U bent hier

3.3.3 Internet

Het gebruik van internet via breedband brengt voor de consument de volgende kosten met zich mee:

  • de eenmalige infrastructuurkost, bestaande uit de aanschaf van een computer/laptop en modem
  • een abonnementskost voor het gebruik van de internetverbinding
  • de elektriciteitskost, die kan variëren afhankelijk van het gekozen platform
  • de eventuele kost verbonden aan de toegang tot bepaalde betalende content

De prijs voor computers is gedurende de laatste jaren sterk gedaald. De prijsevolutie sinds 2006 wordt getoond in figuur 87: Evolutie prijsindex computer (2013=100%). Deze evolutie kan toegewezen worden aan de toenemende populariteit van andere toestellen waardoor de concurrentie toeneemt.

De desktop computer en notebooks worden steeds meer vervangen door laptops en tablets. De wereldwijde verkoop van computers kende een daling van 10% in 2013, maar ook laptops kenden een daling in de verkoop.[136] In het tweede kwartaal van 2014 was er een lichte opflakkering van 0,1% op jaarbasis in de verkoop van computers in Europa en de Verenigde Staten. Deze opflakkering zou te wijten zijn aan de vervangingen van computers die draaien op het door Microsoft niet langer ondersteunde besturingssysteem Windows XP.[137]


Figuur 87: Evolutie prijsindex computer (2013=100%) - tekstuele beschrijving figuur 87

Bron: FOD Economie


Vooraleer gebruik te kunnen maken van mobiel internet dient de consument volgende uitgaven te doen:

  • de eenmalige infrastructuurkost, bestaande uit de aanschaf van een tablet, pc of smartphone[138]
  • de elektriciteitskost voor het laden van de batterijen van het toestel
  • een abonnementskost of prepaid bedrag verbonden aan het gebruik van het mobiele internet
  • De aanschaf van de applicaties

Het prijspeil voor de aanschaf van een gsm-toestel bleef vrij stabiel. Wel vond intussen een voortdurende verbetering van de technologische mogelijkheden plaats.
Tussen 2010 en 2011 steeg de index doordat ook smartphones opgenomen werden in de CPI. In 2014 is er na 3 jaar opnieuw een sterke daling in de index te zien.


Figuur 88: Evolutie gemiddelde kostprijs mobiele telefoontoestellen (2013=100%) - tekstuele beschrijving figuur 88

Bron: FOD Economie

 


[136] De Standaard, “Vlaming komt los van tv”, 17 december 2013

[137] De Tijd, “Pc-verkoop”, 11 juli 2014

[138] Sinds oktober 2013 wordt er ook op de verkoop van tablets een auteursrechtelijke vergoeding gevraagd van maximaal 3 euro voor thuiskopie zoals op andere digitale en audiovisuele dragers waar al zo'n vergoeding verschuldigd was.