U bent hier

3.3.1 Radio en televisie

Aan het beluisteren van radioprogramma’s zijn er voor de consument volgende kosten verbonden:

  • de eenmalige infrastructuurkost, met name de aanschaf van een radiotoestel
  • een geringe elektriciteitskost
  • enkel in het geval van radiodistributie via kabel is er een – niet gespecifieerd – gedeelte van de kabelabonnementskost
  • bepaalde categorieën luisteraars (zoals de horeca, winkels, beoefenaars van vrije beroepen, organisatoren van evenementen,…) dienen een vergoeding voor auteursrechten en een billijke vergoeding voor de uitvoerders te betalen.

Ook het bekijken van tv-programma’s brengt voor de consument een aantal kosten met zich mee:

  • de eenmalige infrastructuurkost, bestaande uit de aanschaf van een tv-toestel en ontvangstapparatuur (settopbox, schotelantenne,…)
  • een eventuele abonnementskost voor infrastructuur (bv. huur settopbox)
  • de elektriciteitskost die kan variëren afhankelijk van tv-toestel en het gekozen platform
  • een eventuele abonnementskost (die uit verschillende componenten bestaat)
  • een “pay per view” kost verbonden aan niet-lineair tv-kijken

De evolutie van de kosten voor radio en televisie worden in figuur 80: Kosten voor radio en televisie (2013=100%) getoond.


Figuur 80: Kosten voor radio en televisie (2013=100%) - tekstuele beschrijving figuur 80

Bron: FOD Economie

Het elektriciteitsverbruik waarmee een klant rekening moet houden is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de grootte van het scherm en type toestel (oudere plasma-tv’s of LCD-televisies gebruiken meer stroom dan LED-tv’s), het feit of er al dan niet digitaal gekeken wordt (settopboxen voor digitale televisie verbruiken energie; zelfs in stand-by modus kunnen ze een aanzienlijke kost veroorzaken).

Indien de consument een digitale televisie met decoder bezit, loopt de energieprijs verder op door het stroomverbruik van de decoder.

Ter vervollediging illustreert onderstaande figuur 81: Evolutie kostprijs elektriciteit (2013 = 100%) de evolutie van de kostprijs van elektriciteit.


Figuur 81: Evolutie kostprijs elektriciteit (2013 = 100%) - tekstuele beschrijving figuur 81

Bron: FOD Economie

Ten slotte zal de klant, indien hij meer dan enkel de publieke omroep VRT nv via DVB-T wil bekijken, moeten opteren voor een tv-abonnement. Figuur 82: Evolutie prijzen basisabonnement tv (basisabonnement + auteursrechten; excl. BTW) geeft de evolutie weer van de prijzen sinds 2005 die de verschillende dienstenverdelers in het Nederlandse taalgebied aanrekenen. In deze periode is er een duidelijke opgaande evolutie van de prijzen.


Figuur 82: Evolutie prijzen basisabonnement tv (basisabonnement + auteursrechten; excl. BTW)[132] - tekstuele beschrijving figuur 82

 [132] In 2013 startte Base Company nv met Snow, een triple-play aanbieding met internet, televisie en vaste telefonie. Een televisieaanbod is niet apart verkrijgbaar. De prijs van het basisabonnement voor televisie is niet bekend.