U bent hier

WOORD VOORAF

Beste lezer,

 

Naar jaarlijkse gewoonte presenteert de VRM zijn rapport Mediaconcentratie in Vlaanderen.  

Het in kaart brengen van concentraties in de Vlaamse mediasector behoort tot de taken die de Vlaamse decreetgever heeft gegeven aan de algemene kamer van de VRM.

Door op regelmatige basis correcte en neutrale informatie over de posities van de spelers in de Vlaamse mediasector te bundelen wil de VRM in eerste instantie een instrument aanreiken aan de beleidsmakers. Dat het rapport ook door de sector, mediaprofessionals en een breder in media geïnteresseerd publiek wordt opgepikt is een bijkomende opsteker.

Gezien de recente gebeurtenissen in het Vlaamse medialandschap vermoeden we dat er dit jaar met een extra kritisch oog naar het rapport zal gekeken worden.

Begin 2014 deden geruchten de ronde als zou Telenet de participatie van Sanoma Oyj in De Vijver Media willen overnemen.

De toenmalige Minister voor Media vroeg de VRM om een rapport over de mogelijke gevolgen hiervan.
Daarop kon snel en adequaat ingegaan worden dankzij de informatie die structureel verzameld wordt ter voorbereiding van het jaarlijkse mediaconcentratierapport.

Toen in de loop van het jaar de overnameplannen concreter werden, klonk de vraag welke maatregelen het beleid en/of de VRM zou kunnen nemen om de diversiteit van het Vlaamse media-aanbod te blijven garanderen.

Wettelijk gezien zijn deze maatregelen momenteel eerder beperkt. De auteurs van dit rapport zagen in deze vraag wel de aanleiding om in een bijkomend hoofdstuk een overzicht te geven van de bestaande Vlaamse overheidsinitiatieven rond de bevordering van mediadiversiteit en hoe deze maatregelen eventueel uitgebreid kunnen worden.

Meer informatie over de werking en de bevoegdheden van de VRM kan de lezer terugvinden op www.vlaamseregulatormedia.be.

De afsluitdatum van de redactie van dit rapport werd bepaald op 1 oktober 2014. Het kan dus zijn dat de lezer informatie over feiten die zich tussen die datum en de datum van publicatie hebben voorgedaan niet terugvindt in het rapport.

Maar of u nu specifiek op zoek gaat naar detailinformatie, of zich eerder een actueel beeld van de Vlaamse mediasector wil vormen, ik wens u alvast aangename lectuur.

 

Peter Sourbron

Voorzitter van de algemene kamer van de VRM