie. Tot in 2008 stegen deze gestaag, maar zakten daarna terug tot ongeveer het niveau van 2005.

De gemiddelde operationale winst en de winst voor belastingen kenden twee dips, in 2006 en in 2008. In 2010 steeg de winst terug boven het niveau van 2005. Daarna daalde deze drastisch. De belangrijkste verklaring is een slecht economisch jaar waarbij advertentie-inkomsten uitbleven zodat de meeste uitgevers van gratis pers een lagere winst of zelfs verlies kenden. Vooral Roularta Media Group nv tekende voor het tweede jaar op rij sterke verliescijfers op.

De invloed van het resultaat van Roularta Media Group nv resulteert in een verschil tussen de operationele winst (code 9901) en de winst voor belastingen waarbij reeds rekening werd gehouden met financiële en uitzonderlijke opbrengsten en kosten.

Tabel 77: Financiële gegevens 2013 - distributeurs geschreven pers

Onderneming

 Eigen vermogen

10/15

 Activa

20/58

 Omzet 

70

 Bedrijfs-

opbrengsten

70/74

 Werk-nemers

9087

 Bedrijfswinst (-verlies)

9901

 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting

9903

 Bpost nv

437.116.528

1.614.658.202

2.239.530.196

2.275.002.857

25.306

408.108.733

406.316.160

 AMP nv

24.129.425

117.616.236

390.673.854

428.821.776

477

3.951.336

4.056.905

 Imapress nv

7.814.842

23.138.671

23.677.898

25.388.407

35

22.400

34.109

 Deltamedia nv

3.296.397

5.082.729

11.001.938

11.161.301

30

-2.435.707

-2.440.882

 Algemeen Persvervoer Violetta nv

142.418

452.754

3.066.027

3.074.101

5

21.636

20.401

In de onderstaande figuur 61 wordt de evolutie van de gemiddelde waarden sinds 2005 voor de distributeurs weergegeven. Hoewel op het eerste gezicht de deelsector sterke verliescijfers optekent, klopt dit niet. In 2005 hadden de distributeurs van geschreven effectief een gezamenlijk verlies. Daarna werd dit omgebogen in algemene winstcijfers.


Figuur 61: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - distributeurs geschreven pers - tekstuele beschrijving figuur 61

 

 


[108] Op 1 november 2013 werd de fusie tussen Concentra nv en Corelio nv tot Mediahuis nv een feit. Mediahuis nv verwierf in de Nationale Bank van België de KBO-nummer van Concentra nv. Dit heeft tot gevolg dat de gegevens in de jaarrekening voor 1 november 2013 van Concentra nv zijn en de gegevens na deze datum van Mediahuis nv zijn. Het is niet correct om de gegevens proportioneel te gaan opdelen over de twee ondernemingen. Daarom werd er voor 2013 geopteerd om voor de financiële gegevens van de uitgevers van dagbladen nog de oorspronkelijke ondernemingen te nemen. Voor de volledigheid staan de cijfers voor Mediahuis nv zoals neergelegd bij de Nationale Bank van België onderaan de tabel.

[109] Zie voetnoot 108.

[110] De Tijd, “Kapitaalvermindering in aanloop naar Mediahuis”, 23 november 2014