U bent hier

4 Diversiteit: eventuele remediëringen

Indien de beleidsmakers van oordeel zijn dat remediëring van mediaconcentratie en stimuleren van diversiteit aan de orde zijn, zijn er verschillende pistes die onderzocht kunnen worden.

De Zweedse onderzoeker Jens Cavallin bracht de verschillende mogelijkheden onder in 5 categorieën. Deze worden weergegeven in onderstaande tabel, waarbij er telkens voorbeelden (niet-exhaustieve lijst) gegeven worden van maatregelen die momenteel in Vlaanderen reeds van toepassing zijn. Deze voorbeelden worden daarna verder uitgelegd.


Tabel 98: Categorieën remedies volgens Cavallin

Categorie

Toelichting

Toepassing in Vlaanderen

Restricties

bv. eigendomsrestricties

Eigendomsrestricties

Regulering

  • Toepassing artikelen 189-192/3, van het Mediadecreet
  • DVB-wholesale model
  • Prijsregulering
  • Signaalintegriteit

Tegengewicht

Inspanningen om het publiek een alternatief aanbod beschikbaar te stellen

Must-carryverplichting, must-offerverplichting en evenementenregeling

Openbare omroeporganisatie VRT

Fonds Pascal Decroos

Economische

tussenkomst

bv. belastingverlaging, financiële steunmaatregelen[146]

MediAcademie

Steun aan regionale televisieomroeporganisaties

Stimuleringsregeling van de audiovisuele sector

Transparantie

Rapporteringsplicht

Mediaconcentratierapport

Nazicht van de beheersovereenkomst VRT

Erkenningen, zendvergunningen en kennisgevingen

Steunpunt Media en Mediawijs.be

Organisatorische maatregelen

bv. oprichting regulator

Oprichting VRM

Belgische en Europese Mededingingsautoriteit

Organisatie Staten-Generaal van de Media

 

 [146] Bpost krijgt tot 2016 een vergoeding van de federale overheid en de uitgeverijen voor het verspreiden van dagbladen. Deze maatregel dooft in 2016 uit op vraag van de Europese Commissie.

Omdat het een federale bevoegdheid is, wordt dit niet verder uitgewerkt in dit hoofdstuk. Meer informatie vindt u terug in het infofragment onder de titel “1.3.3 Distributie: Geschreven pers”.