U bent hier

3.2 MEDIAGROEPEN

De horizontale en verticale integratie van de Vlaamse mediagroepen werd uitgebreid bestudeerd in hoofdstuk 2. Daarom wordt onmiddellijk overgegaan tot de analyse op basis van financiële gegevens.

3.2.1 ANALYSE OP BASIS VAN FINANCIËLE GEGEVENS

De financiële gegevens van deze groepen vindt de lezer terug in tabel 91: Financiële gegevens 2013 mediagroepen (‘000 euro’s, behalve werknemers) (gerangschikt volgens eigen vermogen).
Een vergelijking op basis van de financiële gegevens is niet evident.

De telecomactiviteiten van Belgacom nv en Telenet nv vallen niet uit de financiële gegevens te distilleren, wat de verhoudingen uiteraard vertekent. Belgacom nv en Telenet nv zijn vooralsnog relatief kleine spelers binnen de schakels contentcreatie en aggregatie, maar zijn als onderneming vele malen groter dan de andere groepen. Bovendien is een vergelijking tussen de ondernemingen niet evident omdat sommige ondernemingen holdings zijn en de financiële gegevens van de moedermaatschappij niet altijd een adequate weergave van de grootte van de mediagroep geven (vb. het opvallend lage werknemersaantal van De Persgroep nv, De Vijver Media nv of Concentra nv).


Tabel 91: Financiële gegevens 2013 mediagroepen (‘000 euro’s, behalve werknemers) (gerangschikt volgens eigen vermogen)

Ondernemingsnaam

 Eigen
vermogen
10/15

 Activa
20/58

 Omzet
70

 Bedrijfs-opbrengsten
70/74

 Werk-nemers
9087

 Bedrijfs-
winst
(-verlies)
9901

 Winst (verlies)
van het boekjaar vóór belasting
9903

Belgacom nv

1.763.440

17.079.620

3.986.220

4.396.096

13.465

526.633

812.255

Telenet nv

561.746

3.557.044

1.637.892

1.691.034

2.082

235.087

94.607

De Persgroep nv

324.937

396.345

                   -  

7.298

           6

530

16.316

VRT nv

224.112

387.761

440.620

455.915

   2.310

1.660

3.833

Roularta Media Group nv

198.877

510.879

243.697

254.865

654

-347

-63.114

De Vijver Media nv

183.388

273.825

6.707

6.740

           7

3.116

-33.094

Medialaan nv

91.262

202.204

270.003

311.770

530

33.856

31.913

Concentra nv

67.391

75.485

2.848

3.214

           3

48

-70.492

Sanoma Media Belgium nv

34.894

98.252

151.560

179.169

360

-857

-6.941

Think Media nv

4.921

12.802

396

570

           2

-549

-641

Corelio nv

-310

77.688

                   -  

                   -  

               -  

-192

-25.789

 

Figuur 78: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - mediagroepen - tekstuele beschrijving figuur 78

 

De gemiddelde bedrijfsopbrengsten van de mediagroepen blijven min of meer constant. Door een herstructurering binnen Mediahuis nv (fusie Concentra nv en Corelio nv) daalde het aantal werknemers.

Door een wijziging in de bedrijfsstructuur van Telenet nv werd er vanaf 2010 geopteerd om de cijfers van Telenet nv (ondernemingsnummer 0473.416.418) verder te gebruiken. Hierdoor namen de gemiddelde bedrijfsopbrengsten en bedrijfswinst sterk toe.
Na een mindere periode tussen 2006 en 2008, steeg de gemiddelde winst jaar na jaar tot afgelopen jaar. Toen kende het een terugval.

 

3.2.2 ANALYSE OP BASIS VAN KIJK- EN LUISTERCIJFERS EN OPLAGEN

In figuur 79: Vergelijking marktaandelen groepen wordt een overzicht gegeven hoe voor de verschillende mediagroepen de marktverhoudingen liggen op basis van kijk- en luistercijfers en oplagen voor dagbladen en tijdschriften. Hieruit blijkt dat voor de aggregatie (= omroep of uitgeverij) van klassieke mediaproducten 80 tot 100% van de markt in handen is van 9 groepen.


Figuur 79: Vergelijking marktaandelen groepen[130] - tekstuele beschrijving figuur 79[130] Eigen bewerking op basis van CIM