U bent hier

3.1.4.4 Populariteit sociale media

Hoewel door het “buitenlands” karakter de meeste sociale mediasites niet tot de Vlaamse mediasector gerekend kunnen worden, is het toch interessant om gegevens over hun populariteit te presenteren.
De website Belgian Social Media Monitor biedt sinds juli 2009 een maandelijks overzicht van enkele publiek beschikbare cijfers over de omvang van het sociale mediagebeuren in België.
Door de verschillende “gebruikswijzen” (blog aanmaken, profiel aanmaken, …) van de platformen, is het gebruik van verschillende indicatoren noodzakelijk. Tabel 89: Indicatoren populariteit sociale media tussen 2011 en 2014 geeft hiervan een overzicht.


Tabel 89: Indicatoren populariteit sociale media tussen 2011 en 2014

Platform

 Maatstaf

Indicator 2011

Indicator 2012

Indicator 2013

Indicator 2014

Skynetblogs

blogs

201.322*

201.322*

201.322*

201.322*

Seniorennet

blogs

              19.619

             20.816

              21.753

              22.546

Bloggen.be

blogs

           108.571

          140.738

           152.425

            170.136

Skyrock

blogs

      33.654.869

     32.592.928

      29.634.565

      29.581.720

Canalblog

blogs

         895.316

      1.025.398

        1.132.181

        1.259.010

Linkedin

profielen

           963.350

       1.241.629

        1.613.143

        2.170.612

Netlog

NL leden

        3.459.208

       4.007.914

        3.980.540

        3.962.600

Facebook

mensen

        4.357.480

       4.727.680

        5.200.000

        5.600.000

Twitter

Belgische accounts

            115.000

           167.679

ong. 170.000

onbekend

Google+

gebruikers

              24.758

             46.243

ongekend

onbekend

Flickr

leden voor België

                4.626

               5.062

                5.368

                5.797

Flickr

Geotag "Belgium" items

        1.419.575

       1.556.795

        1.910.481

        2.186.550

Tumblr

blogs

ongekend

      62.300.000

    120.200.000

    193.400.000

Picasa

foto's

            263.242

           175.871

           173.913

 onbekend

Youtube

video's voor België

              40.600

             70.300

           309.000

            441.000

Vimeo

video's voor België

                9.457

               2.148

               2.651

                3.036

Dailymotion

video's voor België

              11.811

               1.501

                1.127

 2.100+

*Blogs sinds juli 2010, sindsdien wordt het aantal blogs niet meer opgegeven.
** Voor Tumblr is het aantal Belgische blogs ongekend.
Bron: Op basis van B.V.L.G. http://bvlg.blogspot.com/

Figuur 76: Evolutie populariteit sociale media geeft de relatieve evolutie van verschillende platformen sinds augustus 2009. Waarde 100 werd toegekend aan de cijfers van augustus 2009.

Net zoals de vorige jaren is LinkedIn opnieuw de sterkste groeier. Zowel procentueel als absoluut nam het aantal gebruikers van LinkedIn sinds augustus 2013 sneller toe dan deze van Facebook. Ondertussen gebruiken al meer dan 2 miljoen Belgen ofwel 45% van de actieve beroepsbevolking het netwerk. Het aantal blogs van Tumblr stijgt enorm sterk.
Aan de andere kant blijkt zowel uit de bovenstaande tabel als uit de figuur hieronder dat Skyrock en Netlog (sinds 2012) op de terugweg zitten.


Figuur 76: Evolutie populariteit sociale media

Bron: B.V.L.G., http://bvlg.blogspot.com/

 

Infofragment: Monetarisatie van privacy[119]

Sociale media, digitale televisie, mobiele applicaties, … zijn enkele voorbeelden waar de consument bewust en onbewust met zijn identiteitsgegevens te koop loopt. Steeds vaker gaan databeheerders de informatie die de consument (o.a. via zijn IP-adres) meedeelt, analyseren en gebruiken.
Het vormt een steeds groter wordende bron van (potentiële) inkomsten. Voor 2011 werden de inkomsten uit digitale identiteit geschat op ongeveer 6 miljard euro voor de Europese Unie (27 landen). Tegen 2020 zou deze markt ongeveer 23 miljard euro waard kunnen zijn.

Er bestaan verschillende manieren om de digitale identiteit van consumenten om te zetten in een geldwaarde:

  • Het automatiseren van processen: via beveiligde, digitale identificatie wordt er een self service aangeboden aan de consument. Hierdoor dalen de kosten van bedrijven (bv. webwinkels).
  • Dienstenverbetering: de gebruikerservaring wordt verbeterd. De consument verliest minder tijd en kan sneller overgaan tot aankopen. De inkomsten voor bedrijven nemen toe (bv. het plaatsen van cookies waardoor de consument niet steeds dezelfde gegevens moet invullen).
  • Het monetariseren van consumenteninzichten: data kan verkocht worden aan derde partijen die hun diensten kunnen verbeteren (bv. politici in de Verenigde Staten kennen het profiel van hun kiezers beter waardoor zij gerichte campagnes kunnen voeren).
  • Doelgericht adverteren: op basis van gebruikersdata weten adverteerders bij wie reclame het meeste gaat opbrengen (bv. iemand die een website bezoekt met informatie over Japan, krijgt in de banners reclame over goedkope reizen naar Japan). Hieronder kan ook locatiedata geplaatst worden. Afhankelijk van waar de gebruiker zich bevindt, gaat hij gerichte reclame krijgen (bv. als hij een broodjeszaak passeert, zullen verschillende broodjes in deze zaak aanbevolen worden).

Enkele gebruiken zijn:

  • De getrouwheid van consumenten optimaliseren en het stabiliseren van het klantenverloop: data wordt gebruikt om voortrekkers te identificeren. Deze mensen beïnvloeden andere mensen die de voortrekkers gaan volgen. Als je deze mensen kunt behouden, zal het klantenverloop dalen.
  • Gebruikers aanmoedigen om databeheerders toe te staan om te weten waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. Hierdoor verschijnt enkel publiciteit die op dat moment voor de gebruiker relevant is.
  • De dataverbruiker heeft het voordeel dat alles automatisch gebeurt (persoonlijke voorkeuren en gegevens worden vooraf ingevuld en onthouden) waardoor het gebruiksgemak toeneemt. Door locatiegebaseerde data krijgt hij publiciteit te zien bij hem in de buurt. Dit soort databeheer leidt eveneens tot grotere efficiëntie waar ook de consument van profiteert door lagere prijzen en verbeterde diensten.

Dit kan ook een schaduwzijde hebben. Bedrijven kunnen gebruik of misbruik maken van de gegevens van de consument om hun prijszetting te bepalen.[120]

Een vraag die gesteld kan worden is de mate waarin de consument bereid is om zijn privacy op te geven voor het extra gebruiksgemak. Voorlopig zorgt de Europese richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie er voor dat data niet zomaar verspreid kan worden. De goedkeuring van de gebruiker is nog steeds vereist.[119] The Boston Consulting Group, “The value of our digital identity”, p.73-76, November 2012

[120] De Morgen, “De webwinkelier is een psycholoog”, 22 maart 2014